Centrum architektury a městského plánování neboli CAMP si dalo za cíl zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Chce být základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a fungovat jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy.

CAMP sídlí na Karlově náměstí v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a návštěvníci v jeho prostorech najdou výstavní sál o rozloze 200 m2 s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu s velkým výběrem cizojazyčných publikací o architektuře, urbanismu a designu, příjemnou kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

CAMP také spravuje a edituje mapový portál prahazitra.camp, který slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území Prahy – od prvních nápadů přes projekty v procesu přípravy až po ty, které se již dokončují na staveništích.

CAMP, the Center for Architecture and Metropolitan Planning, has set a goal to improve public discussion about the development of Prague. It is striving to become an essential source of clear and accessible information about the present and future of the capital city and functions as an open platform, a “basecamp” for anyone interested in the collective planning and development of Prague.

CAMP is located at Karlovo náměstí in the building of the Prague Institute for Planning and Development. This modernist building designed by famous Czech architect Karel Prager is the home to an urban hub that hosts a 200 m2 exhibition hall with a unique, large projection screen, a library with a large selection of foreign-language publications about architecture, urbanism and design, a pleasant café, an outdoor patio, and a modern lecture hall. A diverse programme of public discussions, lectures, workshops, film screenings and other activities is also available each month in both Czech and English language.

CAMP also manages and edits the prahazitra.camp map portal, which provides a basic overview of construction projects in Prague from their initial ideas and preparation to projects already being completed at construction sites.

Diskuzní panel k soutěži Young Architect Award.
Nevytrácí se již architektura pod všemi nařízeními a zákony? Nechceme jako společnost mít vše – místo pro zaparkování našich aut na straně jedné, i zeleň kolem bydliště na straně druhé? Je možnost najít vyváženost mezi technologiemi a architekturou? Dokážeme si uvědomit i ekonomický dopad na stavby, a tudíž na dostupnost bydlení? Dokáže se správně pracovat se zelení a vodními složkami v urbanizované krajině?

Do problematiky uvedou:

 • Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR – Význam a přínosy „modrozelených opatření“ v urbanizovaných územích
 • Zástupce developera YIT Stavo, s.r.o. – Ukázky z praxe finského developera
 • Jaromír Hainc, ředitel Sekce detailu města, IPR Praha – konkrétní příběhy z metropole

Do diskuze jsou zváni:

 • Antonín Lupíšek, vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí, UCEEB
 • Pavel Buryška, XTOPIX
 • Karolína Koupalová, ONplan lab, s.r.o.
 • Petr Jehlík, Fiala + Nemec, s.r.o.
 • Jana Lebedová, Úsek územního rozvoje, Praha 14

Richard John Seymour, 3RW arkitekter, Norsko, 2019
Dokumentární film vypráví příběh léčení zraněné norské krajiny. Ukazuje místa, jež byla mnoho let využívána pro vojenské výcviky, po kterých zůstala znečištěná půda a voda, nevybuchlá munice, opuštěné budovy a porušená krajinná struktura. Tým historiků, archeologů, vědců, inženýrů, politiků a vojáků ve spolupráci s architektonickým studiem Architekter 3RW hledá, jak přírodu zachránit a dát ji nové využití. Film o obnově životního prostředí byl natáčen napříč Norskem v průběhu roku 2019.
V angličtině s anglickými titulky.
Po projekci bude následovat skype diskuze s 3RW Arkitekter.

TRAILER ZDE.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Richard John Seymour, Norway, 2019
The documentary brings the story of the healing of Norway ‘s wounded landscape. It depicts places which were used for military training, which left behind its water and soil polluted, unexploded ordnance, deserted buildings, and a scarred landscape. A team of historians, archeologists, scientists, engineers, politicians and soldiers work to revive the natural environment and find a new use for it, in cooperation with the 3RW Architekter office. The documentary was filmed across Norway throughout the year 2019. Screened in the original language with English subtitles. The screening will be followed by a discussion with 3RW architekter via Skype


TRAILER HERE.


TICKET HERE.

V rámci trojdílného cyklu přednášek nazvaného Atlas modernismu představí kurátor, publicista a historik Adam Štěch nejzajímavější objevy, které učinil na svých cestách za architekturou. Štěch od roku 2005 prozkoumal značnou část Evropy, USA, Latinské Ameriky, Austrálie a Japonska. Geograficky tematizované přednášky budou věnovány jeho nejoblíbenějším destinacím, ale i zákulisí jeho expedic.

Během první přednášky se diváci seznámí s méně známými příklady modernismu třicátých až padesátých let v Itálii, zásadní kolébce designu a architektury 20. století. Mluvit se bude o fenoménu italského racionalismu v čele s Luigi Morettim, Angiolo Mazzonim nebo Francem Albinim, syntéze umění Gia Pontiho, Osvalda Borsaniho a Ica Parisiho nebo nezapomenutelné architektuře detailu Carla Scarpy a Angela Masieriho.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Talk show s hercem a režisérem divadla Vosto5 Ondřejem Cihlářem. Ten v ní diskutuje s odborníky, politiky, vizionáři i aktivními občany o architektuře, metropoli, městských plánech či dopravě. Cílem talk show je odlehčit složitá témata, přiblížit je veřejnosti a Pražany do procesu městského plánování zapojit. Hosty únorového Campingu jsou Do Thu Trang, autorka blogu Asijatka.cz, spolu s vědcem Janem Lukačevičem, který vede laboratoř Marsonaut a má překvapivé spojení s designem.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Štve tě, jak některé věci v Praze nefungují? Máš nápad, jak situaci zlepšit? Nakopni Prahu je soutěž pro kohokoli, kdo se svým týmem dokáže za pět měsíců představit prototyp řešení jedné z výzev nebo její podkategorie. Úkolem je vymyslet a v detailu rozpracovat návrh, jak v několika konkrétních oblastech zlepšit život Pražanů. V rámci dne se dozvíte vše o průběhu soutěže. Seznámíte se s mentory, a to jak z magistrátu i z řad špičkových odborníků. Projekt je inspirován moderními inovačními postupy, které uplatňují světové metropole a soukromé společnosti. Jeho cílem je připravit inovativní řešení připravené k rychlé realizaci.


Nutná registrace na webu www.nakopniprahu.cz.

Open Data Expo je největším veletrhem otevřených dat v České republice. Je tradičně spojen s konferencí k využívání open dat a tzv. civic technologies. V 5. ročníku bude hlavním tématem Open Data Expo klima - ochrana životního prostředí a zelená ekonomika. Cílem je podpořit technologický i společenský rozvoj v této oblasti a upozornit na důležitost a využití (otevřených) dat při ochraně životního prostředí. Na veletrhu můžete potkat instituce, které usilují o snižování emisí a závislosti na fosilním průmyslu, přispívají k boji proti suchu, erozi půdy, úhynu lesů a biodiverzity.

Více informací ZDE.


Registrace ZDE.

Stavby a jejich provoz způsobují třetinu emisí skleníkových plynů na světě a jejich vliv na planetu už se nedá popírat. Přednáška o udržitelné architektuře, která má za cíl inspirovat architekty a zároveň představit konkrétní řešení aplikovatelná v České republice, aby je mohli studenti i architekti jednoduše převzít do svých návrhů. Jak od začátku přistoupit k návrhu, aby mohla vzniknout udržitelná čtvrť či projekt? Jak zapojit všechny stakeholdery? To představí architekt Ondřej Chybík a další odborníci na plánování udržitelných měst a budov.
Akce se koná ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Letos se série přednášek pořádaných spolkem KRUH zaměří na severskou architekturu. První z nich bude na téma norských turistických tras, které kombinují výraznou krajinu a současnou architekturu, staly se tak vyhledávaným cílem řady cestovatelů. Za dvacet let tu vzniklo více než 200 architektonických počinů rozprostřených po celé zemi, jejich cílem je podpořit regionální rozvoj a podnítit turismus i v odlehlých částech Norska. O projektu přijede vyprávět profesor Karl Otto Ellefsen, který stál u jeho zrodu.
Pořádá KRUH z. s.
Akce je v angličtině.


VSTUPENKY ZDE.

Alice Elliott, USA, 2017
Co mají společného osobnosti Terrance Howard, Donald Faison, Larry David, Samuel L Jackson a Giancarlo Esposito? Všichni najednou žili v bytovém komplexu Manhattan Plaza. Byli součástí proslulého experimentu dotovaného bydlení pro umělce, který přispěl k rozvoji kultury New Yorku. Jak například ovlinila budova život a kariéru zpěvačky Alicii Keys nebo Angely Lansbury ze seriálu To je vražda napsala?

TRAILER ZDE.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Superstudio je ideová soutěž pro studenty vysokých škol, která se zaměřuje na aktuální témata měst a společnosti z perspektivy architektury a urbanismu. Charakter soutěže je určen časovým omezením a volností tvorby v rámci minimálních, ale striktních limitů. Účastnící se týmy mají přesně 24 hodin na zpracování zadání. Každý ročník vrcholí veřejným finálovým večerem, kde nejlepší týmy z Prahy, Bratislavy, Brna, Košic, Ostravy a Liberce představí své projekty před publikem a finálovou porotou. Zadání vzniká ve spolupráci s mezinárodními odborníky a v porotách usedají přední českoslovenští architekti, pedagogové, teoretici a další osobnosti.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Cílem březnové vycházky je pražské hlavní nádraží, které je v provozu od roku 1871. Bylo vybudováno jako koncová stanice spojující Prahu s císařskou Vídní. Už začátkem 20. století přestalo nádraží i kolejiště kapacitně stačit. Nová budova v secesním slohu byla navržena architektem Josefem Fantou a kolejiště bylo zastřešeno ocelovou konstrukcí se skleněnými tabulemi. Jak dnes funguje nádraží, které denně přepraví 71 000 cestujících a odbavuje regionální, vnitrostátní i mezinárodní vlaky? A jaké jsou plány do budoucna?

V rámci cyklu Objevujeme město jsme za doprovodu odborníků již navštívili žižkovský televizní vysílač, Rudolfovu štolu ve Stromovce, tři strahovské stadiony, pražské metro, překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi, Podolskou vodárnu, Sběrný dvůr Pražských služeb, areál pražského Výstaviště, pražské náplavky a sídlo České telekomunikační společnosti Cetin, Pražský Hrad, Invalidovnu, Vodní elektrárnu na Štvanici, letiště Václava Havla a plavecký stadion v Podolí.


Sraz v 15.00 hodin v CAMPU (předpokládaný návrat do CAMPu je v 18.00 hodin).
Vycházka je určena pro děti ve věku 8 až 18 let.
Maximální počet účastníků je 15.
Přihlašovat děti můžete přes edu@ipr.praha.eu
S sebou musí mít průkazku na MHD a podepsaný souhlas rodičů.

Je dobré a žádoucí stavět ze dřeva ve městech? Čím mohou dřevěné moderní bytové a veřejné budovy zkvalitnit a zpříjemnit život lidí v urbánním prostředí? Jak se bydlí, vzdělává a pracuje v moderní dřevostavbě? Na dotazy související s celosvětově silnějícím trendem stavění ze dřeva odpoví německý architekt, profesor Felix Waechter (studio Waechter + Waechter, Darmstadt). S krátkými úvodními prezentacemi vystoupí architekti Ľubica Fábri a Pavel Horák.
Ve spolupráci se Salonem dřevostaveb.
Více informací ZDE.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Martin Witz, Switzerland, 2019
Jak se stavěly mosty před 100 lety? Film vypráví příběh stavebního inženýra Othmara H. Ammanna, který navrhl více než polovinu z jedenácti mostů spojujících New York se zbytkem spojených států. Othmar Ammann emigroval ze Švýcarska v roce 1904, v Americe tak prožil dobu zrychlení - velkého ekonomického rozmachu, masové motorizace a urbanizace i vznik moderní konzumní společnosti. Jeho konstrukce navždy změnily tvář New Yorku a staly se ikonami 20. století.

TRAILER ZDE.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Aktuální výstava si klade za cíl ukázat budoucí vývoj a transformaci území Rohanského ostrova, který se nachází na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína, Libně a přes řeku Holešovic. Na 88hektarovém území bývalého vltavského ostrova a přilehlého předpolí se plánuje či již probíhá realizace několika velkých veřejných i soukromých investic, které tuto lokalitu transformují do podoby nové pražské čtvrti. Zásadní veřejnou investicí je projekt Rohanského parku, který bude z tohoto hlediska zabírat největší plochu dotčeného území a v případě povodní poslouží jako důležitá součást protipovodňové ochrany města. Největší soukromou investicí pak je bytové a administrativní centrum Rohan City, které sousedí s několika dalšími developerskými projekty (Karlínské výhledy, Rustonka, bytový dům Invalidovna, administrativní blok Sokolovská – Rohanské nábřeží, Cross Point Karlin, Port Karolína) – i tuto novou výstavbu expozice podrobně představí.

Návštěvníci výstavy se, jak už je v CAMPu zvykem, nejvíce dozví z unikátní velkoplošné projekce. Ta se za pomoci podrobné datové analýzy pokouší postihnout objektivní dopady a přínosy rozvoje celého území Rohanského ostrova. Součástí projekce je také video-esej „Sedm minut na Rohanském ostrově“, který ukazuje podobu místa z perspektivy jeho současných uživatelů. Audiovizuální vrstvu výstavy doplňují dotykové obrazovky, jež umožňují čerpání podrobných informací o jednotlivých stavebních projektech. Možnost přehledně a pohodlně prozkoumat pozici Rohanského ostrova v rámci kontextu jeho okolí nabídne návštěvníkům velký fyzický model této části města, umístěný ve středu výstavního sálu. Shrnutí všech nejdůležitějších informací a dat je k dispozici v tradičně volně dostupném katalogu. V rámci výstavy není opomenuta ani přítomnost bohatého doprovodného a dětského programu včetně pravidelných komentovaných prohlídek, a to po celou dobu trvání expozice.

Výstava vychází z rozsáhlé mezioborové spolupráce jednotlivých pracovišť Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy – klíčovými autoritami byli zejména odborní garanti územního plánování, dopravní infrastruktury, strategie a rozvoje města, prostorových informací a archivnictví. Za vstřícnost a pomoc při tvorbě expozice dále děkujeme investorům a architektům jednotlivých soukromých projektů.

The current exhibition at the Center for Architecture and Metropolitan Planning aims to show the future development and transformation of the Rohan Island area located on the right bank of the Vltava near Karlín and Libeň and across the river from Holešovice. Several large public and private projects are planned or already underway on the 88 hectares of the former Vltava island and adjacent land and will transform the area into a new Prague neighbourhood. A major public investment is the Rohan Park project, which will take up most of the land, and in the event of floods, serve as an important part of the city’s flood protection measures. The largest private investment is the Rohan City residential and administrative complex, which borders on several other developer projects (Karlínské výhledy, Rustonka, Invalidovna apartment building, Sokolovská-Rohanské nábřeží office complex, Cross Point Karlin, Port Karolína). The exhibition presents this new development in detail.

As customary at CAMP, visitors learn most from unique, large projected screenings. Using detailed data analysis, this presentation examines the objective impacts and benefits of developing the entire Rohan Island area. The screenings also include the video essay Seven Minutes on Rohan Island, which presents the area from the perspective of people currently making use of it. The audio-visual component of the exhibition is complemented by touch screens that provide detailed information about individual construction projects. The large physical model of this part of the city displayed in the middle of the exhibition hall lets visitors clearly and easily examine the position of Rohan Island in the context of its surroundings. In keeping with tradition, a summary of all the most important data and information is available in a free catalogue. The exhibition is also accompanied by a full programme of events for both young and old, including regular guided tours throughout the entire duration of the exhibition.

The exhibition is the culmination of extensive interdisciplinary work between individual departments at the Prague Institute of Planning and Development— with key authorities and expertise in land use planning, transportation infrastructure, municipal strategy and development, and spatial information and archiving. We would also like to thank the investors and architects of individual private projects for their obliging assistance in putting together the exhibition.

Město. Vrchol civilizace. Náš prostor k životu. Naše zrcadlo. I když si to v běhu každodennosti nejspíš neuvědomujeme, je město zdaleka nejkomplexnější a nejúžasnější lidský výtvor. Odedávna se přizpůsobuje krajině, klimatu a rozměrům lidského těla i ducha. A zároveň obojí neustále přetváří a modeluje. Pohybuje se v čase. Stojí na pilířích minulosti a roste do budoucnosti. Město je organismus. Žije. Roste. Dýchá. Komunikuje.

“URBANIA” - originální interaktivní instalace až pro 8 návštěvníků - vám dá příležitost stát se na chvíli správci imaginárního a přece důvěrně známého Živoucího města. Zkuste naslouchat jeho potřebám, pomozte mu růst. A prozkoumejte osm principů, na kterých organická a udržitelná městská správa stojí. Staňte se tepem města.

Více ZDE.
Prohlídku výstavy si registrujte na konkrétní den a čas ZDE.

Přijďte si posedět do Café CAMP a vyberte si ze široké nabídky teplých i studených nápojů a denní nabídky polévek a sendvičů. Klidné prostředí pro práci, studium i volný čas. Kromě výběrové kávy od pražírny Doubleshot si můžete pochutnat na limonádách John Lemon a Proviant, netradičních čajích HARNEY & SONS a dalších nápojích.

Vanilkový tvaroháček s rumem a filtrovaná káva za 100 Kč.

Polévkové menu:

ÚT - Maďarská gulášová s čerstvou paprikou a bramborem

ST - Anglická hrášková se smetanou a čerstvou mátou

ČT - Gruzínská kuřecí s rajčaty, bramborem, estragonem a koriandrem

PÁ - Indická květáková se zázvorem, kokosovým mlékem a koriandrem

Aside from architecture-related exhibitions and events, CAMP offers a café that serves specialty coffee by experienced baristas, as well as other hot and cold beverages and light snacks. Try our soup of the day along with a tasty sandwich in a quiet and inspiring environment, perfect for working, studying or just passing the time. Or take a lager beer from the Trautenberk brewery which you can enjoy in the adjacent park.

Vanilla Cheesecake with Batch Brew for 100 CZK

Soup menu:

TUE - Creamy Broccoli Soup with Garlic Croutons

WED - Hungarian Goulash Soup with fresh Pepper and Potatoes

THU - Czech Potato Soup with Mushrooms and Root Vegetable

FRI - Smoked Pork and Pearl Barney Soup with Leek and Cream

Knihkupectví PageFive přináší pestrou škálu publikací o architektuře, umění a designu z celého světa. Knihkupectví nabízí ojedinělý výběr toho nejlepšího z domácí, ale hlavně zahraniční scény včetně nejnovějších časopisů.

Tip na tento měsíc:

PRAŽSKÉ VEDUTY / JAK SE DÍVAT NA (HISTORICKOU) MĚSTSKOU KRAJINU

Precizně zpracovaná kniha čtenáře provádí způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Přispívá k debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou. K dostání v české i anglické verzi v knihkupectví Page Five.

The PageFive Bookstore has a great selection of publications about architecture, art and design from all over the world. The bookstore offers the best of local scenes and exclusive perspectives from abroad, including the newest and latest in magazines.

Tips for this month:

THE SHARED CITIES ATLAS

The Shared Cities Atlas applies the new, global ‘sharing paradigm’ in architecture and public sphere to a site-specific situation in seven cities in Central Europe. Mapping current practices of sharing and new fields of action in case studies, it contextualizes the phenomenon in research papers, data, and photography.

The ideas of a ‘right to the city’, of common resources, or ‘the urban commons’ all of which are in vogue in contemporary architectural discourse illustrate the paradigm shift towards a sharing perspective. In ‘sharing cities’ the emphasis lies in the right to remake the cities as a form of urban social contract with a specific creative or critical agenda. The Atlas presents creative forms of sharing driven by idealistic positions and collective actions – new approaches to sharing of spaces and architecture, experience and knowledge, data, or collective histories.

Jaké jsou nové trendy v architektuře, urbanismu nebo designu? Začtěte se do některé z desítek odborných publikací a časopisů v naší prezenční studovně.

Pravidelně odebíráme časopisy Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine a desítky dalších.

Seznam všech našich knih a časopisů najdete zde.

What are the newest trends in architecture, urbanism and design? Browse through any of the dozens of publications or magazines available for study in our reading room.

We subscribe to magazines such as Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine and dozens of others.

A list of all our publications and magazines can be found here.

Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera (mapa)

Pondělí, zavřeno
Úterý—neděle, 9.00—21.00
Vstup zdarma

Facebook
Instagram
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Chcete uspořádat akci v CAMPu?
pronajem@ipr.praha.eu

Chcete se zúčastnit programu pro děti a studenty?
edu@ipr.praha.eu

Chcete o nás napsat?
pr@ipr.praha.eu

Máte jiný dotaz?
camp@ipr.praha.eu

Chcete každý měsíc dostávat informace o programu?
Přihlašte se k odběru newsletteru zde.

Jak se dostat do campu

 • Tram: zastávka Moráň: 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, 92, 93, 95, 96, 98. 140 m
 • Bus: zastávka Karlovo náměstí: 176, 904, 907, 908, 910. 260 m
 • Metro: Karlovo náměstí, od výstupu Karlovo náměstí 280 m, od výstupu Palackého náměstí 450 m

Vyšehradská 51, Praha 2
The Emauzy Abbey (map)

Monday, closed
Tuesday—Sunday, 9.00—21.00
Free entry

Facebook
Instagram
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Would you like to organize an event at CAMP?
pronajem@ipr.praha.eu

Would you like to take part in the education programme?
edu@ipr.praha.eu

Would you like to write about us?
pr@ipr.praha.eu

Do you have a general question about CAMP?
camp@ipr.praha.eu

Would you like to be informed about upcoming events?
Sign up for our newsletter here.

How to get to camp

 • Tram – Tram stop Moráň, tram numbers 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, night trams 92, 93, 95, 96, 98. Heading south, CAMP is only 140 m away from the tram stop.
 • Bus – Bus stop Karlovo náměstí, bus numbers 176, 904, 907, 908, 910. CAMP is about 260 m away from the bus stop.
 • Metro – Station Karlovo náměstí. Heading south from the exit at Karlovo náměstí, CAMP is about 280 m away. From the Palackého náměstí exit (by the river), heading up the street, away from the river and along the tram line, CAMP is about 450 m away.

Děti se školou

Vezměte do CAMPu své studenty a žáky! Na programu je vždy krátká komentovaná prohlídka výstavy s navazující aktivitou, která přiblíží žákům a studentům problematiku řešenou ve výstavě.

Školy jsou pravidelně informovány o připravované výstavě a o doprovodné aktivitě k ní.

Děti s rodinou

Nenechávajte děti na hlídání a vezměte je s sebou do CAMPu! Při přípravě každé nové výstavy je dbáno na vytvoření aktivity na míru dětskému návštěvníkovi.

Pracovní listy

Aktivní zábavu pro děti najdete v CAMPu vždy! Pracovní listy jsou k dispozici každému návštěvníkovi bez ohledu na aktuální výstavu. Tyto listy se v průběhu času obměňují a doplňují.

Začínáme listy, které přiblíží dětem ve věku od osmi let areál CAMPu a jeho okolí.

V prostoru CAMP jsou rovněž k dispozici listy pro menší děti (tři až osm let), které pracují s principem kvízu, doplňování, imaginace a hry.

Objevujeme město

Pravidelný jednorázový program pro děti ve věku 8—18 let v maximálním počtu 15 dětí. Probíhá jedenkrát měsíčně – každý druhý čtvrtek v měsíci od 15.00 hodin.

Vždy se vyráží do města, za městským tématem: návštěva letiště, prohlídka kolektoru, čističky odpadních vod, ale třeba i prohlídka hmyzího hotelu či rozestavěných staveb.

Děti odchází s lektory z CAMP a na stejné místo se opět vrací.

Studenti pedagogiky v CAMPu

Spolupráce s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity. Vytvoření povinně volitelného semináře na téma město, jeho historie, rozvoj a plánování. Cílem programu je přitáhnout k zájmu o město a jeho vývoj budoucí pedagogy, kteří jej v budoucnu přenesou na své žáky.

Začátek programu: letní semestr školního roku 2018/2019

V případě zájmu o zasílání informací se prosím zaregistrujte na emailu: edu@ipr.praha.eu

Schools

Take your students to CAMP! We always provide a brief guided tour of the exhibition, followed by activities exploring the exhibition’s topics.

We regularly inform schools about upcoming exhibitions and any accompanying events / activities.

Families

Take your children with you to CAMP instead of spending money on babysitting! When we prepare new exhibitions, we always try to create accompanying activities for our little visitors.

Work sheets

Active entertainment for children is always available at CAMP! Work sheets are available to everyone regardless of the exhibition on show. These sheets are regularly changed and modified.

The starter pack introduces the CAMP complex and its surroundings and includes work sheets suitable for eight-year olds.

Work sheets containing quizzes, puzzles, imagination and play are also available for younger children (three to eight-year olds).

Discover the City!

This is regular programme for children between 8 and 18, held once a month on the second Thursday at 3 pm. The maximum number of children per show is 15.

This is a guided tour of the city exploring certain city-related themes, such as a visit to the airport, tour of the collectors and wastewater treatment plant, an insect hotel or a construction site in progress.

Children leave CAMP with guides and return to CAMP at the end of the tour.

Pedagogy students at CAMP

CAMP cooperates with the Department of Applied Arts at the Charles University Faculty of Pedagogy to create faculty seminars on themes in the city’s history, development and planning. The aim of the programme is to draw future pedagogues to these themes and encourage their interest in the city and its development, which they can then pass onto their students.

This programme commenced in the summer semester of the 2018/2019 academic year.

If you are interested in receiving this information, please register at edu@ipr.praha.eu

Centrum architektury a městského plánování se snaží zpřístupňovat nejen informace o architektuře a městském plánování, ale také své webové stránky. Víme, že neslyšící návštěvníci ocení informace v českém znakovém jazyce. Proto jsou klíčové části webových stránek CAMPu přeloženy do ČZJ.

Překlad do znakového jazyka si zapnete pomocí bezplatného rozšíření Deaf Friendly. Rozšíření funguje jako externí překrytí webových stránek, na kterém se zobrazuje video.

Jak stáhnout rozšíření?

Rozšíření Deaf Friendly je třeba si stáhnout, ale postup je jednoduchý:

Kliknutím sem se dostanete do Chrome store, kde se můžete seznámit s tím, jak rozšíření funguje. Na této stránce také můžete kliknout na tlačítko instalovat. Aplikace se automaticky stáhne. Webové stránky CAMPu se poté zobrazí s lištou, přes kterou se dostanete k jednotlivým videím s ČZJ.

Pozor! Rozšíření Deaf Friendly funguje pouze ve vyhledávači Chrome a na stolních počítačích, není přístupné z mobilního telefonu.

Stáhnout Deaf Friendly rozšíření

The Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) strives to make information about architecture and urban planning and its website accessible to everyone. We are confident that visitors with hearing impairments will appreciate that we have translated key parts of the CAMP website and information into Czech sign language.

Sign language translations can be accessed using the deaf-friendly browser extension. The extension functions as an external overlay on the website showing video with sign language.

How to download the plugin

The Deaf-Friendly Extension must be downloaded before use. The process is very simple:

Click here to open the Chrome web store, where you can find all information about the extension and its functions. Click the install button to download and install the application.

The CAMP website will then show a tab, which will let you access the individual sign language videos.

Please note that the Deaf-Friendly Extension only works with the Chrome browser and on desktop computers. It will not work on your mobile phone.

Download the Deaf-Friendly Extension.

Centrum architektury a městského plánování chce být co nejvíce přístupné pro širokou veřejnost.

Na této stránce najdete

 • adresu a otevírací hodiny
 • informace o vstupném
 • kontaktní číslo a e-mail pro vaše dotazy
 • popis opatření pro lepší přístupnost celého programu (indukční smyčka, tlumočení, audiopopis, titulky, relaxované projekce)
 • navigační systém a plán CAMPu ke stažení

Jak se dostat do CAMPu?

Vyšehradská 51, Praha – Nové Město, 128 00

 • tram: zastávka Moráň: 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, 92, 93, 95, 96, 98. 140 m
 • bus: zastávka Karlovo náměstí: 176, 904, 907, 908, 910. 260 m
 • metro: Karlovo náměstí, od výstupu Karlovo náměstí 280 m, od výstupu Palackého náměstí 450 m
 • parkování pro ZTP a ZTP/P: pro vjezd na parkovací místo pro vozíčkáře nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 770 141 547

Otevřeno: úterý–neděle, 9.00—21.00

Vstupné

Vstupné na veškerý program CAMPu je zdarma.

Místo si zarezervujete prostřednictvím portálu GoOut nebo na telefonním čísle +420 770 141 547

Zavedená opatření

Indukční smyčka

 • Amfiteátr, Bílý sál i kavárna jsou vybaveny indukční smyčkou
 • individuální indukční smyčka pro Černý sál je k dispozici na vyžádání

Informace v českém znakovém jazyce

 • vybrané akce programu jsou tlumočené do ČZJ
 • pravidelně jednou za měsíc je program tlumočený do ČZJ, konkrétní termín naleznete označený v programu

Překlad webových stránek do ČZJ

 • videa s překladem do ČZJ jsou přístupná v prohlížeči přes plugin Deaf Friendly, který si můžete stáhnout zde. Detailní informace o pluginu a jeho instalaci najdete tady.

Informace o CAMPu v alternativních formátech

 • infoleták o CAMPu a vybraném programu je k dispozici také ve zvětšeném černotisku a v Braillově písmu

Audiopopis

 • vybrané výstavy mají audiopopis, který umožňuje vnímat vizuální složku filmu prostřednictvím zvukového komentáře
 • audiopopis návštěvníci poslouchají ze sluchátek

Filmy s titulky

 • vybrané filmy z programu mají české titulky

Relaxované projekce

 • tyto projekce mají po celou dobu filmu tlumené osvětlení a zvuk promítaného filmu je tišší.
 • před filmem nejsou pouštěny trailery ani žádné další upoutávky.
 • pokud potřebujete, můžete se během projekce pohybovat po sále.

Asistenční psi

 • vaši asistenční psi jsou v CAMPu vítáni. Miska s vodou je k dispozici v kavárně.

Navigační systém

Prostory CAMPu jsou označeny piktogramy:

 • indukční smyčka
 • přístupná toaleta
 • přístupný únikový východ

Plán prostor CAMPu je k dispozici ke stažení zde: PLÁN.

Napište nám!

Pokud máte jakékoli další požadavky ohledně přístupnosti, napište na e-mail: camp@ipr.praha.eu, pošlete SMS nebo zavolejte na telefonní číslo: +420 770 141 547

Do předmětu zprávy napište PŘÍSTUPNOST.

The Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) strives to be accessible to the general public.

This webpage offers the following information:

 • Address and opening hours
 • Information about admission fees / tickets
 • Contact numbers and e-mail addresses for inquiries
 • Description of services providing access to the entire programme (audio induction loop, interpreting, audio cueing, subtitles, relaxed screenings)
 • Navigation system and CAMP plan available to download

How to get to CAMP

Address – Vyšehradská 51, Praha - Nové Město (New Town), 128 00

 • Tram – Tram stop Moráň, tram numbers 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, night trams 92, 93, 95, 96, 98. Heading south, CAMP is only 140 m away from the tram stop.
 • Bus – Bus stop Karlovo náměstí, bus numbers 176, 904, 907, 908, 910. CAMP is about 260 m away from the bus stop.
 • Metro – Station Karlovo náměstí. Heading south from the exit at Karlovo náměstí, CAMP is about 280 m away. From the Palackého náměstí exit (by the river), heading up the street, away from the river and along the tram line, CAMP is about 450 m away.

CAMP is open Tuesday to Sunday, 9 am to 9 pm

Admission

Admission to all events at CAMP is free. For most events, prior registration is required.

Registration / tickets can be obtained through the GoOut reservation system. Please go directly to GoOut for a list of all upcoming events. Information / reservations can be also made at +420 770 141 547

Access

Audio induction loop

 • The auditorium, large hall and coffee bar is equipped with an audio induction loop.

Information in Czech sign language

 • Selected events are translated into Czech sign language
 • Every month, the programme is translated into Czech sign language, and specific dates are marked in the programme

Website in Czech sign language

 • Videos translated into Czech sign language are available through the Deaf Friendly plugin, which can be downloaded here. More details about the plugin and its installation can be found here.

Information about CAMP in alternative formats

 • CAMP flyers containing information about selected parts of the programme are available in large-font print or Braille

Audio cueing

 • Selected exhibitions have audio cueing to provide narrative descriptions and commentary for visuals.
 • Please ask for headphones to listen to the audio cue

Films with subtitles

 • Some of the films shown at CAMP have Czech subtitles

Relaxed screenings

 • These screenings are usually shown in low lighting and low sound
 • No trailers or teasers are shown before the film
 • You may move around the screening room during the film, if necessary

Assistance dogs

 • Your assistance dogs are welcome at CAMP. A bowl with water is always available at the coffee bar.

Navigation system

CAMP is clearly marked everywhere with pictograms:

 • Audio induction loop
 • Toilets
 • Emergency exit

A plan of the CAMP complex can be downloaded here: PLAN

Contact us!

If you have any other questions or requirements for access, please contact us by e-mail at camp@ipr.praha.eu or message (SMS) or call us at +420 770 141 547

Please indicate the subject as ACCESSIBILITY in emails.

CAMP Praha

OBJEVUJEME MĚSTO 🏊🏻‍♂️ | Únorová vycházka je za námi - ve čtvrtek jsme navštívili plavecký stadion v Podolí, unikátní sportovní stavbu, která je pro pražské plavce útočištěm po celý rok. A kam že to zavítáme příště? Cílem březnové vycházky je pražské hlavní nádraží, které je v provozu od roku 1871. Bylo vybudováno jako koncová stanice spojující Prahu s císařskou Vídní. Už začátkem 20. století přestalo nádraží i kolejiště kapacitně stačit. Nová budova v secesním slohu byla navržena architektem Josefem Fantou a kolejiště bylo zastřešeno ocelovou konstrukcí se skleněnými tabulemi. Jak dnes funguje nádraží, které denně přepraví 71 000 cestujících a odbavuje regionální, vnitrostátní i mezinárodní vlaky? A jaké jsou plány do budoucna? Přihlašovat děti na třetí letošní vycházku můžete přes edu@ipr.praha.eu.

CAMP Praha

CAMP KINO | I tento pátek bude v CAMPu ve znamení kina – těšit se můžete na promítání dokumentárního snímku Richarda Johna Seymoura z produkce @3rwarkitekter. Film vypráví příběh léčení zraněné norské krajiny, ukazuje místa, jež byla mnoho let využívána pro vojenské výcviky, po kterých zůstala znečištěná půda a voda, nevybuchlá munice, opuštěné budovy a porušená krajinná struktura. Tým historiků, archeologů, vědců, inženýrů, politiků a vojáků ve spolupráci s architektonickým studiem Architekter 3RW hledá, jak přírodu zachránit a dát ji nové využití. Film o obnově životního prostředí byl natáčen napříč Norskem v průběhu roku 2019. Po projekci proběhne skype diskuze s 3RW Arkitekter. #englishfriendly 📷 @3rwarkitekter

CAMP Praha

HUMANS OF CAMP | Adam Pajgrt je pátým rokem specialista strategie a rozvoje na @iprpraha. V rámci projektu Triangulum v polovině ledna se svým týmem a zejména společnou koordinací s kolegyní Monikou Uhlenbruch, otevřel originální multimediální výstavu. Urbania přibližuje zákulisí 8 situací v městském rozvoji, které odkazují na Strategický plán Prahy a zároveň přibližuje 8 principů řízení a správy města. Hlavní poselství výstavy říká, že náš přístup vytváří kulturu práce a vztahů, která má velký vliv na naše městské prostředí, a to ať už se podílíme na jeho správě, či jsme „jen“ jeho obyvatelé. Pokud jste ještě neměli příležitost vyzkoušet si Urbanii na vlastní kůži, registrujte se na volné termíny prostřednictvím @gooutcz! Výstava je pro velký zájem prodloužena až do konce března.

CAMP Praha

CAMPING | Druhý díl nové sezóny oblíbené talkshow s Ondřejem Cihlářem je už skoro za dveřmi! Ve čtvrtek, 27. února od 19:00 do rozkládacích křesílek usednou Do Thu Trang (@trangovat), autorka blogu Asijatka.cz a věděc Jan Lukaševič (@lukacevicjan), který se podílí na konstrukci modulu, jenž má v roce 2021 přistát na Marsu. Vstupenky rychle mizí! Registrujte se zdarma už teď prostřednictvím @gooutcz.

CAMP Praha

URBANIA | Zoufáte nad vyprodanými termíny interaktivní instalace Urbania? Pro velký úspěch prodlužujeme výstavu až do neděle, 29. března! Staňte se na chvíli správci imaginárního a přece důvěrně známého Živoucího města. Zkuste naslouchat jeho potřebám, pomozte mu růst. A prozkoumejte osm principů, na kterých organická a udržitelná městská správa stojí. Staňte se tepem města. Na jednotlivé termíny se můžete registrovat jako tým či jednotlivci na @gooutcz

CAMP Praha

🎙 ZKOUŠKA SIRÉN⎪První středa v měsíci, dvanáctá hodina odbila a to znamená, že vyšel další díl našeho podcastu – poslouchejte už teď na Spotify, Apple Podcasts, nebo Soundcloud! Z aktuálního dění jsme nemohli zapomenout na metro D 🚇 a novinky v okolí Vyšehradu. Do archivu jsme sáhli pro debatu 🗣 @agebrian s Petrem Stolínem a Alenou Mičekovou, kteří podruhé získali Českou cenu za architekturu. Hostem podcastu je @pavlamelkova, která v CAMPu nedávno pokřtila knihu Ke stolu! 📖 Zvláštním hostem je pak londýnský designér Jay Osgerby, kterého jsme se ptali během akce New city, same needs. Přejeme příjemný poslech. #camppraha #zkouskasiren

CAMP Praha

ÚNOR V CAMPU | Nový měsíc je tady! Dvě výstavy, křest, přednášky, diskuze, kino... co si rozhodně nenechat ujít z únorového programu CAMPu? DNES 19:00 – Večer křtíme knihu o Černém mostě – Linka č. 141. Křest odstartuje promítání krátkého dokumentu 141 následované debatou s autory knihy a Milanem Brlíkem z @iprpraha, který představí proběhlé i budoucí fáze projektu zaměřeného na veřejný prostor Černého Mostu - Vybíralova 25. VELKÉ ZMĚNY PRAHY: ÚTERÝ 11/2 – Náměstek pro rozvoj Petr Hlaváček a náměstek pro dopravu Adam Scheinherr představují nejzásadnější změny Prahy. Tentokrát se budeme zabývat budoucností Motolského údolí a revitalizací údolí Botiče. URBAN TALKS: ČTVRTEK 13/2 – Jak stavět protipovodňové ochrany ve městech? Pozvání do CAMPu přijala architektonická kancelář Harald Neu Architekten BDA, která navrhla například zabezpečení proti velké vodě ve městě Wörth am Main. Největší výzvou pro ně bylo sladění technických potřeb protipovodňového systému s delikátní středověkou městskou strukturou včetně historických městských hradeb kolem města. KINO: PÁTEK 14/2 – The Human Shelter: filmový experiment, který se skvěle trefil do momentální společenské nálady, kdy svět čelí výzvám v podobě klimatických změn, globalizace nebo migrace. Na čtyřech kontinentech poznáváme různé podoby i formy lidského obydlí. Po projekci následuje Q&A s režisérem @boris.bertram KOŘENY MODERNISMU: STŘEDA 26/2 – V rámci trojdílného cyklu přednášek nazvaného Atlas modernismu představí kurátor, publicista a historik Adam Štěch (@okoloweb) nejzajímavější objevy, které učinil na svých cestách za architekturou. Štěch od roku 2005 prozkoumal značnou část Evropy, USA, Latinské Ameriky, Austrálie a Japonska. Geograficky tematizované přednášky budou věnovány jeho nejoblíbenějším destinacím, ale i zákulisí jeho expedic. CAMPING: ČTVRTEK 27/2 – Hosty únorového Campingu jsou Do Thu Trang (@trangovat), autorka blogu Asijatka.cz, spolu s vědcem Janem Lukačevičem (@lukacevicjan) který se podílí na konstrukci modulu, jenž má v roce 2021 přistát na Marsu. Vstup na všechny akce je zdarma & registrace na @gooutcz

CAMP Praha

KOŘENY MODERNISMU | Ke konci minulého roku jsme se vás ptali, koho byste rádi viděli v CAMPu v roce letošním. Proto jistě potěšíme ty, kteří si psali o Adama Štěcha z @okoloweb! V posledním únorovém týdnu totiž začíná jeho trojdílný cyklus přednášek – Kořeny Modernismu, ve kterém představí nejzajímavější objevy, které učinil na svých cestách za architekturou. Adam od roku 2005 prozkoumal značnou část Evropy, USA, Latinské Ameriky, Austrálie a Japonska. Geograficky tematizované přednášky budou věnovány jeho nejoblíbenějším destinacím, ale i zákulisí jeho expedic. Během první přednášky se diváci seznámí s méně známými příklady modernismu třicátých až padesátých let v Itálii, zásadní kolébce designu a architektury 20. století. Mluvit se bude o fenoménu Italského racionalismu v čele s Luigi Morettim, Angiolo Mazzonim nebo Francem Albinim, syntéze umění Gia Pontiho, Osvalda Borsaniho a Ica Parisiho nebo nezapomenutelné architektuře detailu Carla Scarpy a Angela Masieriho. Vstup na přednášku je zdarma – registrace na @gooutcz! Foto Adam Štěch: 1. Angiolo Mazzoni, Palazzo delle Poste, Palermo – 2. Luigi Moretti, Palestra del Duce, Řím – 3. Franco Albini, Villa Pestarini, Milán – 4. Angelo Masieri, Villa Romanelli, Udine – 5. Leonardo Savioli, Villa Tadei, Florencie – 6. Luigi Moretti, Lázeňská kolonáda ve Fiuggi – 7. Gio Ponti/Nanda Vigo, Casa Lo Scarabeo sotto la Foglia, Malo

CAMP Praha

URBANIA | Interaktivní instalace Urbania pokračuje i v únoru a pokud jste ještě neměli šanci stát se na chvíli správcem imaginárního a přece důvěrně známého Živoucího města, můžete se registovat na jednotlivé prohlídky prostřednictvím @gooutcz až do 15. února. V rámci doprovodného programu si pak nenechejte ujít hned dvě diskuze: –středa, 5. února – Příběhy z řízení města – co byste udělali znovu a lépe? Své zkušenosti na reálných příbězích přijdou představit bývalý primátor Prahy Tomáš Hudeček, někdejší ředitelka pražského magistrátu Martina Děvěrová, současný ředitel IPR Ondřej Boháč, ale také programová manažerka T-Mobile Klára Novotná, která poskytne svůj pohled na řízení projektů v nadnárodní společnosti. –středa, 12. února – Osm principů městského rozvoje Osm klíčových principů nezbytných pro městský rozvoj, skutečné příklady jejich použití, osm zkušených řečníků a osm bleskových prezentací. Přijďte si poslechnout zkušenosti expertů ze samosprávy, nadnárodních firem, startupů i neziskového sektoru. Těšit se můžete například na Boba Kartouse z EDUIN, Kláru Novotnou z T-Mobile nebo Rozálii Kašparovou z IPR. Vstup na doprovodné diskuze je zdarma – registace na @gooutcz

CAMP Praha

MĚSTA 2030 | Jak by se měla rozvíjet a měnit města v příštích deseti letech, aby se v nich dobře žilo? Jaké vize mají nejvyšší představitelé a představitelky metropolí i menších měst? Přijďte už příští týden ve čtvrtek dopoledne na konferenci pořádanou měsíčníkem Reportér o budoucnosti měst, malých i velkých. Vystoupí mimo jiné zástupci ze Stockholmu, Bratislavy, Prahy, Brna, Kadaně, Litomyšle, Semil a Hustopeče. Diskuse moderuje Adam Gebrian a Robert Čásenský. Vstup zdarma – registrace na @gooutcz

CAMP Praha

OBJEVUJEME MĚSTO 🔎 | I v únoru nás čeká pravidelná vycházka pro děti ve věku 8 až 18 let! Tentokrát se podíváme do plaveckého stadionu v pražském Podolí. Stadion postavený na místě vápencového lomu je dílem architekta Richarda Podzemného. Plavat se v něm začalo v roce 1965 a rozměrově vyhovoval olympijským hrám, na které Praha v roce 1980 kandidovala. Od poloviny osmdesátých let je plavecký areál spojen potrubím s Českou televizí na Kavčích horách. Studená voda z Podolí chladí televizní studia a ohřátá voda zase zpět v Podolí ohřívá bazény. Areál za rok využívá zhruba milion lidí! Průvodkyní bazénem nám bude historička architektury Barbora Řepková, která o stadionu ví vše, protože se jím zabývala ve své bakalářské práci. Sejdeme se ve čtvrtek 13.2. v 15:00 v CAMPu – děti můžete registrovat přes edu@ipr.praha.eu

CAMP Praha

OBJEVUJEME MĚSTO 🔎 | I v únoru nás čeká pravidelná vycházka pro děti ve věku 8 až 18 let! Tentokrát se podíváme do plaveckého stadionu v pražském Podolí. Stadion postavený na místě vápencového lomu je dílem architekta Richarda Podzemného. Plavat se v něm začalo v roce 1965 a rozměrově vyhovoval olympijským hrám, na které Praha v roce 1980 kandidovala. Od poloviny osmdesátých let je plavecký areál spojen potrubím s Českou televizí na Kavčích horách. Studená voda z Podolí chladí televizní studia a ohřátá voda zase zpět v Podolí ohřívá bazény. Areál za rok využívá zhruba milion lidí! Průvodkyní bazénem nám bude historička architektury Barbora Řepková, která o stadionu ví vše, protože se jím zabývala ve své bakalářské práci. Sejdeme se ve čtvrtek 13.2. v 15:00 v CAMPu – děti můžete registrovat přes edu@ipr.praha.eu

CAMP Praha

NOVINKA | Přijďte se v těchto mrazivých dnech ohřát do naší kavárny. Nově jsme do nabídky zařadili matcha latté 🌿☕️. Do neděle si jej můžete dopřát spolu s máslovou CAMP sušenkou v rámci naší týdenní akce za lepší cenu. #camppraha

CAMP Praha

EXPATI 27.1. | Adam Gebrian se vrací do CAMPu se svou sérií debat s názvem Expati, ve které představuje české architekty ve službách prestižních zahraničních ateliérů. Hostem lednového setkání bude Dana Čupková, která studovala na Fakultě architektury a urbanismu na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Svou diplomovou práci dokončila na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Praxi získala například u Smith-Miller + Hawkinson Architects, RUR Architecture v New Yorku a TR Hamzah & Yeang v Malajsii. Je zakladatelkou newyorského DCm-STUDIA a nyní je také docentkou na Carnegie-Mellonově univerzitě architektury v Pittsburghu. Akce se koná ve spolupráci s @architectural_institute. Vstup zdarma – registrace na @gooutcz

CAMP Praha

HIROSHI ISHII | Nestihli jste prosincovou přednášku profesora Hiroshi Ishiiho z americké MIT School of Architecture and Planning? Celý záznam o revoluční vizi Tangible Bits a na ni navazující koncepci Radical Atoms najdete nyní na našem kanále 👉🏻 youtube.com/camppraha #camppraha

CAMP Praha

ŠUMPERÁK | Víte, že na podzim roku 2016 uplynulo přesně padesát let od doby, kdy na vesnici u Šumperku dostavěli první rodinný dům typu „V“ projektanta Josefa Vaňka? Pod obecně užívaným názvem šumperák se stal legendou, nejstavěnějším domem v Československu. Byl milován i nenáviděn. Naplňoval dobové představy o moderním bydlení, ztělesňoval úspěch modernizace venkova, architekti se od něj distancovali, památkáři se obá­vali, že zkazí charakter české vesnice. Dnes upomíná na dobu socialismu, kdy jste si nemohli objednat architekta a najmout firmu, která by vám dům postavila. Autorskou knihu Tomáše Pospěcha "Šumperák / Ztráta plánu" křtíme už tento čtvrtek od 19:00 v CAMPu. Vstup zdarma, registrace na @gooutcz.

CAMP Praha

ÚT 10.00 ⎪ Hlavním hostem a spolumoderátorem úterní debaty New city, same needs je britský designér Jay Osgerby z londýnského studia @barberosgerby Ten mimo jiné představí svůj projekt Forecast - rozměrnou větrem poháněnou kinetickou instalaci, kterou připravil pro @london_design_biennale se svým kolegou Edwardem Barberem ve spolupráci s @vamuseum Debatu pořádá @umprum_praha 
___
#iprpraha #camppraha #umprum #jayosgerby #edwardbarber #barberosgerby #design #trustmeimdesigner #talk

CAMP Praha

#HUMANSOFCAMP | Kurátorka Bára se ke CAMP týmu připojila v únoru loňského roku. Architekturu ráda poznává skrze filmový a fotografický obraz. Překážkám se snaží spíš vyhnout, a tak není náhoda, že zapojení do výstavy Cityblok, byla pro ni výzvou. Baví ji propojovat lidi napříč obory i žánry a hledat v nich skryté souvislosti, jako tomu bylo v případě přednášky a výstavy kanadského fotografa Edwarda Burtynského. Letošní rok tak pro ni bude ve znamení dalšího objevování a představování zajímavých osobností, filmů a fotografií.

CAMP Praha

KE STOLU! | Už příští týden nás čeká první letošní knižní křest – editorka Pavla Melková pozvala k pomyslnému stolu nedostižný tým 18 osobností a zeptala na to, kde vidí problémy, naděje a cesty rozvoje Prahy. Publikaci Ke stolu!, která vychází jako první titul nové edice @iprpraha zvané Debata, pokřtíme za účasti autorů v úterý, 21. ledna od 19:00. Vstup zdarma, registrace jako vždy na @gooutcz.

CAMP Praha

URBANIA | I nová výstava Urbania bude mít kromě pravidelných prohlídek svůj doprovodný program. Středeční diskuze objasní, že město není jen beton, ocel a zeleň. Na rozvoji města a kvalitně života v něm má podíl nekonečná řada tzv. měkkých faktorů, jako je kultura práce, vztahy mezi lidmi na pracovišti a spousta dalších. Úvodní projev bude mít James Evans z Manchester University, který se zaměřuje na sociální geografii a kvantifikaci měkkých faktorů městského rozvoje. Diskuze se zúčastní jeho čeští kolegové sociální psycholog Tomáš Vácha z ČVUT a lektorka z Mise Hero Ivona Kolínská. #englishfriendly – tlumočení do češtiny zajištěno – vstup zdarma – registrace na @gooutcz.

CAMP Praha

VERNISÁŽ URBANIA | Drží město v pohybu. Ať už jde o dopravu, odpadové hospodářství nebo péči o děti s hořkým osudem. Jejich tváře jsou součástí vizuální identity živoucího města Urbania, které můžete zkusit řídit a udržet ho v chodu tak, jako to dělají každý den oni. Přijďte dnes večer na zahájení nové výstavy Urbania, kde se setkáte nejen s autory. Začínáme v 19:00 – vstup zdarma.

CAMP Praha

URBANIA 🔎 | Už se to blíží! Zítra večer se v rámci vernisáže můžete přijít seznámit s novou výstavou Urbania, kterou pro vás připravujeme v bílém sálu. Už nyní se však můžete na @gooutcz registrovat na jednotlivé prohlídky této originální interaktivní instalace pro 8 hráčů, které začínají už v pátek 17/1. Jak na to? 1) Sestavte tým 👵🏻👴🏾👩🏼👩🏽‍🦱🧔🏻 nebo přijďte sami za sebe. 2) Na GoOut si vyberte den a čas prohlídky. 3) Pak označte počet registrací. Urbania je zdarma, ale je potřeba mít vstupenku.

CAMP Praha

ZKOUŠKOVÉ 🎓| V NTK je narváno? Přečkejte zkouškové v klidném prostředí naší studovny. Máme wifi, kafe a spoustu čtení pro volné chvíle. A aby vám mozek pracoval na plné obrátky, můžete si s platným studentským průkazem přijít pro jeden refill batch brew zdarma. Přejeme hodně štěstí při zkouškách! #campraha #ricardorefill

CAMP Praha

URBANIA | V novém sálu pro vás chystáme novou výstavu Urbania – interaktivní instalaci pro 8 hráčů. Budete mít možnost zkusit naslouchat potřebám města a pomoci mu růst. Prozkoumáte osm principů, na kterých organická a udržitelná městská správa stojí. Startujeme v pátek, 16. ledna od 19:00 vernisáží výstavy. Na jednotlivé prohlídky je třeba se registrovat přes @gooutcz - vstup je zdarma.

CAMP Praha

ROHAN | Až do poloviny února máte možnost navštívit výstavu věnovanou budoucímu vývoji a transformaci území Rohanského ostrova. I tento měsíc pro vás chystáme další z komentovaných prohlídek s kurátory, architekty a investory – tentokrát ve středu 15.1. od 18:00. Vstup zdarma – registrace na @gooutcz. #camppraha

CAMP Praha

Od zítřka se opět otevírají brány CAMPu! Tento týden můžete přijít na výstavu Rohanský ostrov: Nový Karlín?, kávu @doubleshotcz nebo na páteční kino. Od 19:00 promítáme dokumentární film Georgiho Bogdanova a Borise Missirkova – Palace for the People. Film vypráví příběh čtyř budov socialistického období: Moskevské státní univerzity, Paláce Srbska v Bělehradě, Národního paláce kultury v Sofii a Paláce parlamentu v Bukurešti. Všechny byly budovány jako největší a nejvyšší. Snímek zachycuje stavby očima lidí, kteří je navrhovali, stavěli nebo v nich natáčeli filmy. Jaká jsou jejich skrytá tajemství? Vstup zdarma – registrace na @gooutcz #camppraha

CAMP Praha

DĚTI V CAMPU ✈️ | Letošní program CAMPu odstartuje další z pravidelných vycházek pro děti od 8 do 18 let – Objevujeme město. Tentokrát s dětmi vyrazíme objevovat pražské letiště v Ruzyni. Letiště Václava Havla nahradilo ve 30. letech hlavní kbelské letiště z roku 1918. Začátek jeho provozu je datován na 5/4 1937, kdy v devět hodin ráno letoun Douglas DC-2 Československé letecké společnosti na letu z Piešťan přes Zlín a Brno. Letiště mělo původně pět drah a za rok odbavilo 14 tisíc cestujících. Rozrůstalo se v 60. letech a pak po roce 1989 s otevřením hranic. Dnes odbaví za rok shruba 16,8 milionů cestujících. Léta z něj 1426 letadel týdně do 133 různých mezinárodních destinací. Podíváme se do zákulisí letištního provozu. Jak se dnes odbavuje, kudy jedou kufry nebo jak to vypadá v hangáru. Sraz 9.1. v CAMPu, vyjímečně už ve 14:30 – přihlašovat děti můžete na edu@ipr.praha.eu

CAMP Praha

STAROMĚSTSKÁ TRŽNICE⎪Mnoho návštěvníků Prahy netuší, že v nejužším centru města se nachází rozlehlá tržnice. Ono totiž není moc o co stát. Zatím. Novorenesanční tržnice navržená architektem Jindřichem Fialkou, který mimo jiné navrhoval i vodárenskou věž na Letné (2018 zrekonstruováno od Petr Hájek Architekti) se nachází mezi ulicemi Rytířská a 28. října. Vznikla mezi lety 1894 a 1896 na místě čtyř stržených domů. Původně zde obchodníci nechtěli prodávat, protože měli pocit, že dovnitř nikdo na trh nepůjde. Původní zdejší špalíková podlaha také po čase velmi nepříjemně zapáchala. V 80. letech byla klenba zakryta podhledem, změnila se i podlaha a vznikla zde série stánků, restaurace a supermarket. Nyní je prostor vyklizen a celou tržnici čeká rekonstrukce. Nemilou zajímavostí je, že vchod z ulice 28. října nepatří Praze a musí si ho pronajímat. Tržnice je pořád průchozí a tak můžete její stav zkontrolovat sami. Krásnou zelenou klenbu zahlédnete jen proskleným průhledem pod hromadou skelné vaty.

CAMP Praha

Tento týden brány CAMPu ještě zůstávají zavřené. Ale nezoufejte, vracíme se v plné síle už příští úterý, 7. ledna! Do té doby zavítejte na náš youtube kanál, kde nově najdete záznamy všech tří dílů přednáškového cyklu profesora Miroslava Šika, věnující se zásadním tématům rozvoje měst a přístupu k architektuře - Big, Fun, Correct. Sledujte na 👉 youtube.com/camppraha

CAMP Praha

🎙 NOVÝ PODCAST | První středa v měsíci, to je zkouška sirén. Dnes se jí však ve většině měst dočkáte jen od nás. Vydáváme první díl našeho podcastu Zkouška sirén. Budeme se v něm věnovat městu, jeho rozvoji, architektuře i dopravě. V prvním vydání připomínáme úspěšné přednášky profesora Miroslava Šika. Hostem je tentokrát naše kolegyně urbanistka Jitka Jeřábková, která je garantem pro Prahu 3 a Prahu 8. Začneme ale přehledem živých projektů a novinek CAMPu. Poslouchejte na Soundcloud (bit.ly/zkouskasiren_soundcloud) a Spotify (bit.ly/zkouskasiren)!

CAMP Praha

CAMP VÁNOCE | Tak jako každý rok, i letos si přes Vánoce dáváme zaslouženou pauzu. Děkujeme za přízeň a podporu v roce 2019. 🖤 Hezké svátky přejí Kempíci! __________ Vracíme se v úterý 7.1., kdy se opět rozsvítí neon a budeme se na vás těšit s nabitým programem, pokračováním výstavy Rohanský ostrov, ale i zahájením výstavy nové... Už brzy prozradíme víc! #camppraha

CAMP Praha

OBJEVUJEME MĚSTO | Poslední letošní vycházka je za námi - vydali jsme se do secesní budovy vodní elektrárny na Štvanici, která vznikla v roce 1914 a byla jednou z prvních betonových staveb v Praze. Letos jsme kromě vodní elektrárny na Štvanici navštívili třeba překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi, Podolskou vodárnu, Sběrný dvůr Pražských služeb, Pražský Hrad, nebo Invalidovnu. A i příští rok nás čekají pravidelné vycházky na zajímavá místa Prahy pro děti ve věku 8 až 18 let. Děti můžete přihlašovat přes edu@ipr.praha.eu

CAMP Praha

ÚTERÝ | Nedá se svítit, zítra máme mimořádně otevřeno pouze od 9:00 do 12:00 kvůli natáčení Fokusu Václava Moravce 🎥. Nezoufejte! Ve středu si budete moct opět dopřát pravidelnou dávku kofeinu a návštěvu naší studovny či výstavy jako normálně. Děkujeme za pochopení! 🖤

CAMP Praha

CAMP MERCH | Už máte nakoupeny všechny vánoční dárky? Fanoušky CAMPu určitě potěší něco z našeho merche - ať už oblíbený plecháček, plátěnka, nebo naše nová mikina s černým potiskem. Doporučuje 10 Kempíků z 10.

CAMP Praha

HIROSHI ISHII | Příští týden v pondělí si před vánoční pauzou nadělíme poslední letošní přednášku. Přivítáme profesora z amerického @mitpics, Hiroshi Ishiiho (@ishii_mit), který v CAMPu představí revoluční vizi Tangible Bits a na ni navazující koncepci Radical Atoms. Cílem jeho výzkumného týmu je převádět čistě digitální informaci do formy, kterou lze skutečně vnímat a pocítit, nikoli jen zshlédnout jako vizualizaci na obrazovce. Za svou práci na Tangible Bits dostal Ishii roku 2001 definitivu a letos získal cenu SIGCHI Lifetime Research Award za přínos, jenž od něj na poli interakce člověka a počítače získala vědecká obec za poslední čtvrtstoletí. Akce bude streamována na našem FB a pokud pondělní přednášku nestíháte, zajděte v úterý na @cvut_design, kde bude od 18:00 Hiroshi Ishii přednášet v poslouchárně 105. #englishfriendly

CAMP Praha

SOUTĚŽ ✨ | Přichystali jsme si pro vás menší předvánoční soutěž a to o vánoční edici našeho CAMP plakátu z dílny @jaromir_svejdik! Tento rok jsme v CAMPu přivítali mnoho zajímavých hostů - ať už v rámci Urban Talks, křestů, hudebních akcí, bezpočtu přednášek, nebo výstav. Nový rok je za rohem a my se dnes ptáme, bez koho by se program CAMPu neměl obejít v roce 2020? Svá přání a tipy na hosty pište do komentářů - v pondělí vybereme vítěze!

CAMP Praha

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 🥂 | Poslední dva týdny před vánoční pauzou budete moct objevit to nejlepší z české architektury roku 2019 v rámci výstavy ČCA 2019. Přijďte už tuto středu na vernisáž a ve čtvrtek na večer s vítězi letošního ročníku, Petrem Stolínem a Alenou Mičekovou, kterým vás provede @agebrian. Vstup zdarma. Akce probíhá ve spolupráci s Českou komorou architektů a Českou cenou za architekturu.

CAMP Praha

ANTHROPOCENE | Nestihli jste listopadovou výstavu Anthropocene kanadského fotografa Edwarda Burtynskyho? Máme dobrou zprávu! Pro velký zájem se jeho dechberoucí velkoformátové fotografie vrací na naše projekční plátno a to už příští víkend 14. a 15. prosince. Vstup zdarma! _______________ Průřezová výstava vybraných velkoformátových fotografií kanadského fotografa Edwarda Burtynského se zaměřuje na téma antropocénu, vody, ropy a Číny. Snímky vznikaly v samotném centru největších industriálních oblastí světa a Burtynsky se zde soustředí na transformaci krajiny, která přichází o svůj původní charakter, a do které svou činností výrazně zasahuje člověk. #camppraha

CAMP Praha

FOODCAMP KINO & DEBATA | Poslední den FoodCAMPu věnujeme udržitelnosti v potravinářském průmyslu promítáním celovečerního dokumentu Sustainable a následné debaty s Julianou Fischerovou (@maskrtnica) a Janou Bilíkovou (@janie_nowornever). Už zítra večer od 18:30 v CAMPu. Dokument Sustainable ukazuje inspirativní cestu Martyho Travise - představitele sedmé generace farmářské rodiny z Illinois, který se rozhodl postavit neblahým následkům globálního potravinového řetězce na stav půdy i zemědělské komunity v jeho okolí. Díky odhodlání zanechat za sebou zdravě fungující farmu, na kterou může být jeho syn hrdý, dokázal Marty nejen změnit umírající rodinné hospodářství v prosperující podnik, ale hlavně vdechnout nový život své zemědělské komunitě a stát se průkopníkem udržitelného přístupu k potravinám v Chicagu a okolí. Vstup zdarma - registrace na promítání a debatu na @gooutcz.

CAMP Praha

ROHANSKÝ OSTROV | Dnes v 18:00 začíná další komentovaná prohlídka výstavy Rohanský ostrov: Nový Karlín? Přizvali jsme zástupce města, investora i autorský tým výstavy, aby nám představili svůj pohled, ukázali všechna úskalí i výhody a odpověděli na dotazy. Vstup na prohlídku je zdarma, registrovat se můžete na @gooutcz. Pokud dnešní prohlídku nestíháte, nezoufejte! Výstavu prodlužujeme do poloviny února 2020 a brzy oznámíme další termíny.

CAMP Praha

FOODCAMP DISKUZE | Jak jsou na tom komunitní zahrady v Praze, v porovnání s londýnskými City Farms, které fungují již od konce sedmdesátých let zpravidla jako veřejnosti otevřené parky, které kromě pěstování zeleniny také chovají zvířata, pořádají farmářské trhy, kulturní akce včetně závodů koz, provozují kavárny či obchody... City Farms představují skvělý způsob trávení času pro matky s dětmi a zapojují do svého fungování i znevýhodněné vrstvy obyvatel. Už zítra přijede z Londýna na toto téma diskutovat Amber Alferoff (ředitelka londýnské sekce organizace Social Farms & Gardens) s Janem Richtrem (vedoucí Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury, IPR Praha) a pražskými zástupci komunitních zahrad. #englishfriendly

CAMP Praha

FOODCAMP 🍔🍕🌭| Celý tento týden bude o jídle a jeho vlivu na město. Už od dnešního dne začíná pásmo akcí FoodCAMP a program je opravdu nabitý - přednášky, workshopy, kino a hlavně něco k zakousnutí. Dnes od 19:00 promítneme dokument City of Gold z festivalu Sundance, který doprovází legendárního kalifornského restauračního a hudebního kritika Jonathana Golda na jeho nekončící jízdě za etnickou a gastronomickou diverzitou Los Angeles. Součástí je pop-up bistra @mr.hotdogprague. Registrace na všechny akce je jako vždy na @gooutcz - vstup na FoodCAMP je zdarma! 3/12: FoodCAMP: How Food Shapes our Cities? - Carolyn Steel 4/12: FoodCAMP dětem: Město Moře Kuře Stavení 4/12: FoodCAMP: City Farms x komunitní zahrady, Londýn x Praha 5/12: Camping s Ondřejem Cihlářem: Ondřej Chybík a Lukáš Hejlík 6/12: FoodCAMP: projekce filmu Sustainable + Q&A s Janou Bilíkovou

CAMP Praha

FOODCAMP | Už příští týden začíná FoodCAMP - pásmo akcí o vztahu jídla a urbanismu. V úterý, 3.12. v CAMPu představíme Carolyn Steel, britskou architektku, akademičku a autorku knihy Hungry City, která o vztahu měst a jídla přednášela na Cambridge University, London School of Economics i TEDu. Mít jídlo na dosah kdekoli a kdykoli bereme ve městě jako samozřejmost - ale kde se ty stovky milionů porcí, které homo urbanus denně potřebuje pro své fungování, vlastně berou? Carolyn ve své přednášce odlehčeným a inspirativním způsobem představí nenápadný každodenní zázrak nasycené metropole. Registrujte se už teď na @gooutcz! Přednáška je #englishfriendly. Simultánní tlumočení z angličtiny zajištěno.

CAMP Praha

zima už pomalu klepe na dveře - přijďte se zahřát poctivým svařákem v CAMP plecháčku ☕️

CAMP Praha

OBJEVUJEME MĚSTO🔎 | Během poslední letošní vycházky se vydáme do jednoho z objektů Povodí Vltavy. Na západní špici nejstaršího z pražských ostrovů – na Štvanici, stojí secesní budova malé nízkotlaké jezové průtočné vodní elektrárny. Původně byly na ostrově Štvanice postaveny elektrárny dvě, ale po zasypání rohanského ramene řeky zůstala jedna. Stavba vznikla v roce 1914 a byla to jedna z prvních betonových staveb v Praze. Projekt její provozní budovy vypracoval Ing. arch. Alois Dlabač, který se inspiroval francouzskou zámeckou architekturou.Stavbou a současným provozem nás provede pan Ing. Miroslav Bartoň, vedoucí hrázný. SRAZ: 12. 12. 2019 v 15.00 hodin v CAMPU (předpokládaný návrat do CAMPu je v 18.00 hodin). Děti můžete přihlašovat na edu@ipr.praha.eu.

CAMP Praha

FOODCAMP | Už příští týden začíná FoodCAMP - pásmo akcí o vztahu jídla a urbanismu. V úterý, 3.12. v CAMPu představíme Carolyn Steel, britskou architektku a akademičku, která o vztahu měst a jídla přednášela na Cambridge University, London School of Economics i TEDu. Mít jídlo na dosah kdekoli a kdykoli bereme ve městě jako samozřejmost - ale kde se ty stovky milionů porcí, které homo urbanus denně potřebuje pro své fungování, vlastně berou? Carolyn ve své přednášce odlehčeným a inspirativním způsobem představí nenápadný každodenní zázrak nasycené metropole. Registrujte se už teď na @gooutcz! Přednáška je #englishfriendly. Simultánní tlumočení z angličtiny zajištěno.

CAMP Praha

ROHAN IS BACK | Tento týden se na projekční stěnu vrací výstava Rohanský ostrov: nový Karlín? Až do vánočních prázdnin máte možnost objevit současnou i budoucí podobu této nové pražské čtvrti skrz projekci, velký model území a dotykové obrazovky. Na programu jsou i další komentované prohlídky výstavy s kurátory, architekty a investory - nejbližší ve středu 27.11. a 4.12. vždy od 18:00.

CAMP Praha

CAMPING | Poslední letošní Camping s Ondřejem Cihlářem bude ve znamení gastronomie a architektury. Do rozkládacích křesílek usednou architekt Ondřej Chybík @ondrejchybik (Chybík + Krištof Architects & Urban Designers, stojící mj. za food marketem Manifesto Smíchov) a herec, foodie a gastronomický publicista Lukáš Hejlík - @lukashejlik (Gastromapa, Listování). 5/12 od 19:00, registrace rychle mizí a akce není streamována - tak rychle na @gooutcz, vstup je zdarma! Akce je pořádána v rámci FoodCAMP, pásma přednášek, promítání a workshopů věnovaných jídlu a urbanismu.

CAMP Praha

FOODCAMP | První prosincový týden věnujeme fúzi jídla a urbanismu v rámci pásma přednášek, promítání a workshopů FoodCAMP pod taktovkou @lucie_goes_brut, spoluzakladatelky @druzstvowinepopup. Od pondělí do pátku se můžete těšit na pestrý program, kde si přijdou na své dospělí i děti a nebude chybět ani speciální foodie edice Campingu Ondřeje Cihláře. Všechny akce jsou jako vždy zdarma a registrovat se můžete už teď na @gooutcz! Většina akcí je #englishfriendly. 2.12. FoodCAMP: projekce filmu City of Gold a @mr.hotdogprague pop-up 3.12. FoodCAMP: How Food Shapes our Cities? - přednáška Carolyn Steel 4.12. FoodCAMP dětem: Město Moře Kuře Stavení 4.12. FoodCAMP: City Farms x komunitní zahrady, Londýn x Praha 5.12. Camping s Ondřejem Cihlářem: @ondrejchybik a @lukashejlik 6.12. FoodCAMP: Sustainable a Q&A s Janou Bilíkovou

CAMP Praha

SOUNDTRACK OF PRAGUE⎪Večer věnovaný audiovizuálním umělcům a interpretům, kteří se ve své tvorbě zabývají městskou tématikou. Už za týden od 19:00 v CAMPu. Vstupenky na @gooutcz. Ve spolupráci s @goodgood.cz a @biggbosslabel.

CAMP Praha

BURTYNSKY⎪Začal druhý a poslední týden výstavy Anthropocene 🌍. Nenechte si ujít poslední možnost prohlédnout si velkoformátové fotografie Edwarda Burtynského na našem projekčním plátně, ale také doprovodný program. Zbývá nám posledních pár registrací na sobotní promítání filmu Watermark od 19:00, který propojuje rozmanité příběhy z celého světa prostřednictvím našeho vztahu k vodě. Registrace zdarma na @gooucz. Do neděle přesouváne druhou výstavu Rohanský ostrov: Nový Karlín na dotykové obrazovky. Velký model Rohanského ostrova zůstává.