C entrum  A rchitektury  
a  M ěstského  P lánování
C enter  for  A rchitecture  
and  M etropolitan  P lanning

Galerie
Kavárna
Knihkupectví
Studovna
Kontakt

Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera (mapa)

Úterý—neděle,
9.00—21.00
Vstup zdarma

Facebook
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Metro B, stanice Karlovo náměstí
Tramvajová zastávka Karlovo nebo Palackého náměstí

Aktuální výstava: Pá 22/03 – Čt 18/04

Olověný Fuchs f Kleci

Celý program najdete na
facebook.com/camppraha/events

CAMP je nové Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy.

Kromě své základní funkce informačního centra je součástí CAMPu také výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovna, kavárna, venkovní terasa a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

Za realizaci projektu CAMP je zodpovědný Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, hlavní koncepční pracoviště zřízené pražským magistrátem pro oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a veřejného prostoru.

Najdete nás v centru Prahy na Karlově náměstí na dohled Emauzského opatství, na stejné adrese jako Institut plánování a rozvoje Prahy. Naší základnou jsou modernistické kostky z konce šedesátých let, jejichž autorem je významný český architekt Karel Prager.

Tři školy. Tři soutěže. Jedna výstava.

Výstava Olověný Fuchs f Kleci vznikla na základě propojení architektonických studentských soutěží Ještěd f Kleci (FUA TUL), Cena Bohuslava Fuchse (FA VUT) a Olověný Dušan (FA ČVUT), které pořádají sami studenti, aby získali externí pohled na výuku architektury na svých školách.

Soutěže vznikly nezávisle na sobě v různých obdobích a jejich společné výstavě předchází mnoho ročníků každé z nich. Výstava klade všechny tyto tři soutěže vedle sebe, a to s cílem ptát se, jaké a proč vznikají na daných školách projekty.

Jedná se o mimořádné propojení studentských spolků - AUF z liberecké Fakulty umění a architektury, SOFA z brněnské Fakulty architektury a SPA z pražské Fakulty architektury, s přesahem nejen pro studenty a pedagogy, ale i pro širší veřejnost se zájmem o vzdělávání v oblasti architektury. Pro uchopitelnost jsou nositelem záměru tři zavedené studentské soutěže na největších školách architektury u nás, ale do programu jsou zapojeny i další vzdělávací instituce v oblasti architektury.

Registrace na vernisáž zde.

Druhý díl svěží talkshow pod taktovkou moderátora Ondřeje Cihláře z divadla Vosto5. O architektuře, dopravě, životě ve městě a vizích Prahy budou diskutovat odborníci, politici, vizionáři i aktivní občané. Cílem talkshow je odlehčit složitá témata, přiblížit je veřejnosti a Pražany do procesu městského plánování zapojit.

Hosty druhého Campingu budou architekt, vysokoškolský pedagog a první náměstek pražského primátora Petr Hlaváček , spolu s grafickou designérkou a kritičkou vizuálního smogu Veronikou Rút Novákovou.

Vstupenky zde.

Tokijský mistr transparentní architektury Sou Fujimoto stírá hranice mezi exteriérem a interiérem. Do celosvětového povědomí se Fujimoto dostal jako vizionář, který stojí mezi přírodou a architekturou. V 41 letech se stal nejmladším tvůrcem letního pavilonu Serpentine Gallery v roce 2013. Návštěvníci londýnského Hyde Parku tehdy obdivně prozkoumávali jeho ocelově bílou mřížovitou konstrukci připomínající vznášející se oblak.

Následovaly další mimořádné stavby jako White Tree tower ve francouzském Montpellier podobající se borovici pinie nebo prosklená veřejná toaleta uprostřed zahrady určená pouze ženám nedaleko Tokia. Jeho stavby se za rok dočká i Budapešť, pro niž navrhl Dům hudby. V Praze se nyní Fujimoto účastní architektonické soutěže na komplex budov, který vyroste na místě bývalého Telecomu na Žižkově.

Sou Fujimoto do metropole přijede na Summit architektury a rozvoje, jehož pořadatelem je Sdružení pro architekturu a rozvoj, které přednášku v CAMPu podpořilo.

Vstupenky zde.


Akce bude streamována na Facebooku a záznam bude uveejněn na Youtube.

Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuty návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu. Děkujeme za pochopení.

Credit: Iwan Baan

–––

Tokyo master of transparent architecture Sou Fujimoto removes boundaries between exterior and interior. He became internationally known as a visionary, who stands between nature and architecture. At the age of 41, he became the youngest creator of the Serpentine Gallery summer pavilion in 2013. Back then, visitors of London’s Hyde Park were admiringly exploring his steel-white grid-like construction reminding of a floating cloud.

Other extraordinary buildings followed, such as the White Tree tower in Montpellier, France, resembling a pine tree, or a glass public toilet, designated only for women, in the middle of a garden near Tokyo. In one year, one of his buildings will be completed in Budapest, where he designed the House of Music. In Prague, Fujimoto will partake in an architecture competition for a complex of buildings, which will be built on the site of the former Telecom building in Žižkov.

Sou Fujimoto will arrive to the capital to attend the Summit of architecture and development, organised by the Association for Architecture and Development, that supported the lecture at CAMP.

Get your tickets here.

Kudy vedou první kroky studenta architektury? Jakou formou by mělo probíhat první střetnutí s architektonickým myšlením? Na to odpoví a studenti a pedagogové prvního ročníku.

Studenti

 • Jakub Marek (FA ČVUT),
 • Valerie Koubová (FUA TUL)
 • Marek Hlavička (FA VUT)

Pedagogové

 • Hana Špalková (FA ČVUT)
 • Balda/Žid/Stolín (FUA TUL)
 • Barbora Ponešová (FA VUT)

Hlavní bod doprovodného programu výstavy Olověný Fuchs f kleci, která představuje soundu do současného architektonického vzdělávání v ČR.

Jak se to kde dělá? Svůj pohled na výuku architektury nabídnou zástupci zahraničních škol. Na hosty ze středoevropského kontextu naváže diskuse s děkany, poté se studenty a na závěr s vedoucími ateliérů z FA ČVUT, FUA TUL a FA VUT.

The highlight of the exhibition: How do they teach at different faculties of architecture? A discussion of deans, studio teachers and students from FA CTU, FUA TUL and FA BUT put into context of Central Europe with a help of foreign speakers.

13:00 - 15:30

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ / FOREIGN SPEAKERS:

Ivan Kucina (Dessau International School of Architecture, Anhalt University, Německo)
Joanna Jablonska (Wroclaw University of Science and Technology, Polsko) Pavel Gregor (Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Slovensko) Péter Bach (Széchenyi István University, Győr, Maďarsko)

16:00 - 20:00

DĚKANI / DEANS:

Ladislav Lábus (Fakulta architektury ČVUT, Praha) Jan Kristek (Fakulta architektury VUT, Brno) Osamu Okamura (Fakulta umění a architektury TUL, Liberec)

STUDENTI / STUDENTS:

Josef Holeček (Fakulta architektury ČVUT, Praha) David Halešič (Fakulta architektury VUT, Brno) Michaela Říhová (Fakulta umění a architektury TUL, Liberec)

VEDOUCÍ ATELIÉRŮ / STUDIO TEACHERS:

Ondřej Císler (Fakulta architektury ČVUT, Praha) Jan Hora (Fakulta architektury VUT, Brno) Petr Stolín (Fakulta umění a architektury TUL, Liberec)

Vstup bez registrace.

Zahraniční hosté z Anglie a Švédska představí současnou praxi v plánování, navrhování a realizaci systémů zelené a modré infrastruktury v jiných evropských městech, nové technologie a přístupy při výsadbě stromů nebo systémy hospodaření s dešťovou vodou v ulicích. 


Jakou roli hrají systémy hospodaření s dešťovou vodou v zelené infrastruktuře města?

 • Kevin Barton, SUDS Designer and Landscape Architect at Robert Bray Associates, Velká Británie

Projekt Grey to Green Sheffield

 • Roger Nowell, SUDS Approval Body Lead officer at Sheffield City Council, Velká Británie

Tvorba strategie zelenomodré infrastruktury ve městě Taunton a implementace ve 13 projektech

 • Ian Clark, SuDS manager at Taunton, Velká Británie

Implementace Zelenomodré infrastruktury s využitím porézní podpovrchové vrstvy ve Švédských ulicích

 • Kent Fridell a Martin Vysoký, konzultační a projektová firma EDGE, Švédsko

Akci pořádá Kancelář krajiny a zelené infrastruktury IPR Praha ve spolupráci s Českou asociací pro krajinářskou architekturu, sekcí Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu z.s.

Vstupenky zde.

English friendly.

Své pohledy představí studenti, kteří mají první část studia architektury čerstvě za sebou. Jaký byl její průběh a co vlastně znamená být v polovině? Doprovodný program ke studentské výstavě.

Vystoupí:

 • Petr Vávra (FA ČVUT)
 • Dita Petráňová (FUA TUL)
 • Václav Šána (FA VUT)
 • Stanislav Hybler (MENDELU)
 • Tereza Nováková (UMPRUM)
 • Tomáš Suchánek (FaSt VUT)

Vstupenky zde.

Ze sutě a odpadu nové stavební materiály, z bývalých garáží největší kulturní centrum v Bruselu. Nenechte si ujít přednášku dvou progresivních studií v rámci cyklu Belgická inspirace. Do Prahy přijedou BC architects&studies a noAarchitecten.

BC architects&studies Ateliér plný mladých architektů se jen pár let po ukončení studia věnuje upcyklaci stavebních materiálů. Ze sutě či nepotřebného odpadu vyrábí zcela nové materiály. Spolu s jejich rozsáhlým výzkumem jdou ruku v roce i inovativní stavební procesy, které aplikují ve svých projektech od Belgie přes Maroko po Etiopii.

noAarchitecten Vlámské studio nyní pracuje na přestavbě bývalých garáží Citroën v nový multifunkční kulturní prostor KANAL, jenž zaštiťuje pařížské muzeum Centre Pompidou. Díky rozloze 35 000 m2 se jedná o největší kulturní prostor v Bruselu, a tady i velkou architektonickou výzvu, kterou vám spoluzakladatelka studia An Fonteyne představí na pražské přednášce.

IN ENGLISH / v angličtině Cena 100 / 120 Kč, vstupenky zde.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM A PARTNERŮM Pořádá KRUH z. s.

Pod záštitou České komory architektů

Projekt podporují Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond kultury, Nadace české architektury, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vlámské zastoupení v České republice

Hlavní partneři FORBO FLOORING, mmcité1 a.s.

Design partner MODERNISTA s. r. o.

Partneři SIPRAL a. s., MDA Praha s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte s. r. o., SOMFY spol. s r.o., Wiesner-Hager, ARCHICAD, NOVATOP, Schüco CZ s.r.o.

Hlavní mediální partner EARCH.

Mediální partneři Architect+, ArtMap, archiweb.cz, CZECHDESIGN, Časopis DŘEVO&stavby, ERA21, informuji.cz, Material Times, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, Regina DAB Praha, STAVBA, stavbaweb.cz

VYHLÁŠENÍ & VÝSTAVA & PŘEDNÁŠKA

15:00 – 16:30 Vyhlášení výsledků soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018

Slavnostní vyhlášení výsledků 54. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku, kterou pořádá Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví. Z 264 přihlášených publikací, které přihlásili umělecké školy, kulturní instituce, grafičtí designéři, nakladatelé a studenti, nominovala mezinárodní odborná porota do užšího výběru 50 publikací v 7 kategoriích. Moderují Marek Daniel a Arnošt Frauenberg.

Vstupenky zde.

Po slavnostním vyhlášení proběhne výstava nominovaných a oceněných publikací.

O soutěži Nejkrásnější české knihy roku

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok, a to hned v sedmi kategoriích. V každé z nich jsou vyhlašována první tři místa. Památník národního písemnictví dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro studenty, která je zároveň poctou zakladateli soutěže, a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze oceňuje mladé grafiky ve věku do 30 let. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů. Soutěž Nejkrásnější české knihy roku se koná od roku 1965.

18:00 – 19:30 Přednáška Johna Morgana (UK)

John Morgan studio bylo založeno v roce 2000 ve Velké Británii a mezinárodní pověst si vybudovalo díky úzké spolupráci s umělci, architekty a kulturními institucemi. Mezi nedávné projekty patří například: orientační systém a označení galerie Tate Britain; artdirekce časopisu ArtReview; design modlitební knihy pro Anglikánskou církev; grafické identity pro ateliér David Chipperfield Architects, galerii Raven Row, architektonickou kancelář 6a architects a vydavatelství Four Corners Books. John Morgan je spoluzakladatelem Abyme, nezávislého vydavatelství uměleckých edicí a autorských písem, založeného v roce 2017. Je profesorem designu, typografie a knižní úpravy na Akademii umění v Düsseldorfu.

Vstup volný.

Pořádá Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky.

Autory katalogu a konceptu slavnostního ceremoniálu jsou Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček (20YY Designers), kteří v uplynulém roce vyhráli kategorii Katalogy.

Děkujeme za podporu partnerům: Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR, Papyrus Bohemia, Canon CZ, CZECHDESIGN, Design portál, Grapheion.cz, Klášterní pivovar Strahov, Literární noviny a NetAdmin.

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz www.morganstudio.co.uk


ENG

PRIZE-GIVING CEREMONY & EXHIBITION & LECTURE

3 p.m. – 4.30 p.m. The Most Beautiful Czech Book of the Year 2018 competition winner announcement

The prize-giving ceremony to announce results of the 54th Year of the competition for the Most Beautiful Czech Book organized by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Museum of Czech Literature. The international jury of experts have nominated 50 books in 7 categories for the short list out of 264 entered by art schools, cultural institutions, graphic designers, publishers and students. Presented by Marek Daniel and Arnošt Frauenberg.

The hall audience capacity for this event is limited (no admittance without prior booking on Goout).

The ceremony is accompanied by a display of nominees and awarded publications.

About the competition for the Most Beautiful Czech Book of the Year

The competition for the Most Beautiful Czech Books looks at graphic design, illustrations and printing art of books published and printed at Czech publishers and printers over the previous calendar year; books fall into seven categories. Three winners are selected in each of them. Students are awarded the Arno Sáňka Prize offered by the Museum of Czech Literature, which is also a mark of honour to this founder of the Competition. Besides, the Museum of Czech Literature and the Museum of Decorative Arts in Prague award young graphic designers under the age of 30. Prizes are also awarded by the Spolek českých biblografů (Association of Czech Bibliophiles), Association of Czech Graphic Artists HOLLAR Prague, Czech Union of Graphic Design, and Svaz polygrafických podnikatelů (Association of Commercial Printers). The Most Beautiful Czech Books of the Year competition has been held since 1965.

6 p.m. – 7.30 p.m. Lecture by John Morgan (UK) John Morgan studio was founded in 2000 and has become one of the leading design practices in the UK. The studio has developed a particular international reputation for close working relationships with artists, architects and cultural institutions. Recent projects include: the design of wayfinding and signage for Tate Britain; art direction of ArtReview magazine; prayer book design for the Church of England; and graphic identity and ongoing consultancy for David Chipperfield Architects, Raven Row gallery, 6a architects and Four Corners Books. John Morgan co-founded Abyme, an independent publisher of artist’s editions and multiples in 2017. He is Professor of Design, Typography and Book Art at the Kunstakademie Düsseldorf.

Free admission.

Organized by Museum of Czech Literature and Ministry of the Czech Republic.

The Catalogue produced and concept of the Ceremony developed by Petr Bosák, Robert Jansa, and Adam Macháček (20YY Designers), the 2017 Catalogue category winners.

We would like to thank the following partners for support: Prague Institute for Planning and Development, Papyrus Bohemia, Canon, Czechdesign, Designportal, Grapheion.cz, Strahov Monastic Brewery, ‘Literární noviny’, and NetAdmin.

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz www.morganstudio.co.uk

Vybíralova je pilotním projektem, kde Praha testuje, jak přistupovat k revitalizacím sídlišť. V rámci koncepční studie IPR ve spolupráci s MČ Praha 14 navrhl nová hřiště, kratší cestu na zastávku metra Černý most i nová parkovací místa. Zapojili přitom do plánování řadu aktérů – od živnostníků, přes lokální sdružení a místní obyvatele. Jak se projekt vyvíjí?

Dozvíte se v rámci představení konceptu Studie proveditelnosti, která na navazuje a rozpracovává studii z roku 2017.

Vstupenky zde.

Co dalo studium čerstvým architektům a jakým způsobem je nasměrovalo? Jaký byl průběh diplomové práce a čím se na jednotlivých školách liší? A co se životem po diplomu?

Vystoupí:

 • Nikoleta Slováková (FA ČVUT)
 • Matěj Čunát (FUA TUL)
 • Linda Boušková (FA VUT)
 • Ondřej Pchálek (AVU)
 • Jakub Herza (UMPRUM)
 • Petr Frank (ARCHIP)

Vstupenky zde.

Říká se, že pro studium v USA je Fulbright ten nejlepší. Obvykle v něm uspěje každý třetí až pátý uchazeč. Přípravy jsou dlouhé a náročné. Studenti se musí obrnit trpělivostí, mít jasnou vizi, kvalitně připravený program a věřit si, že oni jsou ti praví. Debata nejen o architektuře, studiu, zkouškách a vzpomínkách, ale především o jiném životě za oceánem, s absolventy Fulbrightova stipendia. O svých zkušenostech budou vyprávět:

 • Regina Loukotová , rektorka první soukromé školy architektury ARCHIP
 • Pavla Melková, zakladatelka Kanceláře veřejného prostoru na IPR Praha, držitelka ceny Grand Prix za revitalizaci Bastionu
 • Osamu Okamura, děkan Fakulty architektury v Liberci, dlouholetý programový ředitel reSITE
 • Jan Richtr, vedoucí kanceláře zelené infrastruktury v IPR Praha

Vstupenky zde.

V dubnu se v rámci pravidelných vycházek pro děti ve věku 8 až 18 let podíváme do areálu Pražských služeb do tzv. kompetenčního centra firmy, kde se nachází jeden ze sběrných dvorů a třídírna separovaného papíru. Po areálu nachodíme asi 2 kilometry a dozvíme se vše o dokonalém systému nakládání s odpady, o logistice svozových plánů, provozu překládacích stanic, možnostech maximálního energetického využití odpadu atd.

Sraz v CAMPu je v 15.00. Ppředpokládaný návrat je v 18.00 hodin.

Přihlašovat děti můžete přes edu@ipr.praha.eu Maximální počet dětí je 15. S sebou musí mít průkazku na MHD a podepsaný souhlas rodičů.

V rámci cyklu Objevujeme město jsme za doprovodu odborníků již navštívili žižkovský televizní vysílač, abychom se podívali na město z ptačí perspektivy, 420 let starou a 1102 metrů dlouhou Rudolfovu štolu ve Stromovec, tři strahovské stadiony, pražské metro, překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi a Podolskou vodárnu.

Smiljan Radić je duší i srdcem architekt, k umění má ale blízko. Rád osciluje mezi světem architektury a umění. A není to jen tím, že jeho životní partnerkou je sochařka Marcela Correa, se kterou na mnoha zakázkách spolupracoval. Přijde mu to zkrátka přirozené stejně jako četba příběhů, protože i ty jsou součástí historie architektury a on chce být jejich vypravěčem. Smiljan Radić je jednou z nejdůležitějších osobností chilské architektury, která v posledních letech zaznamenala velký boom. Pozornost si vysloužil na 12. bienále architektury v roce 2011
i o tři roky později, kdy se stal autorem 14. letního pavilonu pro Serpentine Gallery. Se svými návrhy uspěl i na mnoha soutěžích, například návrhem telekomunikační věže v Santiagu (2014) či budovou regionálního divadla ve městě Concepción, která své dveře prvním návštěvníkům otevřela přesně před rokem.

Ve spolupráci se Zdeněk Fránek Foundation.

Vstupenky zde.

English Friendly.

Je to už 100 let, co byla Waltrem Gropiem ve Výmaru založena legendární škola umění, designu a architektury. Dokumentární film Bauhaus Spirit popisuje fascinující příběh této školy a zařazuje ho do kontextu našeho aktuálního kulturního vývoje. Prostřednictvím rozhovorů s mnoha odborníky dokazuje, že duch Bauhausu žije dál. Současně otevírá otázku společenské utopie. Jak chceme žít dnes, a jak budeme žít?

Hnutí Bauhaus bylo konfrontováno se sociálními podmínkami svého času. Díky zkušenostem z první světové války se od samého počátku zabývalo politickými a sociálními souvislosti s designem. Manifestovalo architekturu do školní budovy a propojilo ji s uměním, designem a řemeslem v jeden celek. Historie Bauhausu není jen dějinami umění, ale také historií doby, která se táhne od počátku 20. století až dosud.

V původním znění s anglickými titulky.

Trailer zde.

Vstupenky zde.

English friendly.

The film portrays the exciting history of Bauhaus as the formulation, the failure and the renewal of a utopia for society. But it also presents current social, conceptual and artistic projects and relates them to the history of Bauhaus. The film uses this frame of a huge, visionary project to ask the questions that matter today: how do we want to live, where do we want to go from here? Bauhaus Spirit, a documentary by Niels Bolbrinker and Thomas Tielsch.

Architekti a architektky vytvářejí prostředí, ve kterém se pohybujeme, bydlíme, odpočíváme, učíme se, pracujeme… zkrátka ve kterém žijeme. Mají ale trochu nevděčnou roli. Každého nejvíc zajímá, jak výsledky jejich práce vypadají. Architektura přitom musí sloužit svému účelu, je důležité, jak se v ní cítíme a jak ovlivňuje své okolí.

Kniha K čemu jsou architekti vám rádi ukázali, že se na architekturu můžete dívat i jinak než jen „líbí – nelíbí“, že každé konkrétní řešení má svůj důvod. A že odhalovat, proč jsou domy a prostory kolem nás vymyšlena a navrženy zrovna takhle, je docela dobrodružné.

Autory knihy jsou Ondřej Dušek (koncept, text a ilustrace) a Karolina Jirkalová (koncept a text).

Vstupenky zde.

Rekonstrukce hlavního vlakového nádraží v Rotterdamu či terminály mezinárodního letiště Schiphol, Cuypersova pasáž v Amsterdamu nebo nové křídlo historické budovy městského muzea Stedelijk Museum – za tím vším stojí holandští architekti ze studia Benthem Crouwel Architects. Už více jak třicet let navrhují veřejné budovy, infrastrukturní projekty i urbanistické plány. Své dobré jméno získali díky inovativnímu přístupu, efektivnímu užití materiálů, kompaktnosti a jednoduchosti jejich architektury.

Přednáška proběhne ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera a navazuje na výstavu BNTHMCRWL: INFRASTRUCTURE, PUBLIC BUILDINGS AND WORKSPACE.

Vstupenky zde.

Závěrečné slovo pořadatelů. Reflexe, poohlédnutí a zamyšlení se. Možná bude i cena publika.

Už jste seděli na nových pražských lavičkách?

Najdete je třeba ve Stromovce, na Petříně nebo u Národního muzea. Stejně jako další prvky nového městského mobiliáře byly vybrány v designerské soutěži, kterou vyhráli designéři Michal Froněk, Jan Němeček, Martin Klanica a Aleš Kachlík ze studia Olgoj Chorchoj. Společně navrhli jednotný mobiliář s jasným designovým charakterem, který umožňuje jeho plynulé začlenění do uličního prostoru, památkových rezervací, náměstí ale i městských parků. Z jakého materiálu je vyroben? Jakou mají koše kapacitu? Jak se s novými lavičkami, koši, stojany na kola, zábradlím a zastávkovými přístřešky promění vizuální podoba Prahy? A co je potřeba udělat, aby byl mobiliář umístěn ve veřejném prostoru vaší městské části?

Vstupenky zde.

Barcelonský pavilon, mistrovské dílo, kterým Ludwig Mies van der Rohe a Lilly Reich v roce 1929 představili své revoluční myšlenky. I když existoval jen 8 měsíců, ovlivnil generace architektů po celém světě. Jeho historie, dědictví a pozdější rekonstrukce v roce 1986 jsou stále obklopeny otázkami a mýty. Film objevuje tajemství budovy, která se zastavila na 57 let a navždy změnila vývoj architektury.

Vstupenky zde.

Unikátní propojení tří architektonických škol. Olověný Fuchs f Kleci představuje sondu do současného architektonického vzdělávání.

Výstava prezentuje finalisty studentských soutěží Ještěd F Kleci (FUA TUL), Cena Bohuslava Fuchse (SOFA / Studentská obec Fakulty architektury, FA VUT) a Olověný Dušan (Spolek posluchačů architektury (SPA), FA ČVUT) - soutěží, které pořádají sami studenti, aby získali externí pohled na výuku architektury na svých školách. Výstava klade všechny tři soutěže vedle sebe s cílem zjistit, jaké projekty na daných školách vznikají a hlavně proč.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 22. 3. 2019 v 19.00 hodin.

Přijďte si posedět do Café CAMP a vyberte si ze široké nabídky teplých i studených nápojů a denní nabídky polévek a sendvičů. Klidné prostředí pro práci, studium i volný čas. Kromě výběrové kávy od libereckých NordBeans si můžete pochutnat na limonádách John Lemon, netradičních čajích TeaPigs a dalších nápojích.

Akce pro tento týden:

plněný croissant a limonáda John Lemon za 95 Kč

Polévkové menu:

ÚT - Cibulová polévka se sýrem

ST - Tomatová polévka s bazalkou

ČT - Hráškový krém s medvědím česnekem

PÁ - ​​​​Krém z pečeného celeru

Knihkupectví PageFive přináší pestrou škálu publikací o architektuře, umění a designu z celého světa. Knihkupectví nabízí ojedinělý výběr toho nejlepšího z domácí, ale hlavně zahraniční scény včetně nejnovějších časopisů.

Tip na tento měsíc:

PRAŽSKÉ VEDUTY / JAK SE DÍVAT NA (HISTORICKOU) MĚSTSKOU KRAJINU

Precizně zpracovaná kniha čtenáře provádí způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Přispívá k debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou. K dostání v české i anglické verzi v knihkupectví Page Five.

Jaké jsou nové trendy v architektuře, urbanismu nebo designu? Začtěte se do některé z desítek odborných publikací a časopisů v naší prezenční studovně.

Pravidelně odebíráme časopisy Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine a desítky dalších.

Seznam všech našich knih a časopisů najdete zde.

CAMP Praha

Dobré zprávy pro všechny fanoušky naší čítárny - přidali jsme ty nejčerstvější knihy ze světa architektury, designu a městského plánování. Přijďte si listovat a nasávat inspiraci do CAMPu třeba se šálkem skvělé kávy @nordbeans z naší kavárny. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #praha #architecture #dnescitam

CAMP Praha

Jak se změní areál Emauzského opatství a Pragerových kostek? Přijďte dnes večer do @camppraha na poslední přednášku doprovodného programu, kterou se loučíme s výstavou Praha zítra. Panelisté přednášky Jak otevřít instituci: . ▪️TERRA FLORIDA / NOT BAD - Ing. arch. Benedikt Markel . ▪️Mgr. Ondřej Boháč - ředitel IPR Praha . ▪️Ing. arch. Kristýna Ullmannová - IPR Praha, kancelář veřejného prostoru . ▪️Ing. arch. Václav Vondrášek, Místostarosta pro oblast životního prostředí Prahy 2 . ▪️Karel Švejda, správce Benediktinského opatství v Emauzích . ▪️doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., správkyně pozůstalosti Karla Pragera Začínáme v 18:00 - registrace na @gooutcz, nebo sledujte živě na našem Facebooku.

CAMP Praha

Chystáme pro vás novou výstavu a spoustu skvělého doprovodného programu! Olověný Fuchs f Kleci je spojením tří studentských cen za architekturu - Olověný Dušan (@cvutpraha), Cena Bohuslava Fuchse (@vutvbrne) a Ještěd F Kleci (@tuliberec). Přijďte již tento pátek večer na slavnostní zahájení výstavy, při kterém proběhne představení nominovaných finalistů a vítězů jednotlivých soutěží! Nahlédněte do současného architektonického vzdělávání jednotlivých škol až do 18.4. v CAMPu! Registrace na @gooutcz - vstup zdarma. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha #olovenydusan #cenabohuslavafuchse #jestedfkleci #cvut #tuliberec #favut

CAMP Praha

chodí nám od vás naprosto skvělé fotky naší černé #architram - takhle ji zachytil @dulllud na Korunní, kudy teď díky výluce občas projede jako 11. ⚪️⚫️ _____________________________________ #camppraha #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Hledáme baristu! Jsi jím právě ty? Napiš nám na kavarna@ipr.praha.eu a zajišťuj kofeinové opojení v hotspotu městského plánování a architektury v srdci Prahy! ☕️ _____________________________________ #camppraha #coffee #nordbeans #praha #kamnakafe #citylife #iprpraha #kavarna #baristadaily

CAMP Praha

Při minulé vycházce Objevujeme město se dětem naskytly naprosto dechberoucí výhledy na kontejnerové překladiště Metrans v Praze Uhříněvsi 🏗 🚛. Už tento týden proběhne další vycházka, tentokrát do Podolské vodárny. Chcete přihlásit své děti na další vycházky v tomto roce? Napište nám na edu@ipr.praha.eu! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha #metrans

CAMP Praha

Student krajinářské architektury Marek pracuje jako kustod v CAMPu už od jeho založení v roce 2017. Po celém areálu @iprpraha má spoustu oblíbených míst, nejraději však tráví obědové pauzy na terase s vyhlídkou, kde se kochá pohledem na Prahu ve společnosti svého oblíbeného časopisu @mojeintro, ze kterého čerpá inspiraci na výlety za kvalitní architekturou. Máte-li stejně jako on rádi humor a nadsázku, nenechte si tento měsíc ujít další díl talkshow Camping s Ondřejem Cihlářem. Podle Marka je to záležitost, která v CAMPu vážně chyběla a my s ním plně souhlasíme! A co vy? Na jakou březnovou akci se v CAMPu nejvíc těšíte? _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #humansofcamp #citydog #iprpraha

CAMP Praha

20000 obyvatel, 20 měst a obcí, 20 předních českých architektonických studií, 20 míst a realizací, 200 autorských fotografií, 2 autoři. 20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech od autorské dvojice Michaela Hečková (kulturní manažerka, autorka publikace O městech a lidech) a Matěj Chabera (designer). Přijďte už tento pátek do @camppraha na křest této unikátní publikace, který zahájí úvodním slovem CBArchitektura, Pavel Buryška ze studia XTOPIX a Jan Vondrák ze studia Mjölk architekti. Během křestu se naše čtyřiadvacetimetrová projekční stěna promění na jednorázovou výstavu a ukázku 20 projektů, které v knize najdete. Registrace na @gooutcz! ⚫️⚪️⚫️⚪️

CAMP Praha

Propásli jste registraci na březnový díl oblíbeného přednáškového cyklu Urban Talks s tokijským mistrem transparentní architektury Sou Fujimotem? Nezoufejte - akce bude streamována na FB a záznam najdete i na našem YouTube kanálu! Už 27. března v CAMPu. Sou Fujimoto do metropole přijede na Summit architektury a rozvoje, jehož pořadatelem je Sdružení pro architekturu a rozvoj, které přednášku v CAMPu podpořilo. Photo Credit 📸: Sou Fujimoto Architects + NL’A + OXO Architects _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #urbantalks #soufujimoto #japan #architecture @soufujimoto_official

CAMP Praha

Užijte si nedělní CAMP pohodu v obklopení skvělých knih a s šálkem výborné kávy @nordbeans. ☕️🏔 _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha #kamnakafe #coffeetime

CAMP Praha

Naše první letošní výstava se pomalu, ale jistě blíží do finále. Během března máte poslední možnost objevit nové pražské projekty z oblasti bydlení, dopravy a veřejného prostoru. Poslední měsíc výstavního cyklu Praha zítra? s sebou přinese i tři poslední přednášky v rámci doprovodného programu a je opravdu na co se těšit! . ⚫️ 5.března během přednášky "Praha zítra: Sportem ku zdraví" probereme nová i současná pražská sportoviště ⚫️ 12. března přijďte diskutovat o klíčové dopravní stavbě, která usnadní spojení nejen s okolními státy, ale i se zbytkem světa - "Praha zítra: Vlakem na letiště". ⚫️ 19. března - "Praha zítra: Jak otevřít instituci", představíme novou podobu areálu @iprpraha a Emauzského opatství. Registrace na @gooutcz!

CAMP Praha

Jak si zpříjemnit pondělí? Svezte se #architram! Takhle ji zachytil @akocicak ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

V březnu se opět vydáme na pravidelnou vycházku Objevujeme město, věnovanou dětem ve věku 8 až 18 let. Tentokrát do Podolské vodárny, kde se dozvíme vše o historii zásobování obyvatel Prahy vodou, vysvětlíme si, co je to Englova katedrála, česlo nebo čiřič a zjistíme jak se ze surové vody "dělá" pitná a co vše je k tomu potřeba. Do tajů vodárenství nás zasvětí pracovníci Muzea pražského vodárenství, které patří pod společnost Pražské vodovody a kanalizace. Sraz 14. 3. 2019 v CAMPu - přihlašovat děti můžete na edu@ipr.praha.eu. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha

CAMP Praha

V pátek se opět vrací na scénu Expati @agebrian - tentokrát s architektem Markem Obtulovičem, který představí práci ODDO architects a svou zkušenost ve Vietnamu. Marek Obtulovič absolvoval FA VUT v Brně (2003-10), studoval na University of Strathclyde v Glasgow. V letech 2006-13 působil v řadě brněnských ateliérů. V roce 2013 odešel pracovat do hanojské kanceláře Vo Trong Nghia, kde se podílel na přípravě vietnamského pavilonu na výstavu EXPO v Miláně nebo na soutěži na Guggenheimovo muzeum v Helsinkách. Od roku 2016 vede s v Hanoji společně s Mai Lan Chi a Michalem Součkem vlastní praxi ODDO architects. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #expati #humansofcamp #architecture #praha

CAMP Praha

Ti co navštívili výstavu Praha zítra? už možná vědí, jak bude brzy vypadat areál @iprpraha a Emauzského opatství - zpřístupněním areálu a odstraněním fyzických a optických bariér pro vás chceme vytvořit nový park v centru Prahy, který se stane vaším novým oblíbeným místem pro relaxaci, hru a setkávání. Těšíte se? _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra #citydog #iprpraha

CAMP Praha

Co obnáší výstavba domu pro seniory? Jaká má svá specifika, jaké mají požadavky objednatelé a jaké klienti? Jaká je vůbec budoucnost péče o staré lidi a jaké trendy v architektuře pro starší je třeba sledovat? Na tyto otázky odpoví přednáška “Jak se staví dům pro seniory” v rámci doprovodného programu výstavy Praha Zítra už tento čtvrtek od 18:00 v CAMPu. Přednášející představí Raudnitzův dům a Dům pro seniory Hlubočepy. Vstupenky na @gooutcz! ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra

CAMP Praha

Znáte příběh této budovy nacházející se v gruzínském Tbilisi? Příští týden v úterý se spolu s Radomírou Sedlákovou, kurátorkou a teoretičkou architektury, ohlédneme za pražskou architekturou druhé poloviny 20. století, ale také za studiemi a projekty, které nebyly z nejrůznějších důvodů realizovány... _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #brutalism #tbilisi #bankofgeorgia #karelprager #radomirasedlakova

CAMP Praha

Také se vždy radujete, když náhodou potkáte #architram? Dnes tu máme další skvělou fotku - takhle ji zachytil v Jindřišské @toquee01! ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Další únorový díl z cyklu Urban Talks potěší všechny milovníky skandinávské architektury. Tentokrát představí dánské architektonické studio Henning Larsen, které například stojí za návrhem koncertní haly Harpa v islandském Reykjavíku, za který dostalo prestižní ocenění Evropské unie pro současnou architekturu - cenu Mies van der Roheho. V poslední době nelze opomenout ani cenami ověnčený bytový dům The Wave v přímořském Vejle, který byl dokončen na sklonku loňského roku. Přijďte 20. února od 19:00 do CAMPu, kde šéf mezinárodních projektů studia Henning Larsen Jacob Kurek bude vyprávět o skandinávské zkušenosti s komunitním plánováním a architekturou, tedy o tom, jak do procesu co nejlépe zapojit veřejnost. Přednáška bude v anglickém jazyce, překlad do českého jazyka zajištěn. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #urbantalks #henninglarsen #architecture #praha #thewave #harpa

CAMP Praha

Co že to v CAMPu celou dobu chybělo? No přece talkshow zaměřená na architekturu, dopravu a metropoli s vizionáři, politiky, odborníky i aktivními občany! Camping s Ondřejem Cihlářem začíná už v únoru a prvními hosty budou noční starosta Prahy - Jan Štern a bývalá primátorka Prahy - Adriana Krnáčová. Pohodlně se usaďte a přivítejte Ondřeje Cihláře a jeho hosty! Už 26. února v CAMPu. Vstupenky na @gooutcz ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #camping #ondrejcihlar #talkshow

CAMP Praha

Také se slzou v oku vzpomínáte na krásně zpracovanou výstavu Pře(d)stav si Prahu? Studio @oficina.cz, z jehož dílny pochází výtvarné zpracování výstavy, bylo nominováno na třináctý ročník Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku! Přijďte na slavnostní odhalení finalistů v každé z kategorií 27. února 2019 do CAMPu, které bude probíhat v rámci panelové diskuze Budoucnost designu! ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #czechgranddesign #czechdesign #predstavsiprahu #studiooficina

CAMP Praha

#architram zachycena i na druhém břehu - tentokrát od @_ptrvnst ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

V rámci cyklu Objevujeme město, vycházek pro děti ve věku 8-18 let, jsme se již vydali na nejrůznější místa v Praze - Žižkovský televizní vysílač, strahovské stadiony, Rudolfovu štolu ve Stromovce, ale i do pražského metra. Tentokrát se na pravidelné vycházce vydáme do kontejnerového terminálu v Praze-Uhříněvsi. Terminál společnosti METRANS je největším překladištěm kontejnerů v železniční a kamionové dopravě ve střední a východní Evropě. Provoz v terminálu je nepřetržitý. Měsíčně se zde naloží a vyloží kolem 11 000 železničních vozů. S celým provozem složitého mechanismu nás seznámí Pavel Kaňka. Sraz 14.2. v 15:00 v CAMPu. Přihlašovat děti můžete na edu@ipr.praha.eu. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha

CAMP Praha

Na začátku února se můžete těšit na třetí díl WAVE CAMP pořádaný ve spolupráci s @croradiowave. Tato komentovaná projekce s diskuzí se tentokrát zaměří na proměnu vyloučených lokalit kulturou - uměním, hudbou a designem. Svůj projekt Unes-co, který prezentoval ČR na benátském bienále představí Kateřina Šedá. Umělecká akce upozornila na sociální vyloučenost centra Krumlova, které ovládá turistický ruch. Brněnské architektonické studio @kogaa_studio představí svůj koncept sociálního reaktoru - oživení a rekonstrukci zanedbaných a nevyužívaných budov, jako The Distillery - Social Reactor nebo školy na Šujanově náměstí v Brně. Redaktorka Zuzana Rejchová přiblíží sedmidílný seriál Radia Wave - Promotérem v Česku, svým dílem seriálu zaměřeným na Mariánské Lázně a tamní iniciativu Švihák. Srdce mladého českého designu @smetanaq_ , ve kterém vedle ateliérů mladých návrhářů oděvů, šperků, bot a doplňků, funguje také galerie, obchod s lokálním designem a kavárna. Jaký má smysl zaplnit dům na lukrativním místě v centru Prahy lokálním designem? _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #wavecamp #radiowave #kogaa #smetanaq #architecture #praha

CAMP Praha

V únoru pokračujeme s cyklem Urban Talks, tentokrát o rakouském projektu HoHo Wien. Tento nejvyšší dřevěný mrakodrap na světě, jehož výstavba právě probíhá ve Vídni, představí architekt Oliver Sterl z vídeňské architektonické kanceláře RLP - jeden z autorů komplexu. S úvodními prezentacemi k tématu vícepodlažních a veřejných staveb ze dřeva vystoupí architekti Pavel Horák, ředitel Salonu dřevostaveb v ČR, a Ľubica Fábri, ředitelka Salonu dřevostaveb v SR. V diskusní části akce se k přednášejícím přidají další zajímaví hosté, přední odborníci z oboru realizace dřevostaveb v ČR a SR. Vstup zdarma v síti #gooutcz. Přednáška bude v německém jazyce a tlumočena do češtiny. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #urbantalks #hohowien #architecture #wien

CAMP Praha

Jak je to s urbanismem na Slovensku? Přijďte zítra do CAMPu na přednášku, kde čtveřice přednášejících představí a přiblíží město Trenčín z různých úhlů pohledu. Adriana Mlynčeková - vedoucí Útvaru územního plánování, která představí historii územního plánování města. Lucia Mlynčeková - autorka projektu Hlava *****, který se věnuje sochařským dílům 2. pol. 20. století na území Trenčína. Martin Baďatš - hlavní architekt, který představí současnou urbanistickou studii města, přiblízí aktuální a budoucí projekty pro města. Alexander Topilin - doktorand FA STU v Bratislavě. Kromě své diplomové práce, která se též věnuje architektonickým projektům pro Trenčín přiblíží vizi ostatních studentů z fakulty. Vstup zdarma v síti @gooutcz _____________________________________ #camppraha #citylife #gooutcz #architecture #urbanism #slovakia #trencin #gooutcz

CAMP Praha

Naše #architram od @montertolja z listopadové soutěže. Už jste se svezli načerno? _____________________________________ #camppraha #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Při pátku tu máme něco z našeho archivu - takhle to vypadalo v prostorách CAMPu přesně před 6 lety. #karelprager #camppraha

CAMP Praha

Děkujeme všem za skvělé zahájení třetí edice výstavního cyklu Praha zítra. Už příští týden v úterý se můžete těšit na první tématický večer, který věnujeme Kulaťáku. Přijďte se detailně seznámit s vítězným návrhem architektonické soutěže, který může dát tomuto nejvýznamnějšímu kruhovému náměstí v Praze novou a moderní podobu. Vstupenky a více informací na @gooutcz! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra

CAMP Praha

Co si od nového roku nesmíte nechat ujít v CAMPu? Jak už jsme zmiňovali v minulém příspěvku, chystáme pro vás novou výstavu - Praha zítra III, která potrvá až do 20. března 2019. Tato expozice navazuje na první a druhou edici tohoto výstavního cyklu a představí přes 70 nových projektů Prahy z oblasti bydlení, dopravy a veřejného prostoru. V rámci výstavy se můžete těšit na 9 tématických večerů zaměřených na vybrané projekty. Přijďte na slavnostní zahájení v úterý 8. ledna do CAMPu! Těšíme se na vás! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra

CAMP Praha

Zítra nám v CAMPu začíná vánoční pauza, během které pro Vás budeme chystat zbrusu novou výstavu. Vracíme se 9. ledna a budeme se moc těšit na Vaši návštěvu! Hezké svátky přejí Kempíci! 🖤 #camppraha

CAMP Praha

Naše černá #architram už nějaký ten pátek jezdí ulicemi Prahy a moc nás těší, že s námi sdílíte fotky a hlavně nadšení z tohoto projektu. Už brzy se uvnitř tramvaje budete moci dočíst, co pro vás v CAMPu plánujeme a na jaké akce a výstavy se během příštího roku těšit! _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Už jste psali Ježíškovi? A co si na seznam přání připsat i něco z našeho merche? Třeba tuhle CAMP plátěnku - unese fakt hodně a bude vám věrně sloužit při nákupech místo přebytečných plastových tašek. Najdete ji vedle našich skvělých plecháčků, verzatilek a triček u nás v bookshopu! #camppraha

CAMP Praha

Víte, že u nás ve studovně máme spoustu skvělých knih o brutalismu? Přijďte dnes večer do CAMPu na křest další publikace věnované tomuto ikonickému architektonickému stylu - Praha brutálně krásná. Publikace představuje mimořádné stavby postavené v Praze v letech 1969 - 1989 a najdete v ní i Pragerovy kostky z roku 1973 - dnešní sídlo @camppraha a @iprpraha. _____________________________________ @scholastikapraha @prahabrutalnekrasna #camppraha #citylife #prague #gooutcz #praha #architecture #predstavsiprahu #brutalism #karelprager

CAMP Praha

Co byste změnili, kdyby mohla být Praha přesně podle vašich představ? V CAMPu si ještě dva týdny můžete vyzkoušet roli městských plánovačů v rámci výstavy Pře(d)stav si Prahu, postavit si své město a sledovat, jak vaše rozhodnutí ovlivňují jeho rozvoj. Určete, kolik se ve vašem městě vystaví nových bytů, vyroste univerzit a jaké dopravní prostředky budou vaši obyvatelé používat. Výsledky svých rozhodnutí pak porovnejte s reálnými pražskými daty. Vstup zdarma. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #predstavsiprahu #praha #architecture #exhibition

CAMP Praha

Líbila se vám říjnová přednáška Jana Magasanika v rámci série Adama Gebriana - Expati? V prosinci se můžete těšit hned na další dvě! Příští týden ve středu se vám představí Jan Vranovský (@janvranovsky), architekt, designér a fotograf žijící v Tokiu. Třetího dílu této série se dočkáte ještě před Vánoci a to 18. 12. s Matějem Draslarem, jenž dlouhodobě působí ve Švýcarsku, v curyšském studiu agps Marca Angélila. Vstupenky zdarma na @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #expati #humansofcamp #architecture #praha

CAMP Praha

Až do neděle se díky panoramatické projekci CAMPu můžete přenést do ulic šesti světových metropolí v rámci výstavy projektu Homo Urbanus. Poznejte mikro-příběhy obyvatel Soulu, Bogoty, Neapole, Petrohradu, Rabatu a Tokya, které zaznamenalo duo francouzských filmařů Bêka & Lemoine. Výstava bude ukončena nedělním promítáním filmu 24 heures sur place. Vstup zdarma, vstupenky na film k dispozici na @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape #livingarchitectures #humansofcamp

CAMP Praha

CAMP a Metropolitní plán @iprpraha byly oceněny v rámci České ceny za architekturu 2018 v kategorii Vyjímečný počin z oblasti architektury. Děkujeme za podporu a gratulujeme Romanu Kouckému a týmu, který se podílel na přípravě Metropolitního plánu. _____________________________________ #camppraha #iprpraha #architecture #award #cka #ceskacenazaarchitekturu #metropolitniplan

CAMP Praha

CZE: Nenechte si ujít jedinečný projekt Homo Urbanus, který už příští týden ve středu přijedou do Prahy představit filmaři Bêka & Lemoine. Můžete se těšit i na doprovodný program výstavy- master class s filmaři a promítání filmů Barbicania, Moriyama-San, Koolhaas Houselife a 24 heures sur place. Vstupenky k dostání na @gooutcz! ENG: Don’t miss out on an opportunity to see the unique project Homo Urbanus which will be introduced by the filmmakers Bêka & Lemoine personally next Wednesday in Prague. You can also look forward to the accompanying program of the exhibition- a master class with the filmmakers and the screenings of the films Barbicania, Moriyama-San, Koolhaas Houselife, and 24 heures sur place. Tickets available on @gooutcz! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape #livingarchitectures

CAMP Praha

Plant - Exploring the Botanical World (Phaidon) in Page Five/CAMP The ultimate gift for gardeners and art-lovers, featuring 300 of the most beautiful and pioneering botanical images ever #pagefive #phaidon #book #plant #flowers #botanical #🌼

CAMP Praha

Ti správní šotouši a šotoušky už možná zaznamenali, že po Praze ode dneška jezdí černá tramvaj. Není to ale jen tak ledajaká tramvaj! Má hodně společného s CAMPem a pátými narozeninami @iprpraha. Proto pro vás dneska máme takovou menší soutěž. Až potkáte tuhle krásku, jak projíždí ulicemi Prahy, vyfoťte ji a označte hashtagem #architram. Prvních 20 lidí od nás dostane dárek. Tak lovu zdar! _____________________________________ #camppraha #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

CZE: Nalistujte si blížící se výstavu Homo Urbanus v listopadovém @artiklmag! Začínáme už ve středu 21.11. vernisáží tohoto jedinečného projektu, za kterým stojí duo francouzských filmařů Bêka & Lemoine. Vstupenky na vernisáž a doprovodný program na @gooutcz. ENG: Find all about the upcoming exhibition Homo Urbanus in the November issue of @artiklmag! It all begins on Wednesday, 21st November with the exhibition opening of this unique project by the French filmmakers Bêka & Lemoine. Tickets for the opening and the accompanying program available on @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape

CAMP Praha

CZE: Už za dva týdny v Praze představí Ila Bêka a Louise Lemoine, kritiky uznávané duo francouzských filmařů, projekt Homo Urbanus – člověk městský. Homo Urbanus je deník městských poutníků. Po dobu pěti dní se návštěvníci přenesou do ulic světových metropolí, kde panoramatickou projekci CAMPu rozsvítí mikro-příběhy obyvatel Soulu, Bogoty, Neapole, Petrohradu, Rabatu a Tokya. Více o doprovodném programu výstavy a vstupenkách najdete na @gooutcz nebo u nás na FB. ENG: Critically acclaimed French filmmakers Ila Bêka and Louise Lemoine, will in less than two weeks introduce their project Homo Urbanus in Prague. Homo Urbanus is a diary of urban pilgrims. Over the course of five days, you will get a chance to be transferred to the streets of Seoul, Bogota, Naples, Saint Petersburg, Rabat, and Tokyo through the panoramic screening in CAMP and see the micro-stories of their residents. More information about the accompanying program and tickets available on @gooutcz or on our FB page. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape

CAMP Praha

CZE: Přemýšlíte, co se sobotním večerem? My máme řešení! Co třeba vyrazit do CAMPu na promítání Bisbee ’17? Tento dokumentární film oceněný na loňském festivalu Sundance sleduje obyvatele důlního městečka Bisbee na hranicích Arizony a Mexika, kteří se rozhodnou vyrovnat se svou temnou minulostí. Společně uspořádají a natočí rekonstrukci násilné deportací dvanáctiset horníků imigrantů, která přesně před sto lety Bisbee poznamenala. Promítáme v původním znění bez titulků od 19:00. Vstupenky k dispozici přes @gooutcz. ENG: Are you still wondering what to do this Saturday evening? We have a solution for you! What about going to CAMP to see the screening of Bisbee ’17? This award-winning documentary follows the lives of the citizens of a mining town Bisbee on the borders of Arizona and Mexico, who decided to face their darkest hour. They collaborate and stage dramatic scenes of the violent deportation of 1200 immigrant miners on the exact day of its 100th anniversary. English friendly, starts at 19:00. Tickets available through @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #bisbee17

CAMP Praha

25 m široká projekce se zpětnou vazbou v reálném čase. Město jako živý organismus na výstavě v CAMPu! #motiondesign #urbanplanning #cities #prague #design #designmilk #designboom #rozehrajmesto #praha #architecture #iprpraha #camppraha

CAMP Praha

Tahle architektura není pro starý. V pátek se v CAMPu zastaví nizozemský designer Elger Blitz ze studia Carve a ukáže vám dětská hřiště o kterých se vám ani nesnilo. This architecture’s not for the old! On Friday we will welcome Dutch designer Elger Blitz of Carve Landscape Architecture who will show you playgrounds you’ve never even dreamed of. #architecture #architektura #carvelandscapearchitecture #carve #landscape #landscapearchitecture #playground #dutchdesign #design

CAMP Praha

Proč se Pražský hrad chová jako autista? Co má společného dystopické sídliště s módou? Jak se žije v ostravském ghettu? A co s pražskými bezdomovci? Wave Camp o vyloučených lokalitách už zítra! @croradiowave @karolina_ketmanova @epos_257 @veronikaruppert

CAMP Praha

Jak se změní Vidoule? Přijďte dnes od 16.00 na veřejné představení projektu. #studioreaktor #urbanism #park #vizualizace #visualisation #urbandesign #landscape

CAMP Praha

One room split by a projection screen, creating two completely different sets of spaces and experiences. The essence of what we’ve been trying to do at CAMP. @signalfestival @touchietouchie.love @haenkehaenke #architecture #performance #interiordesign #interior #design

CAMP Praha

CAMP is not only about architecture. See for yourself this weekend at @signalfestival. Link in bio. //// CAMP není jenom o architektuře. Přesvědčte se sami tento víkend na @signalfestival. Link v biu. #signalfestival #av #performance #sitespecific #dj #camppraha

CAMP Praha

Žáci 9. třídy základní školy během doprovodného programu výstavy Pře(d)stav si Prahu. V případě zájmu o účast vaší třídy kontaktujte edu@ipr.praha.eu #predstavsiprahu #camppraha #vystava #vzdelani #proskoly #praha #edu

CAMP Praha

Z Masaryčky na letiště? Dnes od 19.00 se budeme bavit o revitalizaci nádraží a jeho okolí. #vlak #sotous #nadrazi #revitalizace #brownfield #praha #rozvoj

CAMP Praha

What if your country was swallowed by the sea? With the harsh realities of climate change looming, the Pacific nation Kiribati must find a new solution for the survival of its people. Anote’s Ark, Sunday, 07/10, 19.00. #sundance #kiribati #anotesark #climate #climatechange #globalnioteplovani #zmenaklimatu #film #documentary

CAMP Praha

Stromy nebo domy? Auta nebo kola? Přijďte na komentovanou prohlídku výstavy, dnes od 18.00.

CAMP Praha

Včera nás v CAMPu navštívila Eva Jiřičná. S jakými dalšími osobnostmi byste se u nás rádi setkali?

CAMP Praha

Who doesn’t love the High Line? Tonight we’re screening a film about the @diller_scofidio_renfro project. #highline #nyc #landscape #urbanrenewal #highlinenyc

CAMP Praha

☕️🤓☕️🤓Na dnešní Mezinárodní den kávy jsme si připili skvělou Keňou od libereckých @nordbeans! Ještě máme několik posledních balení limitovaných edicí, tak se stavte. #internationalcoffeeday #coffee #kafe #kava #coffeday

CAMP Praha

Eva Jiricna, a true living legend, is coming to CAMP. There’s a few last tickets left for tomorrow’s discussion with international architects and urban planners. Get them before they’re gone. #architectureweek #architecture #architektura #urbanism #evajiricna #praha #prague

CAMP Praha

Just the time for @nordbeans coffee and @wallpapermag.

CAMP Praha

Intimní černobíle laděný poetický snímek What We Have Made znázorňuje stavbu, tak jak ji obvykle nebývá zvykem vidět. Staveniště je zde zobrazeno jako do detailu vystavěná divadelní scéna. Snímek nám tak umožňuje nahlédnout do mikrosvěta dělníků, kteří jsou v samotném procesu vzniku stavby často opomíjeni, přesto v ní hrají velmi důležitou roli. Muži nejrůznějších typů, stáří, barvy pleti, introvertní nováčci i ostřílení matadoři – ti všichni se tu každý den potkávají bez ohledu na počasí mezi lešením, jeřáby, míchačkami i u společného oběda. V sobotu od sedmi. #film #architecture #construction #architektura #blackwhite

CAMP Praha

Přijďte si zahrát! První komentovaná prohlídka výstavy už dnes od šesti.

CAMP Praha

V sobotu v CAMPu oslavíme #denarchitektury. Spolu s @agebrian se podíváme na výhled z vrchu Emauz, večer nás čeká taneční vystoupení a promítání filmu WHAT WE HAVE MADE. On Saturday we will celebrate the Day of Architecture. Urban walks, dance performance and a movie screening. Check out our facebook for more info! #architecture #architektura #prague #city #urban #camppraha

CAMP Praha

K prvním narozeninám jsme si nadělili zbrusu novou výstavu! For our first birthday, we got ourselves a new exhibition! #architecture #architektura #urbanismus #simcity #city #exhibition #game #gamification #narozeniny

CAMP Praha

IMAGINE PRAGUE. New interactive exhibition where YOU build the city! Will you create a futuristic metropolis or will you let let the city wither and die? #architecture #economicdevelopment #city #sustainableliving #resilience #simcity #gamification #urban #urbanism

CAMP Praha

Herní stoly, táhla a kostičky. Vžij se do role městského plánovače a Pře(d)stav si Prahu! Nová výstava od pátku 21. září. #game #city #simcity #prague #imagineprague #strategicplanning #urbanism

CAMP Praha

Blast from the past. As we prepare for our one year anniversary/exhibition opening we dug up this photo from a while back. Looks better now doesn’t it? #architecture #architektura #city #urban #urbanplanning #construction #reconstruction

CAMP Praha

Books books books! Loads of new reading material in our library. #architecture #architektura #bookstagram #bookshelf #bookworm #bookdesign #urbanism #urbanplanning

CAMP Praha

NEW EXHIBITION COMING SOON! #architecture #urbanism #prague #strategic #planning #sustainability #sustainableliving #resilience #economicdevelopment

CAMP Praha

We’re back next week! To start us off we’ll show you a documentary about a house. The Integral House. And a man who refused Gehry and Koolhaas and commissioned two young architects to build one of the most famous residential houses in North America. #architektura #architecture #integralhouse #toronto #jimstewart #koolhaas #gehry

CAMP Praha

Are you enjoying the summer? We’ll be back soon! The new season starts in a few weeks.

CAMP Praha

Horko? Plovoucí ostrov od architekta Marshalla Blechera a @fokstrot.dk. Foto: @airflix.dk a @gbgregg

CAMP Praha

Gone camping. We’re taking August off to do some interior work and to prepare for the next season. See you in September! #camppraha #camp #architektura #urbanismus

CAMP Praha

POZOR! Už jen dnes do 18:00 můžete podat připomínky k novému Metropolitnímu plánu u nás v CAMPu.

CAMP Praha

Tonight we’ll be talking about #plants and #architecture with the awesome @haenkehaenke !

CAMP Praha

Už jen poslednich pár dní si můžete u nás prohlédnout nový Metropolitní plán. Stavte se!// Last few days to check out the new Metropolitan plan at CAMP.

CAMP Praha

Čí je město? Jakou cenu má veřejný prostor? Je developer sprosté slovo? Zastupiteli, koho zastupuješ? Dokumentární film Bena Tučka, čtyři roky poté. Promítání a diskuze dnes v od 19:00! #plan #urbanism #urbanismus #architektura #politika

CAMP Praha

Did you know that originally there were supposed to be five Prager’s cubes instead of the current three? #tbt #architecture #archive #prager #architect

CAMP Praha

#zahrada #zahradajelek #ferdinadleffler #pagefive

CAMP Praha

Every day thousands of cats roam the streets of Istanbul. This is a story of seven of them. Public space through a feline perspective. Free screening tonight! #cats #architecture #publicspace #urban #jungle #istanbul #feline

CAMP Praha

Fantastic buildings that never were! Tomorrow we’ll be talking with Klára Brůhova about her new book Prague Visions. Check it out, it also has these amazing illustrations, done by @czechgranddesign winner @jan_sramek_kolouch #prague #pragensia #praha #czech #architecture #architektura

CAMP Praha

V518 vs. CAMP

CAMP Praha

#metropolitniplan #ipr #pagefive

CAMP Praha

Like father like son. Architect Adam Gebrian and his son Filip talking about their time spent in Barcelona. #architecture #architektura #gebrian #barcelona #urbanism #lecture

CAMP Praha

Every week different spot, different people, different part of town... our metropolitan container travels all over Prague to give you an idea what the new plan is all about. Next stop - Kobylisy. See you there! #metropolitniplan #prague #urbanplanning #architecture #iprpraha #camp #monumental #container #discussion

CAMP Praha

Got a great book from @oppenheimarchitecture yesterday for our library. Check it out! #architecture #archibooks #books #coffeetablebooks #urban #design

CAMP Praha

How can architecture and nature coexist? Tonight we will be talking with Miami-based architect Chad Oppenheim, winner of the current @cooperhewitt National Design Award. See you there! #architecture #architektura #oppenheim #urbandesign #design #housing #house #interiordesign

CAMP Praha

Appetizer - New Interiors for Restaurants and Cafés ☕🍽 #pagefive #appetizer #gestalten #welovecoffee

CAMP Praha

• urban planning hotspot in the heart of Prague • meeting place for architects, planners and citizens • gallery showcasing newest trends in housing • space for engaging the public • hub for brainstorming the future of cities • testing ground for new ideas and technologies • #camppraha #praha #prague #czech #czechrepublic #city #citylife #urban #modernist #brutalist #architecture #architektura #gallery #housing #innovation #urbandesign #urbanplanning #urbanismo

CAMP Praha

Talking about the new neighborhood in #Brno, three decades of redeveloping a former #Denver airport, as well as the future of autonomous vehicles in urban areas. The one and only @mjcivitas #architecture #architektura #city #urban #urbandesign #landscape #landscapearchitect #landscapearchitecture #civitas

CAMP Praha

Living in suburbias comes at a price! On Monday we are releasing a new study on how population density influences city economies. Authored by a former Prague mayor, together with leading architects and planners, it’s the perfect summer reading for all of you urban planning geeks out there.🤓😎🤓😎 #architecture #architektura #urban #urbanismus #booktip #kniha #knihy #krest #economics #city #mesto

CAMP Praha

An inspiring discussion with one of the greats - Santiago Calatrava! Go see his exhibition at @ghmp.cz

CAMP Praha

It was a pleasure to welcome fabulous Mark Johnson in CAMP! Thank you. #landscapearchitect

CAMP Praha

Něco se chystá! Sledujte @kovy_gameballcz a @jedensvetcz

CAMP Praha

Morning sunshine! How about a cookie and some cold brew to start your day? #coffee #kava #kafe #camppraha #architecture #architektura #cookie #urbandesign #coldbrew #batchbrew #nordbeans #znamsvoukavu

CAMP Praha

Querkraft architekten jsou autoři návrhu vídeňského komplexu, který počítá s 213 byty a veškerou občanskou vybavenost. Komplex se skládá ze sedmi jednoznačně rozlišitelných dřevěných domů, jejichž uspořádání vytváří různé druhy prostoru s širokými možnostmi jejich využití. Autoři v návrhu kladli velký důraz na propojení veřejného a soukromé lho prostranství, které se navzájem prolínají. #kruh #camppraha #querkraft #lecture #architektura #wien

CAMP Praha

Mark Johnson is an American landscape architect known for the revitalization of the Los Angeles river as well as the Stapleton airport in Denver. Now he’s taken on Brno! Listen to him speak at CAMP next week! #architektura #architecture #landscape #landscapearchitecture #denver #stapleton #urbandesign #prague

CAMP Praha

We’re excited! One of the world’s most famous architects - Santiago Calatrava - will stop by CAMP next week for an exclusive Q & A session! #architecturephotography #architecture #architektura #calatrava #urbanscape #trainstation #newyork #nyc

CAMP Praha

Everything you ever wanted to know about Prague. . . . . . . . . . . . . #architecture #camppraha #architektura #architecturephotography #architectureporn #city #citylife #urban #urbanscape #urbandesign #urbanphotography #modernist #modernistarchitecture

CAMP Praha

What do you think of CAMP? Thomas Krarup of @cobearchitects #camppraha #architecture #urbanplanning #cobearchitects #architektura #prague #praha

CAMP Praha

Taky berete kempí plecháček na výlety?

CAMP Praha

Kniha od @phaidonsnaps shrnující práci designéra a architekta Alvara Aalta. Finská ikona v prodeji v @page_five_ 🔝

CAMP Praha

Dnes večer: Thomas Krarup z COBE (DK) #cobearchitects #architecture #architektura #camppraha #praha #prague

CAMP Praha

Metropolitní kontejner každý týden jinde a pro Vás. Až do června po celé Praze #ipr #kontejner #camp #metropolitniplan #architecture #urbanplanning

CAMP Praha

Na prvním wavecampu jsme slyšeli třeba o projektu @illegaltaipei. Co by vás zajímalo příště?

CAMP Praha

S versatilkou CAMP to píše samo! K dostání u nás v bookshopu. #kohinoor #versatilka #architektura #architecture