C entrum  A rchitektury  
a  M ěstského  P lánování
C enter  for  A rchitecture  
and  M etropolitan  P lanning

Galerie
Kavárna
Knihkupectví
Studovna
Kontakt

Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera (mapa)

Úterý—neděle,
9.00—21.00
Vstup zdarma

Facebook
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Metro B, stanice Karlovo náměstí
Tramvajová zastávka Karlovo nebo Palackého náměstí

O Vánocích 23/12 - 6/1 má CAMP zavřeno, těšíme se na Vás zase v úterý 7/1.

Aktuální výstava: Pá 16/10 – Ne 16/02

ROHANSKÝ OSTROV: NOVÝ KARLÍN?

Aktuální výstava: St 11/12 – Ne 22/12

Česká cena za architekturu

Celý program najdete na
facebook.com/camppraha/events

CAMP je nové Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy.

Kromě své základní funkce informačního centra je součástí CAMPu také výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovna, kavárna, venkovní terasa a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

Za realizaci projektu CAMP je zodpovědný Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, hlavní koncepční pracoviště zřízené pražským magistrátem pro oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a veřejného prostoru.

Najdete nás v centru Prahy na Karlově náměstí na dohled Emauzského opatství, na stejné adrese jako Institut plánování a rozvoje Prahy. Naší základnou jsou modernistické kostky z konce šedesátých let, jejichž autorem je významný český architekt Karel Prager.

Zajímá vás, proč se vyplatí soutěžit? A co vše obnáší příprava architektonické soutěže? Skrze novou příručku, kterou IPR Praha vydává, si představíme, co je architektonická soutěž, definujeme její typy, popíšeme průběh od prvotního impulzu až po zahájení stavebních prací. To vše pomocí ilustrací, které v příručce doplňují prakticky zaměřené otázky a odpovědi. Publikace je určená všem zájemcům o architektonickou soutěž, nejen zadavatelům veřejných zakázek. Představuje architektonickou soutěž jako efektivní nástroj pro realizaci stavebních záměrů.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Profesor Hiroshi Ishii z amerického MIT představuje revoluční vizi Tangible Bits a na ni navazující koncepci Radical Atoms. Cílem jeho výzkumného týmu je převádět čistě digitální informaci do formy, kterou lze skutečně vnímat a pocítit, nikoli jen zhlédnout jako vizualizaci na obrazovce.

Prostřednictvím svých designových projektů vás seznámí se svou představou o budoucnosti přenosu informací. Nedílnou součástí jeho projektů je filosofie spojení umění a vědy, které pospolu vytvářejí přesah a zajišťují přetrvání původní vize. Možnost doopravdy se dotknout přenášené informace a moci ji pocítit, či dokonce umožnit člověku interagovat s fyzickou manifestacíi dat, upravovat je, programovat v hmotné formě, je naplněním právě takové představy.

Za svou práci na Tangible Bits dostal Ishii roku 2001 definitivu a letos získal cenu SIGCHI Lifetime Research Award za přínos, jenž od něj na poli interakce člověka a počítače získala vědecká obec za poslední čtvrtstoletí.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Jak bude vypadat nová železniční stanici Praha–Veleslavín? Prezentace průběhu a výsledků architektonické soutěže, kterou pořádá SŽDC ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy, Prahou 6 a IPR Praha. Během diskuzního večera se zástupci města a urbanisty z IPR Praha budou představeny všechny návrhy v prvním i ve druhém kole.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

(English friendly event; scroll down for annotation)

Ženy, architektura a sen o živém městě pro lidi. Film o neustále se měnícím městském prostředí pohledem čtyř slavných architektek a urbanistek. První z nich, Phyllis Lambert založila Kanadské centrum pro architekturu v Montrealu, Blanche Lemco van Ginkel zase spoluvytvářela územní plán pro Expo 67. Cornelia Hahn Oberlander se zaměřuje na rozvoj městské zeleně a na koncept zelených střech. A Denise Scott Brown se věnuje současnému architektonickému a městskému dědictví. Jak tyto ženy ovlivnily za posledních 70 let architekturu v Evropě? A co je spojuje s osobnostmi Miesem van der Rohem, Le Corbusierem, Louisem Kahnem a Robertem Venturim? V původním znění.

TRAILER ZDE.

Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.


City Dreamers is a film about our changing urban environment and four trailblazing women architects who have been working, observing and thinking about the transformations shaping the cities of today and tomorrow for over 70 years.

Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Cornelia Hahn Oberlander and Denise Scott Brown may not be household names, but architecture and urban planning aficionados likely know that these women have worked with some of the greatest architects of our time, including the likes of Mies van der Rohe, Le Corbusier, Louis Kahn and Robert Venturi. In the course of their inspiring careers, they have left an indelible mark on several cities across North America and Europe.

TRAILER HERE.

Seat reservations end 5 minutes before show time.

TICKETS HERE.

Náměstek pro rozvoj Petr Hlaváček a náměstek pro dopravu Adam Scheinherr představují nejzásadnější změny Prahy. Tentokrát bude tématem rozvoj pražského metra.


Registrace v síti GoOut. Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity sálu.

VSTUPENKY ZDE.

Mateřská škola, vesnická hospoda, chata u rybníka nebo lávka přes potok. To jsou některé z oceněných staveb v rámci čtvrtého ročníku soutěže Česká cena za architekturu, kterou pořádá Česká komora architektů. Výstava v CAMPu představuje vítěze, finalisty i nominované projekty.

Aktuální výstava si klade za cíl ukázat budoucí vývoj a transformaci území Rohanského ostrova, který se nachází na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína, Libně a přes řeku Holešovic. Na 88hektarovém území bývalého vltavského ostrova a přilehlého předpolí se plánuje či již probíhá realizace několika velkých veřejných i soukromých investic, které tuto lokalitu transformují do podoby nové pražské čtvrti. Zásadní veřejnou investicí je projekt Rohanského parku, který bude z tohoto hlediska zabírat největší plochu dotčeného území a v případě povodní poslouží jako důležitá součást protipovodňové ochrany města. Největší soukromou investicí pak je bytové a administrativní centrum Rohan City, které sousedí s několika dalšími developerskými projekty (Karlínské výhledy, Rustonka, bytový dům Invalidovna, administrativní blok Sokolovská – Rohanské nábřeží, Cross Point Karlin, Port Karolína) – i tuto novou výstavbu expozice podrobně představí.

Návštěvníci výstavy se, jak už je v CAMPu zvykem, nejvíce dozví z unikátní velkoplošné projekce. Ta se za pomoci podrobné datové analýzy pokouší postihnout objektivní dopady a přínosy rozvoje celého území Rohanského ostrova. Součástí projekce je také video-esej „Sedm minut na Rohanském ostrově“, který ukazuje podobu místa z perspektivy jeho současných uživatelů. Audiovizuální vrstvu výstavy doplňují dotykové obrazovky, jež umožňují čerpání podrobných informací o jednotlivých stavebních projektech. Možnost přehledně a pohodlně prozkoumat pozici Rohanského ostrova v rámci kontextu jeho okolí nabídne návštěvníkům velký fyzický model této části města, umístěný ve středu výstavního sálu. Shrnutí všech nejdůležitějších informací a dat je k dispozici v tradičně volně dostupném katalogu. V rámci výstavy není opomenuta ani přítomnost bohatého doprovodného a dětského programu včetně pravidelných komentovaných prohlídek, a to po celou dobu trvání expozice.

Výstava vychází z rozsáhlé mezioborové spolupráce jednotlivých pracovišť Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy – klíčovými autoritami byli zejména odborní garanti územního plánování, dopravní infrastruktury, strategie a rozvoje města, prostorových informací a archivnictví. Za vstřícnost a pomoc při tvorbě expozice dále děkujeme investorům a architektům jednotlivých soukromých projektů.ROHAN ISLAND: a new Karlín?

The current exhibition at the Center for Architecture and Metropolitan Planning aims to show the future development and transformation of the Rohan Island area located on the right bank of the Vltava near Karlín and Libeň and across the river from Holešovice. Several large public and private projects are planned or already underway on the 88 hectares of the former Vltava island and adjacent land and will transform the area into a new Prague neighbourhood. A major public investment is the Rohan Park project, which will take up most of the land, and in the event of floods, serve as an important part of the city’s flood protection measures. The largest private investment is the Rohan City residential and administrative complex, which borders on several other developer projects (Karlínské výhledy, Rustonka, Invalidovna apartment building, Sokolovská-Rohanské nábřeží office complex, Cross Point Karlin, Port Karolína). The exhibition presents this new development in detail.

As customary at CAMP, visitors learn most from unique, large projected screenings. Using detailed data analysis, this presentation examines the objective impacts and benefits of developing the entire Rohan Island area. The screenings also include the video essay Seven Minutes on Rohan Island, which presents the area from the perspective of people currently making use of it. The audio-visual component of the exhibition is complemented by touch screens that provide detailed information about individual construction projects. The large physical model of this part of the city displayed in the middle of the exhibition hall lets visitors clearly and easily examine the position of Rohan Island in the context of its surroundings. In keeping with tradition, a summary of all the most important data and information is available in a free catalogue. The exhibition is also accompanied by a full programme of events for both young and old, including regular guided tours throughout the entire duration of the exhibition.

The exhibition is the culmination of extensive interdisciplinary work between individual departments at the Prague Institute of Planning and Development— with key authorities and expertise in land use planning, transportation infrastructure, municipal strategy and development, and spatial information and archiving. We would also like to thank the investors and architects of individual private projects for their obliging assistance in putting together the exhibition.

Přijďte si posedět do Café CAMP a vyberte si ze široké nabídky teplých i studených nápojů a denní nabídky polévek a sendvičů. Klidné prostředí pro práci, studium i volný čas. Kromě výběrové kávy od libereckých NordBeans si můžete pochutnat na limonádách John Lemon, netradičních čajích TeaPigs a dalších nápojích.

Akce pro tento týden:

Čokoládový koláč s mascarpone a cappuccino za 95 Kč

Polévkové menu:

ÚT - Francouzská zeleninová s fazolkou, tymiánem a olejem se sušenými rajčaty

ST - Šumavská bramborová se žampiony a kořenovou zeleninou

ČT - Květáková krémová s pečeným česnekem

PÁ - Česneková s vejcem, sýrem, bramborem a krutony

Knihkupectví PageFive přináší pestrou škálu publikací o architektuře, umění a designu z celého světa. Knihkupectví nabízí ojedinělý výběr toho nejlepšího z domácí, ale hlavně zahraniční scény včetně nejnovějších časopisů.

Tip na tento měsíc:

PRAŽSKÉ VEDUTY / JAK SE DÍVAT NA (HISTORICKOU) MĚSTSKOU KRAJINU

Precizně zpracovaná kniha čtenáře provádí způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Přispívá k debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou. K dostání v české i anglické verzi v knihkupectví Page Five.

Jaké jsou nové trendy v architektuře, urbanismu nebo designu? Začtěte se do některé z desítek odborných publikací a časopisů v naší prezenční studovně.

Pravidelně odebíráme časopisy Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine a desítky dalších.

Seznam všech našich knih a časopisů najdete zde.

CAMP Praha

HIROSHI ISHII | Příští týden v pondělí si před vánoční pauzou nadělíme poslední letošní přednášku. Přivítáme profesora z amerického @mitpics, Hiroshi Ishiiho (@ishii_mit), který v CAMPu představí revoluční vizi Tangible Bits a na ni navazující koncepci Radical Atoms. Cílem jeho výzkumného týmu je převádět čistě digitální informaci do formy, kterou lze skutečně vnímat a pocítit, nikoli jen zshlédnout jako vizualizaci na obrazovce. Za svou práci na Tangible Bits dostal Ishii roku 2001 definitivu a letos získal cenu SIGCHI Lifetime Research Award za přínos, jenž od něj na poli interakce člověka a počítače získala vědecká obec za poslední čtvrtstoletí. Akce bude streamována na našem FB a pokud pondělní přednášku nestíháte, zajděte v úterý na @cvut_design, kde bude od 18:00 Hiroshi Ishii přednášet v poslouchárně 105. #englishfriendly

CAMP Praha

SOUTĚŽ ✨ | Přichystali jsme si pro vás menší předvánoční soutěž a to o vánoční edici našeho CAMP plakátu z dílny @jaromir_svejdik! Tento rok jsme v CAMPu přivítali mnoho zajímavých hostů - ať už v rámci Urban Talks, křestů, hudebních akcí, bezpočtu přednášek, nebo výstav. Nový rok je za rohem a my se dnes ptáme, bez koho by se program CAMPu neměl obejít v roce 2020? Svá přání a tipy na hosty pište do komentářů - v pondělí vybereme vítěze!

CAMP Praha

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 🥂 | Poslední dva týdny před vánoční pauzou budete moct objevit to nejlepší z české architektury roku 2019 v rámci výstavy ČCA 2019. Přijďte už tuto středu na vernisáž a ve čtvrtek na večer s vítězi letošního ročníku, Petrem Stolínem a Alenou Mičekovou, kterým vás provede @agebrian. Vstup zdarma. Akce probíhá ve spolupráci s Českou komorou architektů a Českou cenou za architekturu.

CAMP Praha

ANTHROPOCENE | Nestihli jste listopadovou výstavu Anthropocene kanadského fotografa Edwarda Burtynskyho? Máme dobrou zprávu! Pro velký zájem se jeho dechberoucí velkoformátové fotografie vrací na naše projekční plátno a to už příští víkend 14. a 15. prosince. Vstup zdarma! _______________ Průřezová výstava vybraných velkoformátových fotografií kanadského fotografa Edwarda Burtynského se zaměřuje na téma antropocénu, vody, ropy a Číny. Snímky vznikaly v samotném centru největších industriálních oblastí světa a Burtynsky se zde soustředí na transformaci krajiny, která přichází o svůj původní charakter, a do které svou činností výrazně zasahuje člověk. #camppraha

CAMP Praha

FOODCAMP KINO & DEBATA | Poslední den FoodCAMPu věnujeme udržitelnosti v potravinářském průmyslu promítáním celovečerního dokumentu Sustainable a následné debaty s Julianou Fischerovou (@maskrtnica) a Janou Bilíkovou (@janie_nowornever). Už zítra večer od 18:30 v CAMPu. Dokument Sustainable ukazuje inspirativní cestu Martyho Travise - představitele sedmé generace farmářské rodiny z Illinois, který se rozhodl postavit neblahým následkům globálního potravinového řetězce na stav půdy i zemědělské komunity v jeho okolí. Díky odhodlání zanechat za sebou zdravě fungující farmu, na kterou může být jeho syn hrdý, dokázal Marty nejen změnit umírající rodinné hospodářství v prosperující podnik, ale hlavně vdechnout nový život své zemědělské komunitě a stát se průkopníkem udržitelného přístupu k potravinám v Chicagu a okolí. Vstup zdarma - registrace na promítání a debatu na @gooutcz.

CAMP Praha

ROHANSKÝ OSTROV | Dnes v 18:00 začíná další komentovaná prohlídka výstavy Rohanský ostrov: Nový Karlín? Přizvali jsme zástupce města, investora i autorský tým výstavy, aby nám představili svůj pohled, ukázali všechna úskalí i výhody a odpověděli na dotazy. Vstup na prohlídku je zdarma, registrovat se můžete na @gooutcz. Pokud dnešní prohlídku nestíháte, nezoufejte! Výstavu prodlužujeme do poloviny února 2020 a brzy oznámíme další termíny.

CAMP Praha

FOODCAMP DISKUZE | Jak jsou na tom komunitní zahrady v Praze, v porovnání s londýnskými City Farms, které fungují již od konce sedmdesátých let zpravidla jako veřejnosti otevřené parky, které kromě pěstování zeleniny také chovají zvířata, pořádají farmářské trhy, kulturní akce včetně závodů koz, provozují kavárny či obchody... City Farms představují skvělý způsob trávení času pro matky s dětmi a zapojují do svého fungování i znevýhodněné vrstvy obyvatel. Už zítra přijede z Londýna na toto téma diskutovat Amber Alferoff (ředitelka londýnské sekce organizace Social Farms & Gardens) s Janem Richtrem (vedoucí Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury, IPR Praha) a pražskými zástupci komunitních zahrad. #englishfriendly

CAMP Praha

FOODCAMP 🍔🍕🌭| Celý tento týden bude o jídle a jeho vlivu na město. Už od dnešního dne začíná pásmo akcí FoodCAMP a program je opravdu nabitý - přednášky, workshopy, kino a hlavně něco k zakousnutí. Dnes od 19:00 promítneme dokument City of Gold z festivalu Sundance, který doprovází legendárního kalifornského restauračního a hudebního kritika Jonathana Golda na jeho nekončící jízdě za etnickou a gastronomickou diverzitou Los Angeles. Součástí je pop-up bistra @mr.hotdogprague. Registrace na všechny akce je jako vždy na @gooutcz - vstup na FoodCAMP je zdarma! 3/12: FoodCAMP: How Food Shapes our Cities? - Carolyn Steel 4/12: FoodCAMP dětem: Město Moře Kuře Stavení 4/12: FoodCAMP: City Farms x komunitní zahrady, Londýn x Praha 5/12: Camping s Ondřejem Cihlářem: Ondřej Chybík a Lukáš Hejlík 6/12: FoodCAMP: projekce filmu Sustainable + Q&A s Janou Bilíkovou

CAMP Praha

FOODCAMP | Už příští týden začíná FoodCAMP - pásmo akcí o vztahu jídla a urbanismu. V úterý, 3.12. v CAMPu představíme Carolyn Steel, britskou architektku, akademičku a autorku knihy Hungry City, která o vztahu měst a jídla přednášela na Cambridge University, London School of Economics i TEDu. Mít jídlo na dosah kdekoli a kdykoli bereme ve městě jako samozřejmost - ale kde se ty stovky milionů porcí, které homo urbanus denně potřebuje pro své fungování, vlastně berou? Carolyn ve své přednášce odlehčeným a inspirativním způsobem představí nenápadný každodenní zázrak nasycené metropole. Registrujte se už teď na @gooutcz! Přednáška je #englishfriendly. Simultánní tlumočení z angličtiny zajištěno.

CAMP Praha

zima už pomalu klepe na dveře - přijďte se zahřát poctivým svařákem v CAMP plecháčku ☕️

CAMP Praha

OBJEVUJEME MĚSTO🔎 | Během poslední letošní vycházky se vydáme do jednoho z objektů Povodí Vltavy. Na západní špici nejstaršího z pražských ostrovů – na Štvanici, stojí secesní budova malé nízkotlaké jezové průtočné vodní elektrárny. Původně byly na ostrově Štvanice postaveny elektrárny dvě, ale po zasypání rohanského ramene řeky zůstala jedna. Stavba vznikla v roce 1914 a byla to jedna z prvních betonových staveb v Praze. Projekt její provozní budovy vypracoval Ing. arch. Alois Dlabač, který se inspiroval francouzskou zámeckou architekturou.Stavbou a současným provozem nás provede pan Ing. Miroslav Bartoň, vedoucí hrázný. SRAZ: 12. 12. 2019 v 15.00 hodin v CAMPU (předpokládaný návrat do CAMPu je v 18.00 hodin). Děti můžete přihlašovat na edu@ipr.praha.eu.

CAMP Praha

FOODCAMP | Už příští týden začíná FoodCAMP - pásmo akcí o vztahu jídla a urbanismu. V úterý, 3.12. v CAMPu představíme Carolyn Steel, britskou architektku a akademičku, která o vztahu měst a jídla přednášela na Cambridge University, London School of Economics i TEDu. Mít jídlo na dosah kdekoli a kdykoli bereme ve městě jako samozřejmost - ale kde se ty stovky milionů porcí, které homo urbanus denně potřebuje pro své fungování, vlastně berou? Carolyn ve své přednášce odlehčeným a inspirativním způsobem představí nenápadný každodenní zázrak nasycené metropole. Registrujte se už teď na @gooutcz! Přednáška je #englishfriendly. Simultánní tlumočení z angličtiny zajištěno.

CAMP Praha

ROHAN IS BACK | Tento týden se na projekční stěnu vrací výstava Rohanský ostrov: nový Karlín? Až do vánočních prázdnin máte možnost objevit současnou i budoucí podobu této nové pražské čtvrti skrz projekci, velký model území a dotykové obrazovky. Na programu jsou i další komentované prohlídky výstavy s kurátory, architekty a investory - nejbližší ve středu 27.11. a 4.12. vždy od 18:00.

CAMP Praha

CAMPING | Poslední letošní Camping s Ondřejem Cihlářem bude ve znamení gastronomie a architektury. Do rozkládacích křesílek usednou architekt Ondřej Chybík @ondrejchybik (Chybík + Krištof Architects & Urban Designers, stojící mj. za food marketem Manifesto Smíchov) a herec, foodie a gastronomický publicista Lukáš Hejlík - @lukashejlik (Gastromapa, Listování). 5/12 od 19:00, registrace rychle mizí a akce není streamována - tak rychle na @gooutcz, vstup je zdarma! Akce je pořádána v rámci FoodCAMP, pásma přednášek, promítání a workshopů věnovaných jídlu a urbanismu.

CAMP Praha

FOODCAMP | První prosincový týden věnujeme fúzi jídla a urbanismu v rámci pásma přednášek, promítání a workshopů FoodCAMP pod taktovkou @lucie_goes_brut, spoluzakladatelky @druzstvowinepopup. Od pondělí do pátku se můžete těšit na pestrý program, kde si přijdou na své dospělí i děti a nebude chybět ani speciální foodie edice Campingu Ondřeje Cihláře. Všechny akce jsou jako vždy zdarma a registrovat se můžete už teď na @gooutcz! Většina akcí je #englishfriendly. 2.12. FoodCAMP: projekce filmu City of Gold a @mr.hotdogprague pop-up 3.12. FoodCAMP: How Food Shapes our Cities? - přednáška Carolyn Steel 4.12. FoodCAMP dětem: Město Moře Kuře Stavení 4.12. FoodCAMP: City Farms x komunitní zahrady, Londýn x Praha 5.12. Camping s Ondřejem Cihlářem: @ondrejchybik a @lukashejlik 6.12. FoodCAMP: Sustainable a Q&A s Janou Bilíkovou

CAMP Praha

SOUNDTRACK OF PRAGUE⎪Večer věnovaný audiovizuálním umělcům a interpretům, kteří se ve své tvorbě zabývají městskou tématikou. Už za týden od 19:00 v CAMPu. Vstupenky na @gooutcz. Ve spolupráci s @goodgood.cz a @biggbosslabel.

CAMP Praha

BURTYNSKY⎪Začal druhý a poslední týden výstavy Anthropocene 🌍. Nenechte si ujít poslední možnost prohlédnout si velkoformátové fotografie Edwarda Burtynského na našem projekčním plátně, ale také doprovodný program. Zbývá nám posledních pár registrací na sobotní promítání filmu Watermark od 19:00, který propojuje rozmanité příběhy z celého světa prostřednictvím našeho vztahu k vodě. Registrace zdarma na @gooucz. Do neděle přesouváne druhou výstavu Rohanský ostrov: Nový Karlín na dotykové obrazovky. Velký model Rohanského ostrova zůstává.

CAMP Praha

DNES OTEVŘENO | Na Národní je to z CAMPu kousek – zastavte se cestou na kafe, knihy a výstavu Anthropocene. Otevřeno máme jako normálně od 9:00 ✌🏻🇨🇿

CAMP Praha

BOOKS | Víte, že pro vás ke každé výstavě připravujeme i doporučenou četbu? Najdete ji na samém konci naší studovny při vstupu do amfiteátru. Ani s výstavou Anthropocene jsme neudělali výjimku - zalistovat se můžete do knih, na kterých Edward Burtynsky spolupracoval: Manufactured Landscapes, Essential Elements, Salt Pans, nebo nejnovější Anthropocene. Příjemné čtení!

CAMP Praha

REFLEXE ANTROPOCÉNU | Jakým způsobem ve své práci reflektují antropocén socioložka, fotografka, designérka, architekt a intermediální umělec? Přijďte dnes večer na diskuzi, která probíhá v rámci výstavy Edwarda Burtynského o vlivu člověka na planetu. Začínáme v 19:00, vstup zdarma. Diskutující: Adéla Chorá, Michal Kindernay, Eliška Kyselková, Tereza Stöckelová, Shota Tsikoliya, Imrich Vaško a Daniel Sivák.

CAMP Praha

ANTHROPOCENE | Včerejší master class a promítáním filmu Antropocén: Epocha života jsme zahájili čtrnáctidenní výstavu fotografií Edwarda Burtynského. Výstava bude k vidění do neděle 24.11. a vstup je jako vždy zdarma. Pokud jste nestihli registraci na první vlnu promítání filmů v rámci doprovodného programu, stále máme pár vstupů na 22.11. Manufactured Landscapes a 23.11. Watermark.

CAMP Praha

NOVEMBER TALKS | Pokud vám chybí naše série přednášek Urban Talks, zavítejte příští pondělí na @cvutpraha, kde se pražskému publiku představí Jean-Marc Fritz, francouzský architekt a urbanista, partner kanceláře SEURA. Jean-Marc Fritz je mimo jiné spoluautorem nového transportního hubu, parku a městského centra Les Halles v Paříži. Tomuto komplexnímu, urbanistickému, krajinářskému a infrastrukturnímu projektu, který zásadně proměnil „Břicho Paříže“ a který kancelář SEURA plánovala a koordinovala, se bude věnovat Jean-Marc Fritz ve své pražské přednášce. Přednáška je zdarma & #englishfriendly a koná se od 18:00 v přednáškové síni 155 Gočár, Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice.

CAMP Praha

ANTHROPOCENE | Po následující dva týdny dáváme výstavě o Rohanském ostrově menší prázdniny a od úterý ji zastoupí výstava fotografií a filmová přehlídka o vlivu člověka na planetu kanadského fotografa Edwarda Burtynského, který se české veřejnosti představí osobně vůbec poprvé. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost nahlédnout do autorovy tvorby prostřednictvím naší 25 metrů dlouhé projekční stěny. Výstava probíhá od 12.11. do 24.11., vstup zdarma, registrace na doprovodný program na @gooutcz.

CAMP Praha

BIG, FUN, CORRECT | Přednáškový cyklus švýcarsko-českého architekta Miroslava Šika se blíží do finále. Ve čtvrtek 21.11. vše zakončí úvaha o „correct city“, ideálním městě navrženém elitami pro obyvatele všech vrstev včetně těch slabších. Pokud si chcete připomenout předchozí přednášky věnované Big City - městu, které ovlivňují jevy jako je kumulace, koncentrace a zahušťování a Fun City - městu práce, sociálních interakcí a rodinného života, jehož určujícím prvkem je rozvíjející se elán a energie, zavítejte na náš FB, kde najdete záznamy livestreamů. Registrace na přednášku je zdarma v rámci sítě @gooutcz.

CAMP Praha

EDWARD BURTYNSKY | Už příští týden nás čeká unikátní výstava jednoho z nejvýraznějších a nejrespektovanějších představitelů současné krajinářské fotografie - Edwarda Burtynského. Autor v ní přiblíží i fotografické projekty věnované antropocénu, vodě, ropě a Číně, v nichž posledních dvacet let dokumentoval přírodu přímo v centru největších industriálních oblastí světa. Výstavu zahájíme v úterý, 12.11. Master class a českou premiérou dokumentárního filmu Antropocén: Epocha člověka, který nedávno získal na jihlavském festivalu dokumentárních filmů cenu v sekci Svědectví o přírodě. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost nahlédnout do tvorby Edwarda Burtynského prostřednictvím naší panoramatické projekce. Výstava potrvá pouze do neděle, 24.11. Po dobu výstavy promítáme i další autorovy filmy: 13/11 Antropocén: Epocha člověka 15/11 & 23/11 Watermark 22/11 & 24/11 Manufactured Landscapes Všechna promítání i masterclass jsou #englishfriendly.

CAMP Praha

LISTOPAD V CAMPU | Tento měsíc bude opravdu nabitý - čeká nás speciální výstava Edwarda Burtynského, kterou bude doplňovat bohatý doprovodný program, poslední díl z přednáškového cyklu Miroslava Šika - BIG, FUN, CORRECT, ale také další setkání v rámci série Velké změny Prahy s náměstkem pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem a náměstkem pro dopravu Adamem Scheinherrem. Celý program pro tento měsíc najdete na našem webu, nebo pokud odebíráte náš newsletter - už od včerejška ve vašem inboxu. Co si rozhodně nenechat ujít? 6/11 Camping s Ondřejem Cihlářem: Aleš Najbrt & Anna Švarc 7/11 Belgická inspirace: 51N4E (pořádá @kruh_cz) 12/11 Edward Burtynsky: Masterclass 19/11 Velké změny Prahy: Významná pražská náměstí 21/11 Miroslav Šik: Correct City 28/11 Soundtrack of Prague

CAMP Praha

ROHAN | Výstava věnovaná Pražany takřka zapomenuté oblasti Rohanského ostrova je už pár týdnů k vidění u nás v CAMPu. Pokud se chcete o území tohoto bývalého vltavského ostrova a budoucí pražské čtvrti dozvědět něco víc, doporučujeme naše komentované prohlídky s kurátory, architekty a investory. V listopadu jsme připravili hned dva termíny - 5.11. a 27.11. vždy od 18:00. Registrace zdarma v síti @gooutcz

CAMP Praha

EDWARD BURTYNSKY 12.11. - 24.11. | Tak jako minulý rok, i letos v listopadu jsme si pro vás přichystali speciální výstavu. Pouze po dobu dvou týdnů budete moct skrz naší 25 metrovou projekční stěnu nahlédnout do tvorby kanadského fotografa Edwarda Burtynského, který se zaměřuje na téma antropocénu, vody, ropy a Číny. Snímky vznikaly v samotném centru největších industriálních oblastí světa a Burtynsky se zde soustředí na transformaci krajiny, která přichází o svůj původní charakter, a do které svou činností výrazně zasahuje člověk. Výstava bude doplněna o doprovodný program v podobě promítání dokumentárních filmů Edwarda Burtynského a přednášek. Vůbec poprvé se Edward Burtynsky představí české veřejnosti v rámci své masterclass, kde promluví nejen o fascinaci přírodou, ale i o její razantní proměně vlivem narůstající indusrializace a migrace. Přijďte si poslechnout více už 12.11. od 18:30. Registrace na masterclass je zdarma v síti @gooutcz.

CAMP Praha

PLECHÁČEK NA CESTÁCH | Tentokrát se náš CAMP plecháček dostal spolu s @tomaskostilek až do Gruzie. Kam s ním vyrazíte vy? Označte nás 👉🏻 @camppraha A pokud ještě svůj plecháček nemáte, zakoupíte ho stejně jako náš další merch v našem bookshopu.

CAMP Praha

CAMPING 🏕| Začátkem listopadu se vrací herec, režisér a správce kempingu v jedné osobě Ondřej Cihlář se svou talkshow do CAMPu! I tentokrát se můžete těšit na zajímavé hosty, kteří usednou do ikonických rozkládacích židliček. . ▪️Anna Švarc - nová architektka pražského metra, která bude dohlížet na architekturu stávajících i připravovaných stanic. . ▪️Aleš Najbrt - známý designer působící ve stejnojmenném studiu, jeden z autorů loga Prahy z roku 2002, ale také herec a zpěvák. Přijďte ve středu 6.11. od 19:00 do CAMPu - registrace zdarma v síti @gooutcz.

CAMP Praha

OBJEVUJEME MĚSTO 🔎 | V listopadu se v rámci pravidelných vycházek pro děti ve věku 8 až 18 let vydáme do Karlína a navštívíme barokní komplex Invalidovny. Stavba je národní kulturní památkou, a kromě jiných zajímavostí stojí za zmínku, že to, co od roku 1737 stojí v Kaizlových sadech, je pouhá 1/9 plánované stavby. Silně zasažena povodněmi hledá svoji novou náplň. K čemu byla a mohla by být a co se v ní odehrává dnes zjistíme v rámci listopadové vycházky. Vyrážíme 14.11. v 15:00 z CAMPu 👉🏻 přihlašovat děti můžete na edu@ipr.praha.eu

CAMP Praha

CAMP CAFÉ | Chceš rozdávat kofejnové opojení v hotspotu architektury a městského plánování? Hledáme baristu do naší CAMP kavárny. Životopis a pár řádků o sobě pošli na kavarna@ipr.praha.eu ☕️

CAMP Praha

ARCHITRAM | Oblíbená černá tramvaj znovu vyráží spolu s architektem Petrem Kučerou na palubě do ulic Prahy. Tentokrát se komentovaná prohlídka zaměří na vývoj pražské architektury a urbanismu po roce 1989 až do současnosti. Uslyšíte o historii řady známých i méně známých staveb, které budeme míjet na tramvajové trase ze Smíchova přes centrum a Karlín do Vysočan. Věnovat se budeme i aktuální otázce revitalizace pražských brownfieldů, například Rohanského ostrova na Praze 8. Vyrážíme 24.10. a to hned dvakrát - v 15:30 ze Smíchovského nádraží a 16:30 z ulice Na Harfě. Registrujte se zdarma na @gooutcz.

CAMP Praha

NA PERIFERII S EPOSEM 257 | Co takhle zažít Rohanský ostrov z úplně jiné perspektivy? Na víkend jsme si pro vás v rámci doprovodného programu výstavy přichystali unikátní výpravu, kterou vás provede umělec Epos 257. Vemte spacák, karimatku, teplé oblečení, řízek v chlebu, trochu odvahy a pojďte přespat kdesi v křoví. Sraz v sobotu ráno na Hlavním nádraží. Více informací a registraci najdete v odkazu v našem biu.

CAMP Praha

PODZIM V KAVÁRNĚ | Taky jste v dětství milovali horké granko? Nyní si můžete užít trochu nostalgie u nás v kavárně - připravíme vám ho do našich CAMP plecháčků s mlékem či rostlinnými alternativami. Během chladných podzimních dní zaručeně zahřeje i na duši.

CAMP Praha

ROHAN | Nová výstava je tady! Až do Vánoc můžete prostřednictvím naší panoramatické projekce objevit území Rohanského ostrova. Nahlédněte do historie tohoto bývalého vltavského ostrova, současného stavu díky video-eseji Sedm minut na Rohanském ostrově a budoucího vývoje, který toto území promění v novou pražskou čtvrť. Nebude chybět ani doprovodný program. V říjnu se můžete těšit hned na dvě komentované prohlídky - 22.10. a 29.10. vždy od 18:00. Vstup na výstavu je zdarma.

CAMP Praha

VERNISÁŽ | Už máte plány na večer? Dnes v CAMPu zahajujeme novou výstavu věnovanou území Rohanského ostrova, kde se plánuje či již probíhá realizace několika velkých veřejných i soukromých investic, které tuto lokalitu mění do podoby nové pražské čtvrti. Začínáme v 18:00! Vstup zdarma.

CAMP Praha

COFFEE | Chystáte se na letošní @prague_coffee_festival? Kupte si vydání Knihy kaváren, zastavte se s ním v CAMPu a máte u nás jedno kafe zdarma! ☕️

CAMP Praha

SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE | Už ve čtvrtek večer představujeme v CAMPu novou publikaci věnovanou jednomu z našich nekrásnějších sídlišť. Kniha vznikla z popudu nadšenců, kteří v Ďáblicích či v jeho okolí žijí a oceňují jej pro jeho přetrvávající kvality. Ke spolupráci byli přizváni odborníci v oboru historie umění, architektury, památkové péče, krajinné architektury a také potomci hlavního architekta Viktora Tučka. Publikace zařazuje Ďáblice do kontextu české a světové architektury, ale také zaznamenává, jak bylo sídliště vnímáno očima lidí, kteří zde vyrůstali a vychovávali své děti. Začínáme v 19:00 - registrace zdarma na @gooutcz!

CAMP Praha

PLECHÁČEK | Na čaj z ešusu, polívku z pytlíku, nebo (pro větší fajnovky) kafe z aeropressu je náš plecháček skvělým společníkem. S @kristy.drapelova doputoval až na Island! Kam ho vezmete vy? Nezapomeňte nás označit 👉🏻 @camppraha

CAMP Praha

Podzim začal i u nás v kavárně. Vychutnejte si ho třeba v podobě dýňového latté a dezertů ze sezónního ovoce ☕️

CAMP Praha

DEN ARCHITEKTURY | Tento víkend oslavujeme Den architektury i u nás v CAMPu! Během dnešního dne můžete prozkoumat zákoutí areálu @iprpraha a CAMPu během dvou prohlídek s @jiri_jaros s a zítra nás čeká další projížďka #architram s architektem Petrem Kučerou. . 📣 Sraz na dnešní prohlídku areálu je u nás v atriu v 11:00 a 14:00!

CAMP Praha

ARCHITEKTURA 58–89 | Vladimir 518 se vrací do CAMPu se čtvrtým dílem ze série přednášek věnovaných české předrevoluční architektonické scéně a zabývá obdobím, kdy byl stoprocentním zadavatelem stát, který ovšem mimo funkce a rozpočtu nechával vše ostatní na odborné struktuře státního architektonického provozu. Zároveň však uvnitř oficiálního a řízeně strukturovaného, bujelo i mnoho organického, moderního a inspirativního. Potkáme se u nás v CAMPu, ve čtvrtek 31.10. od 19:00. Akce bude streamována na našem FB. Registrace zdarma na @gooutcz!

CAMP Praha

ROHANSKÝ OSTROV | Už je to dva roky, co jsme otevřeli CAMP! Jako dárek si nadělíme novou výstavu věnovanou 88hektarovému území bývalého vltavského ostrova a přilehlého předpolí, kde se plánuje či již probíhá realizace několika velkých veřejných i soukromých investic, které tuto lokalitu mění do podoby nové pražské čtvrti. Přijďte na vernisáž v úterý 15. října od 18:00. Chcete vědět o všem, co se v CAMPu šustne? Odebírejte náš newsletter a každý měsíc vám do inboxu přistane přehled toho nejdůležitějšího 👉🏻 bit.ly/CAMP_news

CAMP Praha

CAMPING | Přiznáváme se, první díl nové sezóny Campingu s primátory Prahy a Bratislavy možná bude dost těžké překonat a jsme rádi za ohlasy, které tento díl přinesl. Hned ze začátku října se však náš správce Campingu Ondřej Cihlář vrací na místo činu a do svých rozkládacích křesílek si pozval další zajímavé hosty - architektku Lenku Míkovou a Ondřeje Krátkého, spoluzakladatele alternativní taxislužby Liftago. Nažhavte hořáky, připravte ešusy a přijďte 8.10. do CAMPu! Registrace zdarma na @gooutcz.

CAMP Praha

BIG, FUN, CORRECT | Líbil se vám první díl přednáškového cyklu švýcarsko-českého architekta Miroslava Šika? Pak si nenechejte ujít říjnovou přednášku, která probere tzv. “fun city”, město práce, sociálních interakcí a rodinného života, jehož určujícím prvkem je rozvíjející se elán a energie. Už 17.10. od 19:00 u nás v CAMPu! Registrace zdarma na @gooutcz!

CAMP Praha

SHARED CITIES | Už příští týden ve středu začíná dvoudenní festival @sharedcities The Finale, který bude probíhat vedle divadla Archa právě u nás v CAMPu, kde také pokřtíme spolu s @gi_tschechien novou publikaci Shared Cities Atlas. Publikace aplikuje současné globální paradigma v architektuře a veřejném prostoru na specifické podmínky sedmi středoevropských měst. Změna paradigmatu směrem k ideálu sdílení je zde nahlížena perspektivnou společných zdrojů. Vrcholem festivalu bude diskuzní řada zaměřená na téma identit, veřejného prostoru a politiky ve Střední Evropě. Jednodenní program nabídne rozhovory se známými evropskými teoretiky architektury, kurátory a urbanisty.

CAMP Praha

MERCH | Raději nebudeme počítat, kolik jsme měli od otevření dotazů, jestli se náš černý CAMP merch, ve kterém potkávate kustody, dá koupit. Dobré zprávy! Kromě našich šedých triček od teď v našem bookshopu najdete i tyto černé mikiny s černým potiskem. Co na ně říkáte? Pro nás to byla láska na první pohled 🖤.

CAMP Praha

BOOK 📚 | Recept na lepší den? Co třeba šálek kávy z naší kavárny a spousta knih o architektuře. Tento týden doporučujeme knihu věnovanou tvorbě věhlasného španělského architekta Ricarda Bofilla, zakladatele architektonického ateliéru Taller de Arquitectura. 👉🏻 Najdete ji v naší čítárně.

CAMP Praha

ARCHITRAM | Už za 14 dní oslavíme Den architektury spolu s @kruh_cz! A proto jsme pro vás přichystali další projížďku #architram s Petrem Kučerou, který si jako vždy připravil povídání o historii pražské dopravy. Jedeme hned dvakrát a to v 16:00 a 17:00 z tramvajové zastávky Náměstí Bratří Synků a projedeme si trasu Zvonařka – Vodičkova – Hlavní nádraží – Seifertova – Olšanské náměstí – Flora – Šumavská – Náměstí Míru – Štěpánská – Moráň. Na obě projížďky máme omezený počet míst - zdarma se můžete registrovat od neděle na @gooutcz! . 📸 @tramvajky

CAMP Praha

URBAN TALKS | ‼️ Pozor změna: Ricardo Bofill Levi se ze zdravotních důvodů nemůže vydat na cestu do České republiky. O středeční přednášku studia RBTA však nepřijdete. Přijede jeho dlouholetý spolupracovník Jean-Pierre Carniaux. Ten působí v Ricardo Bofill Taller de Arquitectura už od roku 1976. . ⚫ Jean-Pierre Carniaux se narodil ve Francii v roce 1951. Studoval v Paříži i na MIT a v roce 1976 začal pracovat u Ricarda Bofilla. V roce 1986 založil pobočku ateliéru v New Yorku. Během posledních 30 let se věnoval i Praze. Jednou z realizací je karlínské Corso, Stavba roku 2001.

CAMP Praha

PLECHÁČEK NA CESTÁCH | Víkend je za dveřmi - kam vyrazíte provětrat svůj CAMP plecháček vy? Označte nás na fotkách 👉🏻 @camppraha . 📸 @annagricova

CAMP Praha

URBAN TALKS 📣 | První dva zářijové Urban Talks s Martinem Afalkem z Mandaworks a Winy Maasem máme úspěšně za sebou! Aby toho nebylo hned ze začátku sezóny málo, čekají nás ještě další dva hosté: 26/9 19:00 Ricardo Bofill Levi - věhlasný španělský architekt a urbanista, zakladatel architektonického ateliéru Taller de Arquitectura a autor řady významných staveb po celém světě. Svůj osobitý styl vtiskl i dvěma administrativním komplexům v Praze, které vznikly z bývalých průmyslových areálů – Corzo (I a II) Karlín a Fórum Karlín. Do řady jeho úchvatných projektů patří i Walden 7, známý a unikátní obytný dům poblíž Barcelony z roku 1975. 30/9 19:00 | Peter Murray vystudoval architekturu v Bristolu a Londýně, ale spíše než praxi se celý život věnuje psaní o architektuře a designu. Založil magazín Blueprint, London Festival of Architecture, který je dnes významnou každoroční událostí v kulturním životě britského hlavního města, a také galerii New London Architecture, která sloužila do jisté míry jako předobraz CAMPu.

CAMP Praha

KINO 🎥 | Praha v hlavní roli pomalu ale jistě míří ke svému závěru - zbývají ale ještě dvě promítání, které si nesmíte nechat ujít. Tuto neděli promítáme Kamenný most režiséra Tomáše Vorla z roku 1996 a samým vrcholem bude nový film Národní třída režiséra Štěpána Altrichtera natočený podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše. Opět nebude chybět úvodní slovo spisovatele a učitele Ladislava Čumby. Registrace zdarma na @gooutcz

CAMP Praha

CAMPING 🏕 | Oblíbená talkshow Ondřeje Cihláře se vrací s druhou sezónou do CAMPu - na první setkání si správce kempingu pozval ne jednoho, ale hned dva primátory. Prahu přijde reprezentovat primátor Zdeněk Hřib a Bratislavu primátor Matúš Vallo. Přijďte už 18. září do CAMPu - ani tentokrát nebudou chybět oblíbená rozkládací křesílka, nebo čaj z ešusu a jako vždy bude prostor na dotazy všeho druhu! Registrace zdarma na @gooutcz.

CAMP Praha

💡CAMP NEWS | Najdete nás v novém vydání Prague Superguide v sekci Vyšehrad a Podskalí! Jaká jsou vaše další oblíbená místa v našem hoodu? Popotáhněte doleva a nakoukněte dovnitř 👉🏻

CAMP Praha

KEMP V CAMPU ⛺️ | CAMP se minulý týden stal útočištěm malých architektů a urbanistů - děti v rámci našeho příměstského tábora zmapovali a poměřili Císařskou louku a celý ostrov. Vymysleli vlastní soběstačné město - Topolis. Společně rozhodli, kolik obyvatel a jakého věku v něm žije, co dělají. Jaké mají zdroje energie, potravy, jak řeší dopravu a export. Kde je škola a domov důchodců. Jak bude vypadat pohřebiště, obchod, policejní stanice. A jestli potřebujeme věznici, včely a auta. Model města Topolis bude až do konce tohoto týdne k nahlédnutí v CAMPu! S novým školním rokem se vrací naše pravidelné vycházky pro děti ve věku 8-18 let a to už příští týden ve čtvrtek, kdy se podíváme do do budovy CETIN (kterou brzy čeká demolice) a s výhledem na Nákladové nádraží Žižkov(které za pár let čeká zástavba). #camppraha

CAMP Praha

BOOKS 📚 | Dobré zprávy pro všechny knihomoly! Přes léto nám ve studovně přibylo spousty nových knih - nové i starší kousky jsou k dispozici k zapůjčení v rámci areálu CAMPu. Děkujeme, že knihy vracíte ve stejném stavu v jakém jste je našli na policích naší studovny.

CAMP Praha

PLECHÁČEK NA CESTÁCH 🏔 | @voelfl_zdenek nám poslal fotku svého CAMP plecháčku, který se dostal až do Jižní Ameriky: „Při přechodu průsmyku Salkantay (4630 m) v peruánských Andách je starou inckou tradicí obětovat trochu Pisca bohům hor: apům. Dnešní kečuánci pro rituál používají jednorázové plastové kelímky. Naštěstí jsem měl u sebe hrníček CAMP, který posloužil jako náhrada plastu a byla s ním odsloužena oběť apům. Na fotce obětní totem s obětní nádobou.” Jak cestujete se svým plecháčkem vy? Označte nás na fotkách 👉🏻 @camppraha

CAMP Praha

TALKS 💬 | Už 12. září začíná první díl trojdílného cyklu přednášek švýcarsko-českého architekta Miroslava Šika. První přednáška s názvem Big City, představí město ovlivňované jevy jako je kumulace, koncentrace a zahušťování. Velké město, které je plné firemních centrál, univerzitních kampusů, velkokapacitních nemocnic, složitých dopravních uzlů a narůstajících aglomerací. Druhá přednáška v říjnu rozebere tzv. Fun City, město práce, sociálních interakcí a rodinného života, jehož určujícím prvkem je rozvíjející se elán a energie. Cyklus zakončí úvaha o Correct City, ideálním městě navrženém elitami pro obyvatele všech vrstev včetně těch slabších. Pro velký zájem jsme navýšili kapacitu na @gooutcz a přednáška bude probíhat ve velkém sále.

CAMP Praha

PRAHA V HLAVNÍ ROLI 🎬 | V září pokračujeme s promítáním filmů v rámci cyklu Praha v hlavní roli - letní kino ale přesouváme dovnitř a díky tomu už nemusíme čekat na setmění. Všechny filmy tedy začínají od 20:00 v našem amfiteátru. Jinak všechno zůstává při starém - před každým promítáním se můžete těšit na úvodní přednášku Ladislava Čumby, který představí pražskou architekturu, která se objevuje v jednotlivých filmech. 1/9 PROTEKTOR (2009) 8/9 KAREL, JÁ A TY (2018)

CAMP Praha

COFFEE ☕️ | Vypadá to, že se nám vrátilo léto, takže je ten pravý čas zastavit se v CAMPu pro trochu osvěžení - třeba v podobě espresso-tonicu z kávy liberecké pražírny @nordbeans. Pro malé návštěvníky máme v mrazáku připravené nanuky! ☀️

CAMP Praha

URBAN TALKS | V únoru jsme v rámci přednáškového cyklu Urban Talks přivítali v CAMPu Jacoba Kurka, partnera Henning Larsen Architects. Právě toto studio se pro rok 2019 stalo laureátem prestižní ceny European Prize for Architecture. Připomeňte si jeho přednášku na našem kanále youtube.com/camppraha Už v září se můžete těšit na další zajímavé hosty Urban Talks: 9/9 Mandaworks (SWE) 13/9 Winy Maas (NL)

CAMP Praha

DOGS OF CAMP 🐕 | Do CAMPu s vaším čtyřnohým miláčkem? No jasně! Všechny naše akce jsou dog friendly, takže už vašeho Azora, Alíka, nebo Dášenku nemusíte nechávat doma o samotě. Chodíte se svým psem do CAMPu? Označte nás na fotkách 👉🏻 @camppraha 📷 @tomkacmary

CAMP Praha

❗️❗️ | Nedá se svítit, dneska máme zavřeno! Dolaďujeme náš výstavní sál na novou sezónu, takže dnes budeme muset oželet kávu, knihy i výstavu. Nezoufejte! Zítra jsme zpět v plné parádě a o víkendu se zastavte třeba na pivo, nebo letní kino (nebo obojí dohromady, to už necháme na vás).

CAMP Praha

EXPATI | Na konci srpna se můžete těšit na další díl přednáškového cyklu Expati s Adamem Gebrianem. Tentokrát si @agebrian pozval Báru Štefkovou, doktorandku architektury na Texas A&M, USA, kde letos obhájila magisterskou práci o urbánním a regionálním plánování. Její dizertační práce se věnuje problematice rezidenční výstavbě na hranici mezi Spojenými Státy a Mexikem. Přijďte si poslechnout víc už 29. srpna od 19:00 v CAMPu - registrace zdarma na @gooutcz!

CAMP Praha

🌲🌲 Vyrážíte na borůvky, jako @ondrejkolasin? Náš CAMP plecháček je skvělým společníkem! Jak s ním cestujete vy? Označte nás 👉🏻 @camppraha

CAMP Praha

V naší čítárně se najde něco i pro malé architekty a urbanisty - třeba knížky z nakladatelství @baobab_books - To je New York & This is Prague 📚

CAMP Praha

První dvě promítání máme za sebou! Praha v hlavní roli pokračuje i tento týden - už v úterý objevíme zákoutí pražských lokálů s knihkupcem Daliborem Vránou a v neděli se projedeme Prahou na vysokozdvižném vozíku s bývalým leteckým dispečerem Petrem Hankem. Máme vždy pár vstupenek stranou, takže pokud smutníte nad vyprodaným GoOutem, zkuste štěstí před promítáním u našich kustodů! 14/8 Vrchní, prchni! 17/8 Příběhy obyčejného šílenství Začínáme vždy od 21:00 a v případě přeháněk přesouváme promítání dovnitř.

CAMP Praha

Lehátka jsou zpět! Tak proč si nezpříjemnit dnešní den třeba ledovou kávou a něčím sladkým na zub v našem parku? ☀️ #camppraha

CAMP Praha

PRAHA V HLAVNÍ ROLI | Počasí nám nepřeje a našemu letnímu kinu očividně taky ne, proto se dnešní promítání přesouvá do našeho amfiteátru, abyste si film Šeptej mohli vychutnat v pohodlí a suchu. Dobrá zpráva je, že díky tomu navyšujeme kapacitu registrací na @gooutcz a pár vstupů ještě zbývá! Začínáme ve 21:00 a promítání je nejen #englishfriendly, ale i #dogfriendly - nemusíte tedy své čtyřnohé miláčky 🐶 nechávat doma o samotě! . ☕️🍺 Kavárna bude mít při každém promítání prodlouženou otevírací dobu - film si tedy můžete zpestřit třeba sklenicí vychlazeného krkonošského piva Trautenberk, nanukem či šákem kávy @nordbeans.

CAMP Praha

TALK | Už 13.8. se Adam Gebrian vrací do CAMPu s druhým dílem povídání o své cestě do portugalského Lisabonu - pokud jste promeškali první přednášku najdete ji na našem youtube 👉🏻 youtube.com/camppraha. I tentokrát budeme přednášku streamovat na FB a pro prvních pár příchozích máme několik vstupů přichystaných na místě. . Další zážitky z cest @agebrian najdete na Instagramu pod #gebrianivlisabonu 🔍

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA | Jak se změní Praha v nadcházejících letech? Výstavní cyklus o nových stavebních záměrech hlavního města se vrací do CAMPu! Až do konce září budete mít možnost prozkoumat jednotlivé projekty prostřednictvím naší panoramatické projekce. Během léta spatřila světlo světa také nová webová aplikace, ve které najdete všechny projekty z uplynulých tří výstav hezky pohromadě. Najdete ji na adrese 👉🏻 praha.camp/praha-zitra

CAMP Praha

Kino, kavárna, knihy, výstava a dokonce i příměstský tábor pro děti - tak takový bude srpen v CAMPu! Už od příštího týdne budeme mít otevřeno jak jste zvyklí - úterý až neděle, od devíti do devíti. Chystáme také další vyjížďku #architram s architektem Petrem Kučerou (20/8) a registrace spouštíme už tuto neděli na @gooutcz! Pokud se chcete o dění v CAMPu dozvědět víc, přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Každý měsíc vám do inboxu přistane shrnutí těch nejdůležitějších CAMP novinek 👉🏻 bit.ly/CAMP_news

CAMP Praha

‼️ JOB ALERT | Nová sezóna už klepe na dveře a my hledáme nové kustody, kteří s námi budou sdílet lásku pro architekturu a městské plánování. Více informací najdeš na www.iprpraha.cz/campcrew - nástup od září 2019 (černé CAMP triko samozřejmostí)!

CAMP Praha

TBT | Dalo by se říct, že až na pár keřů a stolečků se toho v našem atriu za těch několik desítek let moc nezměnilo - v srpnu ho ale trochu oživíme naším letním kinem Praha v hlavní roli. Začínáme už 7/8 od 20:00 promítáním filmu Šeptej!

CAMP Praha

CAMP NA CESTÁCH🏕 | Náš plecháček je věrným společníkem na cesty - ať už jste si ho vzali do hor, na vodu, nebo snad k polehávání na pláži u moře, nezapomeňte nám ho v akci ukázat pod hashtagem #camppraha! Autoři těch nejlepších cestovatelských fotek od nás získají odměnu!

CAMP Praha

PRAHA V HLAVNÍ ROLI 🎬 | Červencová pauza je skoro za námi! Už jen pár týdnů a CAMP se znovu otevře veřejnosti - od 6.8. si můžete opět vychutnat kávu a dát si něco sladkého na zub v naší kavárně, začíst se do těch nejlepších knih o architektuře a urbanismu a večer se zastavit na promítání oblíbených filmů v rámci našeho letního kina! Tématem srpnového promítání bude Praha v hlavní roli. Promítáme každou středu a neděli od 20:00 v našem atriu! Vstup zdarma - registrace na @gooutcz. ________________________________ 7/8 -Šeptej (1996) 11/8 - Kulový blesk (1978) 14/8 - Vrchní prchni (1980) 18/8 - Příběhy obyčejného šílenství (2005) 21/8 - Akumulátor 1 (1994) 25/8 - Samotáři (2000) 28/8 - PŘEKVAPENÍ

CAMP Praha

BARCELONA | Struktura čtvrti Eixample v Barceloně s useknutými rohy bloků je vám asi známá. Toto DNA vepsal do katalánského města urbanista a architekt Ildefons Cerdá. Barcelona se těmto blokům věnuje a hledá nové způsoby, jak jejich podobu využívat. Možná jste také zaznamenali i pojem "superblock", kdy se 3x3 bloky použijí jako obytná zna a upraví se vjezd automobilů. Město si totiž dobře uvědomuje, že o prostor se musí chodci a řidiči férově dělit. 🍭 Pokud se místem půjdete projít, možná narazíte na práci Leku Studio a uvidíte, že místa skutečně pulzují životem. _________________ Photo credit: @lekustudio

CAMP Praha

OBJEVUJEME MĚSTO | Během letošních vycházek Objevujeme město navštívily děti hned několik významných míst, které jako obyvatelé Prahy často opomínáme - překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi, Podolskou vodárnu či sběrný dvůr Pražských služeb. V srpnu pro všechny malé nadšence do architektury chystáme příměstský tábor u nás v CAMPu 🏕 a od září se opět můžete těšit na další termíny vycházek - konkrétně 12. 9. se chystáme do budovy České telekomunikační společnosti, která sídlí v budově Cetin na Žižkově a kterou bude možno (vzhledem k chystané demolici) navštívit naposledy. Děti můžete přihlašovat na edu@ipr.praha.eu

CAMP Praha

YOUTUBE | Chybí vám CAMP a pravidelné akce? Než se dočkáte dalšího zajímavého hosta, připomeňte si během naší pauzy třeba to nejlepší z uplynulé sezóny přednáškového cyklu Urban Talks - všecho hezky pohromadě najdete na našem YouTube kanálu! Link v bio! ⚫️

CAMP Praha

PRÁZDNINY | Nechtěli jsme konkurovat ostatním kempům v Praze, takže jsme si na celý červenec naplánovali volno, abychom doladili prostory na novou sezónu. Vracíme se opět v srpnu a můžete se těšit třeba na letní kino! Tak za měsíc! ✌🏻 __________________ 📸 @tino.kuskunis

CAMP Praha

POSLEDNÍ VÍKEND | Aby vám CAMP během letní pauzy nechyběl, odneste si ho třeba v podobě CAMP zrnek z pražírny @nordbeans, nebo zásoby těch nejlepších knih z našeho knihkupectví @page_five_! Celý víkend máme ještě otevřeno, tak přijďte na ledovou kávu, nanuka, nebo výstavu CITYBLOK, která tímto víkendem končí! Těšíme se na vás! ☀️

CAMP Praha

URBAN TALKS | Ve středu jsme završili Urban Talks sezónu přednáškou Tobiase Armborsta z brooklynského studia Interboro Partners. Oblíbený cyklus se vrací zase v září a přinese další skvělé hosty ze světa architektury a urbanismu! Promeškali jste některou z přednášek? Pak během léta zavítejte na náš YouTube kanál, kde najdete všechny hezky pohromadě.

CAMP Praha

🍺 | Anče, Kuba, hajnej! Už jste vyzkoušeli pivo z krkonošského pivovaru Trautenberk, které máme od května na čepu? Přijďte o víkendu na jednu nefiltrovanou nepasterizovanou jedenáctku, která se vaří ve výšce 1045 metrů nad mořem a 5 metrů pod zemí, ve stoletém sklepení bývalé Tippeltovy boudy v Malé Úpě.

CAMP Praha

URBAN TALKS | Zítřejší večer bude ve znamení posledního dílu Urban Talks této sezóny - v CAMPu přivítáme Tobiase Armborsta, architekta, urbanistu a spoluzakladatele oceňovaného studia Interboro. . 🧩 Za zmínku stojí například projekt AD-BLOC - mobiliář amerického Bostonu z roku 2014, na jehož realizaci se podíleli mimo jiné i studenti z Harvard Graduate School of Design a MIT. Začínáme v 19:00 - vstup zdarma, registrace na @gooutcz!

CAMP Praha

📣| Tento týden jsme si pro vás připravili opravdu nabitý program na závěr sezóny - od pondělí si totiž dáváme na měsíc prázdniny, abychom mohli doladit prostory CAMPu . Vracíme se v plné síle v srpnu a od září se můžete těšit na novou výstavu! ________________ PONDĚLÍ: Kdo potřebuje byty? Co je to dostupné bydlení? ÚTERÝ: Adam Gebrian - Lisabon STŘEDA: Urban Talks: Tobias Armborst – Interboro ČTVRTEK: Metropolitní plán: aktuality a připomínky PÁTEK: Requiem for Williamsburg (KINO)

CAMP Praha

URBAN TALKS | Nestihli jste včerejší přednášku Jenny B. Osuldsen z norského architektonického studia @snohetta? Záznam si můžete pustit na našem FB! 🏔

CAMP Praha

EXPATI | Máte už plány na páteční večer? Do CAMPu se totiž vrací Adam Gebrian s dalším dílem debatního cyklu Expati! Červnovým hostem bude architekt Petr Štefek, který se v ateliéru Normana Fostera podílel například na návrzích Letiště královny Alie v Jordánsku nebo na vítězném soutěžním návrhu koncertního sálu do Petrohradu. V posledních letech se již jako architekt na volné noze začal věnovat projektům, které se snaží reagovat na výzvy klimatické krize. Zapojil se tak do snah o obnovování biodiverzity v náročných podmínkách stávajících měst. Začínáme v 19:00 - registrace zdarma na @gooutcz!

CAMP Praha

URBAN TALKS | Už příští týden ve středu v CAMPu přivítáme Jenny B. Osuldsen z norského architektonického studia @snohetta v rámci přednáškového cyklu Urban Talks! @gooutcz hlásí vyprodáno? Pro prvních pár šťastlivců máme opět několik vstupenek bokem - kdo dřív přijde, ten dřív... no víte co. Nebo sledujte online na našem FB. Všechny milovníky knih jistě potěší, že máme v naší čítárně i tuhle krásnou knihu věnovanou tvorbě studia.

CAMP Praha

TBT | Chlupáčova plastika v dobách, kdy ji ještě nehyzdila mříž. Na konci dubna jsme ji osvobodili flexou a dnes ji můžete opět obdivovat v celé své kráse. Jak se vám tato změna líbí?

CAMP Praha

CAMPING 🏕 | Některé kempy se už připravují na hlavní sezónu - my si přes prázdniny dáme menší pauzu, abychom doladili celý areál k lepšímu. Správce Campingu Ondřej Cihlář si na poslední předprázdninový díl do svých rozkládacích křesílek pozval Annu Marešovou - designérku a autorku úspěšné výletní tramvaje T3 Coupé a Jiřího Sádla - básníka, který se zabývá tím, jak budováním měst vytváříme, především v příměstských částech, takzvanou novou divočinu a nepřírodní biotopy. 18.6. | registrace na @gooutcz | vstup zdarma

CAMP Praha

CITYBLOK | Objevit a poznat funkce jednotlivých prvků veřejného prostoru můžete až do konce června v rámci výstavy CITYBLOK - z doprovodného programu už nám zbývají jen dvě poslední komentované prohlídky s autory výstavy - 18/6 a 26/6 - začínáme vždy od 18:00 // vstup zdarma. FOTO: MEZIHRA/MEZIPROSTORY

CAMP Praha

Až vás to přestane v přeplněném Podolí bavit, zastavte se u nás v CAMPu - bazén sice ještě nemáme, můžete se ale slunit v našich nových lehátkách třeba s ledovou kávou, nebo nanukem. Máme staré dobré klasiky - Míšu, Mrože a Eskimo ☀️

CAMP Praha

📣 Pozor hlášení! Máme nové přírůstky v naší čítárně! Přijďte se začíst do těch nejlepších knih o architektuře, urbanismu a umění se šálkem kávy @nordbeans - ideálně strávené páteční odpoledne, if you ask us.

CAMP Praha

Přistál vám do schránky náš newsletter? Pak určitě víte, kdo je naším dalším #humansofcamp! Studentka pražské DAMU Patricie, pracuje jako produkční večerního programu v CAMPu. Jejím nejoblíbenějším místem v CAMPu je u plastiky Miloslava Chlupáče, která byla začátkem května osvobozena od mříže uzavírající celý areál. U plastiky můžete posedět u stolku s kávou z naší kavárny, opalovat se, nebo jen tak listovat. Třeba v knize Hotel Praha s obálkou od @vladimir518, kterou jsme nedávno křtili u nás v CAMPu. Zakoupit ji můžete v našem bookshopu @pagefive za 840,-.

CAMP Praha

Už ve čtvrtek završí @kruh_cz svůj jarní cyklus Belgická inspirace poslední přednáškou - tentokrát se Xaveerem de Geyterem, někdejším hlavním architektem v kanceláři OMA Rema Koolhaase, který v rámci přednášky představí tvorbu svého architektonického studia XDGA (@xdga.be). Doplní ho Nuarchitectuuratelier, belgické studio věnující se experimentalní architektuře. Vstupenky zakoupíte na @gooutcz // ENGLISH FRIENDLY.

CAMP Praha

Plánujete návštěvu výstavy CITYBLOK? Pak určitě doražte na komentované prohlídky s autorským týmem! V červnu si můžete vybrat hned ze 3 termínů: . 🚧 5.6. 18:00 provází: Martin Špičák . 🚧 18.6. 18:00 provází: Viktorie Mravčáková . 🚧 26.6. 18:00 provází: Martin Špičák Vstup zdarma

CAMP Praha

TBT | při čtvrtku nahlédneme do našeho archivu - dalo by se říct, že kdysi dávno byly prostory dnešního @iprpraha tak trochu hotspotem #urbanjungle. #reknikdetykytkyjsou 🌱

CAMP Praha

Stále se nás ptáte, jestli naše #architram jezdí podle určitého jízdního řádu - ti, kteří nic nenechávají náhodě a chtějí si ji jako správní šotouši nafotit z toho nejlepšího úhlu mohou využít vyprodané komentované vyjížďky s architektem Petrem Kučerou, která vyráží už tuto neděli ve 13:30 ze Zvonařky a pokračuje trasou: Vodičkova – Hlavní nádraží – Seifertova – Olšanské náměstí – Flora – Šumavská – Náměstí Míru – Štěpánská - Moráň. . ‼️ POZOR: kapacita vyjížďky je již naplněna - v případě nových termínů budeme informovat tady a na našem FB! . 📸 @lukas_ves

CAMP Praha

JOB ALERT | Hledáme Produkční/ho výstav. Někoho, kdo bude duší našich dlouhodobých expozic či interaktivních počinů v oblasti rozvoje města a architektury. Potřebujeme někoho zkušeného, ale nadšeného do nových věcí. #stravenkymame _____________________ . 👉🏻 Přihlaste se na: http://www.iprpraha.cz/produkcnivystav

CAMP Praha

I v červnu se můžete těšit na přednášky z cyklu Urban Talks - třeba na tu, co bude 19. června! V CAMPu totiž přivítáme Jenny B. Osuldsen z norského architektonického studia Snøhetta, které získalo World Architecture Award spolu se spoustou dalších ocenění za slavnou Operu v Oslu a Alexandrijskou knihovnu v Egyptě. Registrace zdarma už brzy na @gooutcz!

CAMP Praha

Přijďte dnes večer na poslední květnovou přednášku v rámci doprovodného programu výstavy CITYBLOK - (NE)BEZPEČNÉ MĚSTO. Jaký vliv mají bezpečnostní opatření jako jsou citybloky, zátarasy, CCTV na psychiku lidí a veřejný prostor? A co lze udělat pro bezpečnější cestu dětí do škol? Začínáme v 19:00! A na co se z doprovodného programu těšit v červnu? . 🚧 5/6 CITYBLOK: PROMĚNY MĚSTA . 🚧 11/6 CITYBLOK: RELAX MĚSTEM Registrace zdarma na @gooutcz!

CAMP Praha

Na jaké lince nejčastěji potkáváte naší #architram? Jako trojku ji u Wiehlova domu zachytil @tino.kuskunis 📸

CAMP Praha

Cyklus KRAJINA, věnující se přínosu architekta do diskuze o krajině dotčené člověkem, zavítá v pátek do @camppraha! Martí Franch Batllori, španělský architekt, představí mimo jiné projekt Tudela-Culip - demolice bývalého rekreačního resortu a obnovy území v Katalánsku, která získala status chráněného přírodního parku. Přijďte si poslechnout víc o tomto unikátním projektu - už tento pátek večer! Registrace zdarma na @gooutcz. ________ 🇬🇧 English friendly

CAMP Praha

Víte, že se při letošním @openhousepraha budete moct prozkoumat celý @iprpraha od sklepa až po kancelářské prostory v rámci komentovaných prohlídek? A to už tento víkend! Připravený je i doprovodný program pro děti - LEGO dílna u nás v CAMPu. Festivalovému víkendu bude předcházet ve čtvrtek přednáška věnovaná právě firmě @lego - "Jak vznikají obří stavby z LEGO kostek?". Registrace na @gooutcz. Těšíme se na vás!

CAMP Praha

Už je to nějaký ten pátek, co jsme soutěžili o naše plecháčky a verzatilky, tak co si to nezopakovat? Na naší výstavě CITYBLOK 🚧 načerpejte inspiraci o jednotlivých prvcích, které jistě každý den potkáváte bez povšimnutí po Praze. Až zase vyrazíte do ulic, vyfoťte s jedním z nich, označte @camppraha a my ty nejlepší nápady odměníme naším merchem! #cityblokchallenge 📸 @unicorn.unicron

CAMP Praha

I dnes máme otevřeno! Přijďte do CAMPu na novou výstavu CITYBLOK 🚧, nebo se šálkem skvělé kávy z naší kavárny prozkoumejte zákoutí areálu Emauzského opatství a @iprpraha. PS: máme i lehátka! ☀️

CAMP Praha

Víte, že kromě našeho renomovaného černého plecháčku a verzatilky, si můžete zakoupit i triko CAMP? Ideální pro všechny správce Campingu. 🏕 🏕 🏕 Dneska večer se můžete těšit na Janka Rubeše, reportéra a postracha nepoctivých taxikářů a směnárníků a na dlouholetého zvoníka v Týnském chrámu (a ředitele IPR Praha) Ondřeje Boháče.

CAMP Praha

Vernisáž výstavy je za námi a vy se můžete až do konce školního roku dozvědět vše o jednotlivých prvcích, které jste si zvykli v ulicích Prahy téměř nevnímat. Součástí výstavy je také doprovodný program a už dnes večer ho odstartujeme debatou Vizuálně (ne)mocné město, na kterou v sobotu odpoledne naváže komentovaná vycházka s Terezou Bonaventurovou a architektem Petrem Kučerou. A na co se těšit během května? . 🚧 Město a hvězdy (7.5.) . 🚧 (Ne)bezpečné město (22.5.) . Registrace na @gooutcz! 🎟

CAMP Praha

Už zítra začínáme letošní třetí výstavu věnovanou veřejnému prostoru - konkrétně předmětům, které nás ve městě obklopují, ovlivňují jeho charakter, ale kvůli své každodennosti jsme si je zvykli nevnímat. Parkovací automat, květináč, lavička, zábradlí, přechod pro chodce - výstava CITYBLOK 🚧 vybrané objekty vytahuje ze své každodennosti na světlo jako exponáty, které samy o sobě nejsou ani negativní, ani pozitivní. Výstava bude zahájena v 18:00 slavnostním odstraněním mříže před CAMPem. Těšíme se na vás!

CAMP Praha

Už máte plány na letošní Čarodějnice? 30. dubna totiž zahajujeme novou výstavu o veřejném prostoru CITYBLOK. A jak líp začít takovou vernisáž, než řevem flexy a odstraněním trnu v oku všech návštěvníků a zaměstnanců @camppraha a @iprpraha - mříže na umělecké plastice Miloslava Chlupáče. . (Flexy) startujeme v 18:00 a spolu se zástupci města odříznutím mříže symbolicky otevřeme areál Emauz. Těšíme se na vás!

CAMP Praha

V dubnu jsme se s dětmi v rámci již sedmé procházky Objevujeme město vydali do areálu @prazske_sluzby. V květnu zavítáme na Výstaviště Praha, kde spolu s architektem Petrem Burešem projdeme rozlehlý areál a podíváme se do Průmyslového paláce, Lapidária, na Maroldovo panoráma či divadlo Spirála. Na terasách Křižíkových pavilonů seznámíme děti s osobou vynálezce Františka Křižíka a společně se budeme bavit o tom, co všechno by se v budoucnu mohlo v tomto areálu odehrávat. Děti můžete přihlašovat na edu@ipr.praha.eu

CAMP Praha

Během druhého dubnového Urban Talks v CAMPu přivítáme architekty z holandského studia Benthem Crouwel Architects, kteří stojí za rekonstrukcí hlavního vlakového nádraží v Rotterdamu či terminály mezinárodního letiště Schiphol, Cuypersově pasáži v Amsterdamu nebo novým křídlem historické budovy městského muzea Stedelijk Museum. Už tuto středu od 19:00! Přednáška proběhne ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera. Registrace na @gooutcz. #urbantalks #camppraha #benthemcrouwelarchitects

CAMP Praha

Koho že si to pozval správce campingu Ondřej Cihlář do svých rozkládacích křesílek tentokrát? Těšit se můžete na Vladimira 518, který pohovoří o architektuře druhé poloviny dvacátého století a kulturní manažerku a spoluautorku @kniha20000 Michaelu Hečkovou. Už toto pondělí od 19:00 - rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou volná místa nabídnuta přítomným zájemcům a to až do naplnění kapacity sálu. #vosto5 #camppraha

CAMP Praha

Páteční dávka #architram je tu - tentokrát ji nedaleko CAMPu zachytil @jiri.ott. Poznáte, co je to za kostel a kde přesně se nachází? ⚫️⚪️

CAMP Praha

Kniha Design for Children boří mýty o tom, že design je jen pro “starý”. Zalistujte se do ní u nás ve studovně a objevte to nejlepší z děstských hraček a nábytku od Bauhausu po současnost! #camppraha

CAMP Praha

Aby nebylo vašemu černému @camppraha plecháčku smutno, prodáváme u nás i CAMP edici kávy z liberecké pražírny @nordbeans ☕️ - ideální kombinace na domácí či outdoorové filtrování. ⚫️⚪️

CAMP Praha

Už odebíráte CAMP newsletter? Že ne? Velká chyba! Na jednom místě se dozvíte o programu na následující měsíc, zjistíte, na čem dobrém si pochutnáte v naší kavárně a nahlédnete do zákulisí CAMPu skrz naši pravidelnou rubriku #humansofcamp. Link v biu 👆🏻 . Tentokrát jsme vyzpovídali stážistku Alex, která je součástí CAMP týmu teprve pár týdnů - připojila se k nám v rámci svých studií na univerzitě v Bordeaux, kde studuje kulturní management. Jejím nejoblíbenějším místem v CAMPu se stala naše studovna, která je podle ní ideálním místem, kde nalézt klid pro práci, četbu či učení ve společnosti dobrého šálku kávy z naší kavárny. Kterou akci si podle Alex tento měsíc nesmíte nechat ujít? Jednoznačně Urban Talks, které jsou jejím oblíbeným přednáškovým cyklem CAMPu. V dubnu k jejímu (a doufejme i vašemu) potěšení chystáme přednášky rovnou dvě - 11/4 s architektem Smiljanem Radićem a 17/4 s holandskými architekty ze studia Benthem Crouwel Architects.

CAMP Praha

Jak se vám líbil březnový díl Urban Talks s fenomenálním Sou Fujimotem? Fanoušky tohoto přednáškového cyklu jistě potěší, že v dubnu chystáme hned dva díly! 11/4 s chilským architektem Smiljanem Radićem 17/4 s architekty z holandského studia Benthem Crouwel Architects Registrace na @gooutcz!

CAMP Praha

Výstavu Olověný Fuchs f Kleci jsme úspěšně odstartovali při páteční vernisáži a jako vždy se můžete těšit na bohatý doprovodný program, tentokrát věnovaný nejen široké veřejnosti, ale i budoucím či stávajícím studentům architektury. . ▪️ 28/3 OFfK: Ze střední na architekturu . ▪️ 30/3 OFfK: Jak se učí za rohem . ▪️ 3/4 OFfK: Po bakaláři na magistra . ▪️ 9/4 OFfK: Po diplomu do praxe Více informací o jednotlivých akcích a registracích najdete na našem Facebooku nebo na @gooutcz!

CAMP Praha

Dobré zprávy pro všechny fanoušky naší čítárny - přidali jsme ty nejčerstvější knihy ze světa architektury, designu a městského plánování. Přijďte si listovat a nasávat inspiraci do CAMPu třeba se šálkem skvělé kávy @nordbeans z naší kavárny. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #praha #architecture #dnescitam

CAMP Praha

Jak se změní areál Emauzského opatství a Pragerových kostek? Přijďte dnes večer do @camppraha na poslední přednášku doprovodného programu, kterou se loučíme s výstavou Praha zítra. Panelisté přednášky Jak otevřít instituci: . ▪️TERRA FLORIDA / NOT BAD - Ing. arch. Benedikt Markel . ▪️Mgr. Ondřej Boháč - ředitel IPR Praha . ▪️Ing. arch. Kristýna Ullmannová - IPR Praha, kancelář veřejného prostoru . ▪️Ing. arch. Václav Vondrášek, Místostarosta pro oblast životního prostředí Prahy 2 . ▪️Karel Švejda, správce Benediktinského opatství v Emauzích . ▪️doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., správkyně pozůstalosti Karla Pragera Začínáme v 18:00 - registrace na @gooutcz, nebo sledujte živě na našem Facebooku.

CAMP Praha

Chystáme pro vás novou výstavu a spoustu skvělého doprovodného programu! Olověný Fuchs f Kleci je spojením tří studentských cen za architekturu - Olověný Dušan (@cvutpraha), Cena Bohuslava Fuchse (@vutvbrne) a Ještěd F Kleci (@tuliberec). Přijďte již tento pátek večer na slavnostní zahájení výstavy, při kterém proběhne představení nominovaných finalistů a vítězů jednotlivých soutěží! Nahlédněte do současného architektonického vzdělávání jednotlivých škol až do 18.4. v CAMPu! Registrace na @gooutcz - vstup zdarma. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha #olovenydusan #cenabohuslavafuchse #jestedfkleci #cvut #tuliberec #favut

CAMP Praha

chodí nám od vás naprosto skvělé fotky naší černé #architram - takhle ji zachytil @dulllud na Korunní, kudy teď díky výluce občas projede jako 11. ⚪️⚫️ _____________________________________ #camppraha #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Hledáme baristu! Jsi jím právě ty? Napiš nám na kavarna@ipr.praha.eu a zajišťuj kofeinové opojení v hotspotu městského plánování a architektury v srdci Prahy! ☕️ _____________________________________ #camppraha #coffee #nordbeans #praha #kamnakafe #citylife #iprpraha #kavarna #baristadaily

CAMP Praha

Při minulé vycházce Objevujeme město se dětem naskytly naprosto dechberoucí výhledy na kontejnerové překladiště Metrans v Praze Uhříněvsi 🏗 🚛. Už tento týden proběhne další vycházka, tentokrát do Podolské vodárny. Chcete přihlásit své děti na další vycházky v tomto roce? Napište nám na edu@ipr.praha.eu! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha #metrans

CAMP Praha

Student krajinářské architektury Marek pracuje jako kustod v CAMPu už od jeho založení v roce 2017. Po celém areálu @iprpraha má spoustu oblíbených míst, nejraději však tráví obědové pauzy na terase s vyhlídkou, kde se kochá pohledem na Prahu ve společnosti svého oblíbeného časopisu @mojeintro, ze kterého čerpá inspiraci na výlety za kvalitní architekturou. Máte-li stejně jako on rádi humor a nadsázku, nenechte si tento měsíc ujít další díl talkshow Camping s Ondřejem Cihlářem. Podle Marka je to záležitost, která v CAMPu vážně chyběla a my s ním plně souhlasíme! A co vy? Na jakou březnovou akci se v CAMPu nejvíc těšíte? _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #humansofcamp #citydog #iprpraha

CAMP Praha

20000 obyvatel, 20 měst a obcí, 20 předních českých architektonických studií, 20 míst a realizací, 200 autorských fotografií, 2 autoři. 20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech od autorské dvojice Michaela Hečková (kulturní manažerka, autorka publikace O městech a lidech) a Matěj Chabera (designer). Přijďte už tento pátek do @camppraha na křest této unikátní publikace, který zahájí úvodním slovem CBArchitektura, Pavel Buryška ze studia XTOPIX a Jan Vondrák ze studia Mjölk architekti. Během křestu se naše čtyřiadvacetimetrová projekční stěna promění na jednorázovou výstavu a ukázku 20 projektů, které v knize najdete. Registrace na @gooutcz! ⚫️⚪️⚫️⚪️

CAMP Praha

Propásli jste registraci na březnový díl oblíbeného přednáškového cyklu Urban Talks s tokijským mistrem transparentní architektury Sou Fujimotem? Nezoufejte - akce bude streamována na FB a záznam najdete i na našem YouTube kanálu! Už 27. března v CAMPu. Sou Fujimoto do metropole přijede na Summit architektury a rozvoje, jehož pořadatelem je Sdružení pro architekturu a rozvoj, které přednášku v CAMPu podpořilo. Photo Credit 📸: Sou Fujimoto Architects + NL’A + OXO Architects _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #urbantalks #soufujimoto #japan #architecture @soufujimoto_official

CAMP Praha

Užijte si nedělní CAMP pohodu v obklopení skvělých knih a s šálkem výborné kávy @nordbeans. ☕️🏔 _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha #kamnakafe #coffeetime

CAMP Praha

Naše první letošní výstava se pomalu, ale jistě blíží do finále. Během března máte poslední možnost objevit nové pražské projekty z oblasti bydlení, dopravy a veřejného prostoru. Poslední měsíc výstavního cyklu Praha zítra? s sebou přinese i tři poslední přednášky v rámci doprovodného programu a je opravdu na co se těšit! . ⚫️ 5.března během přednášky "Praha zítra: Sportem ku zdraví" probereme nová i současná pražská sportoviště ⚫️ 12. března přijďte diskutovat o klíčové dopravní stavbě, která usnadní spojení nejen s okolními státy, ale i se zbytkem světa - "Praha zítra: Vlakem na letiště". ⚫️ 19. března - "Praha zítra: Jak otevřít instituci", představíme novou podobu areálu @iprpraha a Emauzského opatství. Registrace na @gooutcz!

CAMP Praha

Jak si zpříjemnit pondělí? Svezte se #architram! Takhle ji zachytil @akocicak ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

V březnu se opět vydáme na pravidelnou vycházku Objevujeme město, věnovanou dětem ve věku 8 až 18 let. Tentokrát do Podolské vodárny, kde se dozvíme vše o historii zásobování obyvatel Prahy vodou, vysvětlíme si, co je to Englova katedrála, česlo nebo čiřič a zjistíme jak se ze surové vody "dělá" pitná a co vše je k tomu potřeba. Do tajů vodárenství nás zasvětí pracovníci Muzea pražského vodárenství, které patří pod společnost Pražské vodovody a kanalizace. Sraz 14. 3. 2019 v CAMPu - přihlašovat děti můžete na edu@ipr.praha.eu. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha

CAMP Praha

V pátek se opět vrací na scénu Expati @agebrian - tentokrát s architektem Markem Obtulovičem, který představí práci ODDO architects a svou zkušenost ve Vietnamu. Marek Obtulovič absolvoval FA VUT v Brně (2003-10), studoval na University of Strathclyde v Glasgow. V letech 2006-13 působil v řadě brněnských ateliérů. V roce 2013 odešel pracovat do hanojské kanceláře Vo Trong Nghia, kde se podílel na přípravě vietnamského pavilonu na výstavu EXPO v Miláně nebo na soutěži na Guggenheimovo muzeum v Helsinkách. Od roku 2016 vede s v Hanoji společně s Mai Lan Chi a Michalem Součkem vlastní praxi ODDO architects. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #expati #humansofcamp #architecture #praha

CAMP Praha

Ti co navštívili výstavu Praha zítra? už možná vědí, jak bude brzy vypadat areál @iprpraha a Emauzského opatství - zpřístupněním areálu a odstraněním fyzických a optických bariér pro vás chceme vytvořit nový park v centru Prahy, který se stane vaším novým oblíbeným místem pro relaxaci, hru a setkávání. Těšíte se? _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra #citydog #iprpraha

CAMP Praha

Co obnáší výstavba domu pro seniory? Jaká má svá specifika, jaké mají požadavky objednatelé a jaké klienti? Jaká je vůbec budoucnost péče o staré lidi a jaké trendy v architektuře pro starší je třeba sledovat? Na tyto otázky odpoví přednáška “Jak se staví dům pro seniory” v rámci doprovodného programu výstavy Praha Zítra už tento čtvrtek od 18:00 v CAMPu. Přednášející představí Raudnitzův dům a Dům pro seniory Hlubočepy. Vstupenky na @gooutcz! ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra

CAMP Praha

Znáte příběh této budovy nacházející se v gruzínském Tbilisi? Příští týden v úterý se spolu s Radomírou Sedlákovou, kurátorkou a teoretičkou architektury, ohlédneme za pražskou architekturou druhé poloviny 20. století, ale také za studiemi a projekty, které nebyly z nejrůznějších důvodů realizovány... _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #brutalism #tbilisi #bankofgeorgia #karelprager #radomirasedlakova

CAMP Praha

Také se vždy radujete, když náhodou potkáte #architram? Dnes tu máme další skvělou fotku - takhle ji zachytil v Jindřišské @toquee01! ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Další únorový díl z cyklu Urban Talks potěší všechny milovníky skandinávské architektury. Tentokrát představí dánské architektonické studio Henning Larsen, které například stojí za návrhem koncertní haly Harpa v islandském Reykjavíku, za který dostalo prestižní ocenění Evropské unie pro současnou architekturu - cenu Mies van der Roheho. V poslední době nelze opomenout ani cenami ověnčený bytový dům The Wave v přímořském Vejle, který byl dokončen na sklonku loňského roku. Přijďte 20. února od 19:00 do CAMPu, kde šéf mezinárodních projektů studia Henning Larsen Jacob Kurek bude vyprávět o skandinávské zkušenosti s komunitním plánováním a architekturou, tedy o tom, jak do procesu co nejlépe zapojit veřejnost. Přednáška bude v anglickém jazyce, překlad do českého jazyka zajištěn. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #urbantalks #henninglarsen #architecture #praha #thewave #harpa

CAMP Praha

Co že to v CAMPu celou dobu chybělo? No přece talkshow zaměřená na architekturu, dopravu a metropoli s vizionáři, politiky, odborníky i aktivními občany! Camping s Ondřejem Cihlářem začíná už v únoru a prvními hosty budou noční starosta Prahy - Jan Štern a bývalá primátorka Prahy - Adriana Krnáčová. Pohodlně se usaďte a přivítejte Ondřeje Cihláře a jeho hosty! Už 26. února v CAMPu. Vstupenky na @gooutcz ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #camping #ondrejcihlar #talkshow

CAMP Praha

Také se slzou v oku vzpomínáte na krásně zpracovanou výstavu Pře(d)stav si Prahu? Studio @oficina.cz, z jehož dílny pochází výtvarné zpracování výstavy, bylo nominováno na třináctý ročník Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku! Přijďte na slavnostní odhalení finalistů v každé z kategorií 27. února 2019 do CAMPu, které bude probíhat v rámci panelové diskuze Budoucnost designu! ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #czechgranddesign #czechdesign #predstavsiprahu #studiooficina

CAMP Praha

#architram zachycena i na druhém břehu - tentokrát od @_ptrvnst ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

V rámci cyklu Objevujeme město, vycházek pro děti ve věku 8-18 let, jsme se již vydali na nejrůznější místa v Praze - Žižkovský televizní vysílač, strahovské stadiony, Rudolfovu štolu ve Stromovce, ale i do pražského metra. Tentokrát se na pravidelné vycházce vydáme do kontejnerového terminálu v Praze-Uhříněvsi. Terminál společnosti METRANS je největším překladištěm kontejnerů v železniční a kamionové dopravě ve střední a východní Evropě. Provoz v terminálu je nepřetržitý. Měsíčně se zde naloží a vyloží kolem 11 000 železničních vozů. S celým provozem složitého mechanismu nás seznámí Pavel Kaňka. Sraz 14.2. v 15:00 v CAMPu. Přihlašovat děti můžete na edu@ipr.praha.eu. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha

CAMP Praha

Na začátku února se můžete těšit na třetí díl WAVE CAMP pořádaný ve spolupráci s @croradiowave. Tato komentovaná projekce s diskuzí se tentokrát zaměří na proměnu vyloučených lokalit kulturou - uměním, hudbou a designem. Svůj projekt Unes-co, který prezentoval ČR na benátském bienále představí Kateřina Šedá. Umělecká akce upozornila na sociální vyloučenost centra Krumlova, které ovládá turistický ruch. Brněnské architektonické studio @kogaa_studio představí svůj koncept sociálního reaktoru - oživení a rekonstrukci zanedbaných a nevyužívaných budov, jako The Distillery - Social Reactor nebo školy na Šujanově náměstí v Brně. Redaktorka Zuzana Rejchová přiblíží sedmidílný seriál Radia Wave - Promotérem v Česku, svým dílem seriálu zaměřeným na Mariánské Lázně a tamní iniciativu Švihák. Srdce mladého českého designu @smetanaq_ , ve kterém vedle ateliérů mladých návrhářů oděvů, šperků, bot a doplňků, funguje také galerie, obchod s lokálním designem a kavárna. Jaký má smysl zaplnit dům na lukrativním místě v centru Prahy lokálním designem? _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #wavecamp #radiowave #kogaa #smetanaq #architecture #praha

CAMP Praha

V únoru pokračujeme s cyklem Urban Talks, tentokrát o rakouském projektu HoHo Wien. Tento nejvyšší dřevěný mrakodrap na světě, jehož výstavba právě probíhá ve Vídni, představí architekt Oliver Sterl z vídeňské architektonické kanceláře RLP - jeden z autorů komplexu. S úvodními prezentacemi k tématu vícepodlažních a veřejných staveb ze dřeva vystoupí architekti Pavel Horák, ředitel Salonu dřevostaveb v ČR, a Ľubica Fábri, ředitelka Salonu dřevostaveb v SR. V diskusní části akce se k přednášejícím přidají další zajímaví hosté, přední odborníci z oboru realizace dřevostaveb v ČR a SR. Vstup zdarma v síti #gooutcz. Přednáška bude v německém jazyce a tlumočena do češtiny. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #urbantalks #hohowien #architecture #wien

CAMP Praha

Jak je to s urbanismem na Slovensku? Přijďte zítra do CAMPu na přednášku, kde čtveřice přednášejících představí a přiblíží město Trenčín z různých úhlů pohledu. Adriana Mlynčeková - vedoucí Útvaru územního plánování, která představí historii územního plánování města. Lucia Mlynčeková - autorka projektu Hlava *****, který se věnuje sochařským dílům 2. pol. 20. století na území Trenčína. Martin Baďatš - hlavní architekt, který představí současnou urbanistickou studii města, přiblízí aktuální a budoucí projekty pro města. Alexander Topilin - doktorand FA STU v Bratislavě. Kromě své diplomové práce, která se též věnuje architektonickým projektům pro Trenčín přiblíží vizi ostatních studentů z fakulty. Vstup zdarma v síti @gooutcz _____________________________________ #camppraha #citylife #gooutcz #architecture #urbanism #slovakia #trencin #gooutcz

CAMP Praha

Naše #architram od @montertolja z listopadové soutěže. Už jste se svezli načerno? _____________________________________ #camppraha #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Při pátku tu máme něco z našeho archivu - takhle to vypadalo v prostorách CAMPu přesně před 6 lety. #karelprager #camppraha

CAMP Praha

Děkujeme všem za skvělé zahájení třetí edice výstavního cyklu Praha zítra. Už příští týden v úterý se můžete těšit na první tématický večer, který věnujeme Kulaťáku. Přijďte se detailně seznámit s vítězným návrhem architektonické soutěže, který může dát tomuto nejvýznamnějšímu kruhovému náměstí v Praze novou a moderní podobu. Vstupenky a více informací na @gooutcz! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra

CAMP Praha

Co si od nového roku nesmíte nechat ujít v CAMPu? Jak už jsme zmiňovali v minulém příspěvku, chystáme pro vás novou výstavu - Praha zítra III, která potrvá až do 20. března 2019. Tato expozice navazuje na první a druhou edici tohoto výstavního cyklu a představí přes 70 nových projektů Prahy z oblasti bydlení, dopravy a veřejného prostoru. V rámci výstavy se můžete těšit na 9 tématických večerů zaměřených na vybrané projekty. Přijďte na slavnostní zahájení v úterý 8. ledna do CAMPu! Těšíme se na vás! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra

CAMP Praha

Zítra nám v CAMPu začíná vánoční pauza, během které pro Vás budeme chystat zbrusu novou výstavu. Vracíme se 9. ledna a budeme se moc těšit na Vaši návštěvu! Hezké svátky přejí Kempíci! 🖤 #camppraha

CAMP Praha

Naše černá #architram už nějaký ten pátek jezdí ulicemi Prahy a moc nás těší, že s námi sdílíte fotky a hlavně nadšení z tohoto projektu. Už brzy se uvnitř tramvaje budete moci dočíst, co pro vás v CAMPu plánujeme a na jaké akce a výstavy se během příštího roku těšit! _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Už jste psali Ježíškovi? A co si na seznam přání připsat i něco z našeho merche? Třeba tuhle CAMP plátěnku - unese fakt hodně a bude vám věrně sloužit při nákupech místo přebytečných plastových tašek. Najdete ji vedle našich skvělých plecháčků, verzatilek a triček u nás v bookshopu! #camppraha

CAMP Praha

Víte, že u nás ve studovně máme spoustu skvělých knih o brutalismu? Přijďte dnes večer do CAMPu na křest další publikace věnované tomuto ikonickému architektonickému stylu - Praha brutálně krásná. Publikace představuje mimořádné stavby postavené v Praze v letech 1969 - 1989 a najdete v ní i Pragerovy kostky z roku 1973 - dnešní sídlo @camppraha a @iprpraha. _____________________________________ @scholastikapraha @prahabrutalnekrasna #camppraha #citylife #prague #gooutcz #praha #architecture #predstavsiprahu #brutalism #karelprager

CAMP Praha

Co byste změnili, kdyby mohla být Praha přesně podle vašich představ? V CAMPu si ještě dva týdny můžete vyzkoušet roli městských plánovačů v rámci výstavy Pře(d)stav si Prahu, postavit si své město a sledovat, jak vaše rozhodnutí ovlivňují jeho rozvoj. Určete, kolik se ve vašem městě vystaví nových bytů, vyroste univerzit a jaké dopravní prostředky budou vaši obyvatelé používat. Výsledky svých rozhodnutí pak porovnejte s reálnými pražskými daty. Vstup zdarma. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #predstavsiprahu #praha #architecture #exhibition

CAMP Praha

Líbila se vám říjnová přednáška Jana Magasanika v rámci série Adama Gebriana - Expati? V prosinci se můžete těšit hned na další dvě! Příští týden ve středu se vám představí Jan Vranovský (@janvranovsky), architekt, designér a fotograf žijící v Tokiu. Třetího dílu této série se dočkáte ještě před Vánoci a to 18. 12. s Matějem Draslarem, jenž dlouhodobě působí ve Švýcarsku, v curyšském studiu agps Marca Angélila. Vstupenky zdarma na @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #expati #humansofcamp #architecture #praha

CAMP Praha

Až do neděle se díky panoramatické projekci CAMPu můžete přenést do ulic šesti světových metropolí v rámci výstavy projektu Homo Urbanus. Poznejte mikro-příběhy obyvatel Soulu, Bogoty, Neapole, Petrohradu, Rabatu a Tokya, které zaznamenalo duo francouzských filmařů Bêka & Lemoine. Výstava bude ukončena nedělním promítáním filmu 24 heures sur place. Vstup zdarma, vstupenky na film k dispozici na @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape #livingarchitectures #humansofcamp

CAMP Praha

CAMP a Metropolitní plán @iprpraha byly oceněny v rámci České ceny za architekturu 2018 v kategorii Vyjímečný počin z oblasti architektury. Děkujeme za podporu a gratulujeme Romanu Kouckému a týmu, který se podílel na přípravě Metropolitního plánu. _____________________________________ #camppraha #iprpraha #architecture #award #cka #ceskacenazaarchitekturu #metropolitniplan

CAMP Praha

CZE: Nenechte si ujít jedinečný projekt Homo Urbanus, který už příští týden ve středu přijedou do Prahy představit filmaři Bêka & Lemoine. Můžete se těšit i na doprovodný program výstavy- master class s filmaři a promítání filmů Barbicania, Moriyama-San, Koolhaas Houselife a 24 heures sur place. Vstupenky k dostání na @gooutcz! ENG: Don’t miss out on an opportunity to see the unique project Homo Urbanus which will be introduced by the filmmakers Bêka & Lemoine personally next Wednesday in Prague. You can also look forward to the accompanying program of the exhibition- a master class with the filmmakers and the screenings of the films Barbicania, Moriyama-San, Koolhaas Houselife, and 24 heures sur place. Tickets available on @gooutcz! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape #livingarchitectures

CAMP Praha

Plant - Exploring the Botanical World (Phaidon) in Page Five/CAMP The ultimate gift for gardeners and art-lovers, featuring 300 of the most beautiful and pioneering botanical images ever #pagefive #phaidon #book #plant #flowers #botanical #🌼

CAMP Praha

Ti správní šotouši a šotoušky už možná zaznamenali, že po Praze ode dneška jezdí černá tramvaj. Není to ale jen tak ledajaká tramvaj! Má hodně společného s CAMPem a pátými narozeninami @iprpraha. Proto pro vás dneska máme takovou menší soutěž. Až potkáte tuhle krásku, jak projíždí ulicemi Prahy, vyfoťte ji a označte hashtagem #architram. Prvních 20 lidí od nás dostane dárek. Tak lovu zdar! _____________________________________ #camppraha #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

CZE: Nalistujte si blížící se výstavu Homo Urbanus v listopadovém @artiklmag! Začínáme už ve středu 21.11. vernisáží tohoto jedinečného projektu, za kterým stojí duo francouzských filmařů Bêka & Lemoine. Vstupenky na vernisáž a doprovodný program na @gooutcz. ENG: Find all about the upcoming exhibition Homo Urbanus in the November issue of @artiklmag! It all begins on Wednesday, 21st November with the exhibition opening of this unique project by the French filmmakers Bêka & Lemoine. Tickets for the opening and the accompanying program available on @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape

CAMP Praha

CZE: Už za dva týdny v Praze představí Ila Bêka a Louise Lemoine, kritiky uznávané duo francouzských filmařů, projekt Homo Urbanus – člověk městský. Homo Urbanus je deník městských poutníků. Po dobu pěti dní se návštěvníci přenesou do ulic světových metropolí, kde panoramatickou projekci CAMPu rozsvítí mikro-příběhy obyvatel Soulu, Bogoty, Neapole, Petrohradu, Rabatu a Tokya. Více o doprovodném programu výstavy a vstupenkách najdete na @gooutcz nebo u nás na FB. ENG: Critically acclaimed French filmmakers Ila Bêka and Louise Lemoine, will in less than two weeks introduce their project Homo Urbanus in Prague. Homo Urbanus is a diary of urban pilgrims. Over the course of five days, you will get a chance to be transferred to the streets of Seoul, Bogota, Naples, Saint Petersburg, Rabat, and Tokyo through the panoramic screening in CAMP and see the micro-stories of their residents. More information about the accompanying program and tickets available on @gooutcz or on our FB page. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape

CAMP Praha

CZE: Přemýšlíte, co se sobotním večerem? My máme řešení! Co třeba vyrazit do CAMPu na promítání Bisbee ’17? Tento dokumentární film oceněný na loňském festivalu Sundance sleduje obyvatele důlního městečka Bisbee na hranicích Arizony a Mexika, kteří se rozhodnou vyrovnat se svou temnou minulostí. Společně uspořádají a natočí rekonstrukci násilné deportací dvanáctiset horníků imigrantů, která přesně před sto lety Bisbee poznamenala. Promítáme v původním znění bez titulků od 19:00. Vstupenky k dispozici přes @gooutcz. ENG: Are you still wondering what to do this Saturday evening? We have a solution for you! What about going to CAMP to see the screening of Bisbee ’17? This award-winning documentary follows the lives of the citizens of a mining town Bisbee on the borders of Arizona and Mexico, who decided to face their darkest hour. They collaborate and stage dramatic scenes of the violent deportation of 1200 immigrant miners on the exact day of its 100th anniversary. English friendly, starts at 19:00. Tickets available through @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #bisbee17

CAMP Praha

25 m široká projekce se zpětnou vazbou v reálném čase. Město jako živý organismus na výstavě v CAMPu! #motiondesign #urbanplanning #cities #prague #design #designmilk #designboom #rozehrajmesto #praha #architecture #iprpraha #camppraha

CAMP Praha

Tahle architektura není pro starý. V pátek se v CAMPu zastaví nizozemský designer Elger Blitz ze studia Carve a ukáže vám dětská hřiště o kterých se vám ani nesnilo. This architecture’s not for the old! On Friday we will welcome Dutch designer Elger Blitz of Carve Landscape Architecture who will show you playgrounds you’ve never even dreamed of. #architecture #architektura #carvelandscapearchitecture #carve #landscape #landscapearchitecture #playground #dutchdesign #design

CAMP Praha

Proč se Pražský hrad chová jako autista? Co má společného dystopické sídliště s módou? Jak se žije v ostravském ghettu? A co s pražskými bezdomovci? Wave Camp o vyloučených lokalitách už zítra! @croradiowave @karolina_ketmanova @epos_257 @veronikaruppert

CAMP Praha

Jak se změní Vidoule? Přijďte dnes od 16.00 na veřejné představení projektu. #studioreaktor #urbanism #park #vizualizace #visualisation #urbandesign #landscape

CAMP Praha

One room split by a projection screen, creating two completely different sets of spaces and experiences. The essence of what we’ve been trying to do at CAMP. @signalfestival @touchietouchie.love @haenkehaenke #architecture #performance #interiordesign #interior #design

CAMP Praha

CAMP is not only about architecture. See for yourself this weekend at @signalfestival. Link in bio. //// CAMP není jenom o architektuře. Přesvědčte se sami tento víkend na @signalfestival. Link v biu. #signalfestival #av #performance #sitespecific #dj #camppraha

CAMP Praha

Žáci 9. třídy základní školy během doprovodného programu výstavy Pře(d)stav si Prahu. V případě zájmu o účast vaší třídy kontaktujte edu@ipr.praha.eu #predstavsiprahu #camppraha #vystava #vzdelani #proskoly #praha #edu

CAMP Praha

Z Masaryčky na letiště? Dnes od 19.00 se budeme bavit o revitalizaci nádraží a jeho okolí. #vlak #sotous #nadrazi #revitalizace #brownfield #praha #rozvoj

CAMP Praha

What if your country was swallowed by the sea? With the harsh realities of climate change looming, the Pacific nation Kiribati must find a new solution for the survival of its people. Anote’s Ark, Sunday, 07/10, 19.00. #sundance #kiribati #anotesark #climate #climatechange #globalnioteplovani #zmenaklimatu #film #documentary

CAMP Praha

Stromy nebo domy? Auta nebo kola? Přijďte na komentovanou prohlídku výstavy, dnes od 18.00.

CAMP Praha

Včera nás v CAMPu navštívila Eva Jiřičná. S jakými dalšími osobnostmi byste se u nás rádi setkali?

CAMP Praha

Who doesn’t love the High Line? Tonight we’re screening a film about the @diller_scofidio_renfro project. #highline #nyc #landscape #urbanrenewal #highlinenyc

CAMP Praha

☕️🤓☕️🤓Na dnešní Mezinárodní den kávy jsme si připili skvělou Keňou od libereckých @nordbeans! Ještě máme několik posledních balení limitovaných edicí, tak se stavte. #internationalcoffeeday #coffee #kafe #kava #coffeday

CAMP Praha

Eva Jiricna, a true living legend, is coming to CAMP. There’s a few last tickets left for tomorrow’s discussion with international architects and urban planners. Get them before they’re gone. #architectureweek #architecture #architektura #urbanism #evajiricna #praha #prague

CAMP Praha

Just the time for @nordbeans coffee and @wallpapermag.

CAMP Praha

Intimní černobíle laděný poetický snímek What We Have Made znázorňuje stavbu, tak jak ji obvykle nebývá zvykem vidět. Staveniště je zde zobrazeno jako do detailu vystavěná divadelní scéna. Snímek nám tak umožňuje nahlédnout do mikrosvěta dělníků, kteří jsou v samotném procesu vzniku stavby často opomíjeni, přesto v ní hrají velmi důležitou roli. Muži nejrůznějších typů, stáří, barvy pleti, introvertní nováčci i ostřílení matadoři – ti všichni se tu každý den potkávají bez ohledu na počasí mezi lešením, jeřáby, míchačkami i u společného oběda. V sobotu od sedmi. #film #architecture #construction #architektura #blackwhite

CAMP Praha

Přijďte si zahrát! První komentovaná prohlídka výstavy už dnes od šesti.

CAMP Praha

V sobotu v CAMPu oslavíme #denarchitektury. Spolu s @agebrian se podíváme na výhled z vrchu Emauz, večer nás čeká taneční vystoupení a promítání filmu WHAT WE HAVE MADE. On Saturday we will celebrate the Day of Architecture. Urban walks, dance performance and a movie screening. Check out our facebook for more info! #architecture #architektura #prague #city #urban #camppraha

CAMP Praha

K prvním narozeninám jsme si nadělili zbrusu novou výstavu! For our first birthday, we got ourselves a new exhibition! #architecture #architektura #urbanismus #simcity #city #exhibition #game #gamification #narozeniny

CAMP Praha

IMAGINE PRAGUE. New interactive exhibition where YOU build the city! Will you create a futuristic metropolis or will you let let the city wither and die? #architecture #economicdevelopment #city #sustainableliving #resilience #simcity #gamification #urban #urbanism

CAMP Praha

Herní stoly, táhla a kostičky. Vžij se do role městského plánovače a Pře(d)stav si Prahu! Nová výstava od pátku 21. září. #game #city #simcity #prague #imagineprague #strategicplanning #urbanism

CAMP Praha

Blast from the past. As we prepare for our one year anniversary/exhibition opening we dug up this photo from a while back. Looks better now doesn’t it? #architecture #architektura #city #urban #urbanplanning #construction #reconstruction

CAMP Praha

Books books books! Loads of new reading material in our library. #architecture #architektura #bookstagram #bookshelf #bookworm #bookdesign #urbanism #urbanplanning

CAMP Praha

NEW EXHIBITION COMING SOON! #architecture #urbanism #prague #strategic #planning #sustainability #sustainableliving #resilience #economicdevelopment

CAMP Praha

We’re back next week! To start us off we’ll show you a documentary about a house. The Integral House. And a man who refused Gehry and Koolhaas and commissioned two young architects to build one of the most famous residential houses in North America. #architektura #architecture #integralhouse #toronto #jimstewart #koolhaas #gehry

CAMP Praha

Are you enjoying the summer? We’ll be back soon! The new season starts in a few weeks.

CAMP Praha

Horko? Plovoucí ostrov od architekta Marshalla Blechera a @fokstrot.dk. Foto: @airflix.dk a @gbgregg

CAMP Praha

Gone camping. We’re taking August off to do some interior work and to prepare for the next season. See you in September! #camppraha #camp #architektura #urbanismus

CAMP Praha

POZOR! Už jen dnes do 18:00 můžete podat připomínky k novému Metropolitnímu plánu u nás v CAMPu.

CAMP Praha

Tonight we’ll be talking about #plants and #architecture with the awesome @haenkehaenke !

CAMP Praha

Už jen poslednich pár dní si můžete u nás prohlédnout nový Metropolitní plán. Stavte se!// Last few days to check out the new Metropolitan plan at CAMP.

CAMP Praha

Čí je město? Jakou cenu má veřejný prostor? Je developer sprosté slovo? Zastupiteli, koho zastupuješ? Dokumentární film Bena Tučka, čtyři roky poté. Promítání a diskuze dnes v od 19:00! #plan #urbanism #urbanismus #architektura #politika

CAMP Praha

Did you know that originally there were supposed to be five Prager’s cubes instead of the current three? #tbt #architecture #archive #prager #architect

CAMP Praha

#zahrada #zahradajelek #ferdinadleffler #pagefive

CAMP Praha

Every day thousands of cats roam the streets of Istanbul. This is a story of seven of them. Public space through a feline perspective. Free screening tonight! #cats #architecture #publicspace #urban #jungle #istanbul #feline

CAMP Praha

Fantastic buildings that never were! Tomorrow we’ll be talking with Klára Brůhova about her new book Prague Visions. Check it out, it also has these amazing illustrations, done by @czechgranddesign winner @jan_sramek_kolouch #prague #pragensia #praha #czech #architecture #architektura

CAMP Praha

V518 vs. CAMP

CAMP Praha

#metropolitniplan #ipr #pagefive

CAMP Praha

Like father like son. Architect Adam Gebrian and his son Filip talking about their time spent in Barcelona. #architecture #architektura #gebrian #barcelona #urbanism #lecture

CAMP Praha

Every week different spot, different people, different part of town... our metropolitan container travels all over Prague to give you an idea what the new plan is all about. Next stop - Kobylisy. See you there! #metropolitniplan #prague #urbanplanning #architecture #iprpraha #camp #monumental #container #discussion

CAMP Praha

Got a great book from @oppenheimarchitecture yesterday for our library. Check it out! #architecture #archibooks #books #coffeetablebooks #urban #design

CAMP Praha

How can architecture and nature coexist? Tonight we will be talking with Miami-based architect Chad Oppenheim, winner of the current @cooperhewitt National Design Award. See you there! #architecture #architektura #oppenheim #urbandesign #design #housing #house #interiordesign

CAMP Praha

Appetizer - New Interiors for Restaurants and Cafés ☕🍽 #pagefive #appetizer #gestalten #welovecoffee

CAMP Praha

• urban planning hotspot in the heart of Prague • meeting place for architects, planners and citizens • gallery showcasing newest trends in housing • space for engaging the public • hub for brainstorming the future of cities • testing ground for new ideas and technologies • #camppraha #praha #prague #czech #czechrepublic #city #citylife #urban #modernist #brutalist #architecture #architektura #gallery #housing #innovation #urbandesign #urbanplanning #urbanismo

CAMP Praha

Talking about the new neighborhood in #Brno, three decades of redeveloping a former #Denver airport, as well as the future of autonomous vehicles in urban areas. The one and only @mjcivitas #architecture #architektura #city #urban #urbandesign #landscape #landscapearchitect #landscapearchitecture #civitas

CAMP Praha

Living in suburbias comes at a price! On Monday we are releasing a new study on how population density influences city economies. Authored by a former Prague mayor, together with leading architects and planners, it’s the perfect summer reading for all of you urban planning geeks out there.🤓😎🤓😎 #architecture #architektura #urban #urbanismus #booktip #kniha #knihy #krest #economics #city #mesto

CAMP Praha

An inspiring discussion with one of the greats - Santiago Calatrava! Go see his exhibition at @ghmp.cz

CAMP Praha

It was a pleasure to welcome fabulous Mark Johnson in CAMP! Thank you. #landscapearchitect

CAMP Praha

Něco se chystá! Sledujte @kovy_gameballcz a @jedensvetcz

CAMP Praha

Morning sunshine! How about a cookie and some cold brew to start your day? #coffee #kava #kafe #camppraha #architecture #architektura #cookie #urbandesign #coldbrew #batchbrew #nordbeans #znamsvoukavu

CAMP Praha

Querkraft architekten jsou autoři návrhu vídeňského komplexu, který počítá s 213 byty a veškerou občanskou vybavenost. Komplex se skládá ze sedmi jednoznačně rozlišitelných dřevěných domů, jejichž uspořádání vytváří různé druhy prostoru s širokými možnostmi jejich využití. Autoři v návrhu kladli velký důraz na propojení veřejného a soukromé lho prostranství, které se navzájem prolínají. #kruh #camppraha #querkraft #lecture #architektura #wien

CAMP Praha

Mark Johnson is an American landscape architect known for the revitalization of the Los Angeles river as well as the Stapleton airport in Denver. Now he’s taken on Brno! Listen to him speak at CAMP next week! #architektura #architecture #landscape #landscapearchitecture #denver #stapleton #urbandesign #prague

CAMP Praha

We’re excited! One of the world’s most famous architects - Santiago Calatrava - will stop by CAMP next week for an exclusive Q & A session! #architecturephotography #architecture #architektura #calatrava #urbanscape #trainstation #newyork #nyc

CAMP Praha

Everything you ever wanted to know about Prague. . . . . . . . . . . . . #architecture #camppraha #architektura #architecturephotography #architectureporn #city #citylife #urban #urbanscape #urbandesign #urbanphotography #modernist #modernistarchitecture

CAMP Praha

What do you think of CAMP? Thomas Krarup of @cobearchitects #camppraha #architecture #urbanplanning #cobearchitects #architektura #prague #praha

CAMP Praha

Taky berete kempí plecháček na výlety?

CAMP Praha

Kniha od @phaidonsnaps shrnující práci designéra a architekta Alvara Aalta. Finská ikona v prodeji v @page_five_ 🔝

CAMP Praha

Dnes večer: Thomas Krarup z COBE (DK) #cobearchitects #architecture #architektura #camppraha #praha #prague

CAMP Praha

Metropolitní kontejner každý týden jinde a pro Vás. Až do června po celé Praze #ipr #kontejner #camp #metropolitniplan #architecture #urbanplanning

CAMP Praha

Na prvním wavecampu jsme slyšeli třeba o projektu @illegaltaipei. Co by vás zajímalo příště?

CAMP Praha

S versatilkou CAMP to píše samo! K dostání u nás v bookshopu. #kohinoor #versatilka #architektura #architecture