C entrum  A rchitektury  
a  M ěstského  P lánování
C enter  for  A rchitecture  
and  M etropolitan  P lanning

Galerie
Kavárna
Knihkupectví
Studovna
Kontakt

Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera (mapa)

Úterý—neděle,
9.00—21.00
Vstup zdarma

Facebook
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Metro B, stanice Karlovo náměstí
Tramvajová zastávka Karlovo nebo Palackého náměstí

CAMP je nové Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy.

Kromě své základní funkce informačního centra je součástí CAMPu také výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovna, kavárna, venkovní terasa a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

Za realizaci projektu CAMP je zodpovědný Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, hlavní koncepční pracoviště zřízené pražským magistrátem pro oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a veřejného prostoru.

Najdete nás v centru Prahy na Karlově náměstí na dohled Emauzského opatství, na stejné adrese jako Institut plánování a rozvoje Prahy. Naší základnou jsou modernistické kostky z konce šedesátých let, jejichž autorem je významný český architekt Karel Prager.

Pokračujeme ve zkoumání přehlížených a zapomenutých částí měst. Tentokrát se budou prezentace našich hostů točit kolem tématu vyloučených lokalit. Svůj pohled na ghetta v Ostravě, Ústí nad Labem ale i v samotném centru Prahy představí čtyři hosté z oblastí architektury, veřejnoprávních médií, multimediálního umění a fotografie.

Vstupenky zde.

Konference na téma ekonomika vs. územní plánování, které organizuje Ústav Prostorové plánování FA ČVUT v Praze ve spolupráci s IPR Praha. Jako přednášející zveme odborníky představitelé obcí, pracovníky odboru, zástupce bank, které financují projekty veřejných staveb nebe zkušené manažery privátních projektů, které hledají cesty ke spolupráci s veřejným sektorem.

Letos pozvání přijali mj. architekt Peter Gero, bývalý stavební ředitel úřadu v Hamburgu, který bude hovořit o kompetencích v oblasti řízení rozvoje města a urbanista Stefano Wagner ze Švýcarska, který představí netradiční plánovací nástroje studia SASA.

Vstupenky zde.

Berlín je v porovnání s ostatními evropskými metropolemi extrémně levný. Každý chce žít a koupit si byt. To však vytváří konflikt s původními obyvateli, protože nájemné rychle stoupá a město se drasticky mění. Pozorujte filmaře, jak čtyři roky doprovází realitní makléře, a zažijte proměnu města prakticky z první ruky.

Berlin is changing. From London to New York it is considered "the place to be". And Berlin is cheap compared to other European capitals. Everybody wants to live here and many want to buy a flat to put their money into a save haven with the banksystem in crisis. This is creating a conflict with the original residents. Rents are rising rapidly and neighborhoods are changing drastically.

Over a period of 4 years, the author interviewed and accompanied real estate agents and investors during their daily routine and filmed tenants struggling to cope with the situation. He provides the audience with the opportunity to experience the turnaround of a whole city virtually at first hand.

Vstupenky zde.

Vžijte se do role městských plánovačů na nové výstavě v CAMPu! Váš cíl? Město budoucnosti, které sami postavíte na obřím projekčním plátně podobně jako v počítačové simulaci. Určete kolik v Praze jezdí aut nebo tramvají, postavte nové byty a sledujte, jak Vaše rozhodnutí ovlivní rozvoj města. Potom porovnejte výsledky vlastních rozhodnutí s reálnými pražskými daty.

Vstupenky zde.

Hra je pro vývoj dětí klíčová. Skrze hru děti poznávají sami sebe i okolní svět. Kvalita hry se odvíjí od kvality prostředí, ve kterém probíhá. Přijďte si vyslechnout názory odborníků a zapojte se do diskuze o zefektivnění procesu navrhování, realizace a certifikace herních prostorů tak, aby co nejlépe sloužily svým uživatelům, tedy dětem!

V pořadí již druhá konference Architektura dětem s tématem Děti a město/Prostor pro hru si klade za cíl podnítit vznik memoranda, kterým iniciátoři formulují společnou dlouhodobou vizi o postupném vylepšení a zefektivnění procesu navrhování, realizace, certifikace a kontroly herních prostor tak, aby co nejlépe sloužily svým uživatelům, tedy dětem. Důležitost dětské hry venku; Herní prostory jako nedílná součást města; Stávající evropské normy pro dětská hřiště a jejich novelizace; Proces certifikace herních prvků; Metoda hodnocení přínosného rizika; Jak vylepšit a zefektivnit proces navrhování prostorů pro hru?

Vstupenky zde.

Jak navrhovat kvalitní veřejný prostor ve městě pro děti a mladé? Odpovědi představí nizozemský designér Elger Blitz, známý pro svůj nekonvenční přístup a osobité nápady při navrhování prostorů pro děti a mládež.

How can we design quality public space for kids and young people? We’ll try to come up with solutions together with Elger Blitz, a Dutch designer and founder of the Carve studio, famous for his unconventional approach to urban design for kids.

Vstupenky zde.

EXPATI s Adamem Gebrianem Jaké je to pracovat pro Bjarke Ingelse nebo Normana Fostera? První ze série debat s názvem EXPATI, ve které vám architekt Adam Gebrian představí české architekty ve službách prestižních zahraničních ateliérů.

Jan Magasanik Prvním hostem bude jeden z nejtalentovanějších českých architektů Jan Magasanik. Působí v původně dánském ateliéru Bjarke Ingelse.

Dveře do BIG mu otevřela architektonická soutěž na novou budovu Národní knihovny, díky které začal s ateliérem spolupracovat. Jeho jméno se objevuje ve spojitosti s dánským pavilonem na EXPO 2010 v Shanghai. V progresivním ateliéru Bjarkeho Ingelse pracuje už několik let a s rodinou se v Kodani usadil nastálo. Mezi jeho aktuální projekty patří rezidenční Sluishuis v Amsterdamu.

Akce bude streamována zde na Facebooku.

Vstup zdarma. Registrace v síti GoOut

Vžijte se do role městských plánovačů na nové výstavě v CAMPu! Váš cíl? Město budoucnosti, které sami postavíte na obřím projekčním plátně podobně jako v počítačové simulaci. Určete kolik v Praze jezdí aut nebo tramvají, postavte nové byty a sledujte, jak Vaše rozhodnutí ovlivní rozvoj města. Potom porovnejte výsledky vlastních rozhodnutí s reálnými pražskými daty.

Vstupenky zde.

Jak se staví ve válečných zónách a nejchudších zemích světa? Kde stojí hranice mezi architekturou a uměním? Nejen na to vám odpoví naši hosté. Na listopadovou přednášku v rámci cyklu Jiná perspektiva přijedou italský architekt Raul Pantaleo (TAMassociati) a Alexander Brodsky z Ruska.

TAMassociati je studio známé především svojí prací ve válečných zónách a nejchudších zemích Afriky, pracovali například v Súdánu, Sierra Leone, Nikaraguy či Středoafrické republice. Ve své práci se věnují tématu udržitelnosti a velmi často spolupracují na sociálních a humanitárních projektech. Projekty studia se vyznačují zasazením do kontextu, pro který jsou navrhovány. Na svém kontě mají více než 15 prestižních architektonických ocenění a vystavovali například i na bienále architektury v Benátkách.

Alexander Brodsky je ruský architekt a sochař žijící ve Švýcarsku. Nyní vyučuje na prestižní univerzitě ETH Curych. V 80. letech dosáhl uznání a popularity jako člen skupiny tzv. „papírových architektů“, která odmítala přijmout státem podporovanou architekturu nízké kvality a standardizovaného bydlení. Skupina vytvářela komplikované a nerealizovatelné návrhy, jež značně kontrastovaly se strohým utilitarismem tehdejšího Sovětského svazu. Alexander Brodsky se věnuje také umělecké činnosti, vystavoval například v londýnské Tate Modern.

IN ENGLISH / v angličtině bez tlumočení Pořádá KRUH.

Vstup: 80/100 Kč. Vstupenky zde.

Dokumentární film oceněný na loňském festivalu Sundance sleduje obyvatele důlního městečka Bisbee na hranicích Arizony a Mexika, kteří se rozhodnou vyrovnat se svou temnou minulostí. Společně uspořádají a natočí rekonstrukci násilné deportací dvanáctiset horníků migrantů, která přesně před sto lety Bisbee poznamenala.

An old mining town on the Arizona-Mexico border finally reckons with its darkest day: the deportation of 1200 immigrant miners exactly 100 years ago. Locals collaborate to stage recreations of their controversial past.

V původním znění bez titulků. English Friendly.


Vstupenky k dispozici od 20/10. Tickets will be available from 20/10.

Odborná konference na téma revitalizace říční krajiny v městském a příměstském prostoru.

Co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků?

Jaká je úloha a potenciál krajiny pří zmírňování dopadů klimatické změny?

Jak stav krajiny ovlivňuje dopady sucha a povodní?

Kde v zahraničí se můžeme inspirovat?

Více informací a registrace zde.

Jak se dají aplikovat pokročilé dánské a švédské projekty v prostředí Prahy? Přijďte diskutovat s předními experty na téma zeleně ve městech a adaptací na změnu klimatu.

program:
19:00 - 19:02 zahájení a úvod - NEXT Institute
19:02 - 19:10 Jan Richtr, IPR, úvod do kontextu
19:10 - 19:30 René Sommer Lindsay - Cloudburst strategy and its implementation
19:30 - 19:50 Björn Embren - Planting trees in Stockholm
19:50 - 20:10 Mattias Gustafsson - Stockholm green-blue infrastructure projects
20:10 - 20:30 Panelová diskuze - moderated by NEXT Institute

English friendly. Diskuze bude v angličtině s tlumočením.

Registrace od 20. 10 v síti GoOut.

Slavnostní vyhlášení soutěže a festivalu mladých filmařů. Kromě cen v kategori hraný film, dokument a reportáž, animovaný film a film do minuty, bude letos oceněn i snímek v soutěžní kategorii Moje místo, nad kterou CAMP převzal záštitu. Dále čeká návštěvníky diskuze s filmovými tvůrci, workshopy a další.

Více informací zde: https://www.prazskyfilmovykufr.cz/festden

6 měst. 6 příběhů. Jedna panoramatická projekce.

Kritiky uznávané duo francouzských filmařů Beka & Lemoine v Praze představí jedinečný projekt Homo Urbanus - člověk městský.

Homo Urbanus je deník městsksých poutníků. Po dobu pětí dní se návštěvníci přenesou do ulic světových metropolí, kde panoramatickou projekci CAMPu naplní mikro-příběhy obyvatel Soulu, Bogoty, Neapole, St. Petersburgu, Rabatu a Tokia.

Autoři se prochází po neznámých městech, sbírají dojmy, zachytávají vibrace, pohlíží na svět z pohledu ulice, z křižovatky, z vrcholku budovy. Zachycují město v jeho přítomnosti, v jednoduchosti každodenního života. Naslouchají jeho hukotu, zvuku jeho hlubin.Vizuální poznámky, pořízené za pochodu, pohlížejí na obyvatele města v jeho sounáležitosti i hluboké osamělosti.

Centrum města se hroutí pod náporem turistů a obchodů s matrjoškami. Ceny bytů vyhánějí obyvatele mimo město a následné dopravní zácpy zvyšují znečištění. Univerzity přerušují kontakt s městem a uzavírají se do vlastní bubliny.

Takhle si Prahu nepředstavujete? Vžijte se do role městských plánovačů na nové výstavě v CAMPu! Váš cíl? Město budoucnosti, které sami postavíte na obřím projekčním plátně podobně jako v počítačové simulaci.

Určete kolik v Praze jezdí aut nebo tramvají, postavte nové byty a sledujte, jak Vaše rozhodnutí ovlivní rozvoj města. Potom porovnejte výsledky vlastních rozhodnutí s reálnými pražskými daty.

Výstava se herním způsobem zaměřuje na téma strategického rozvoje města a představí klíčový dokument - Strategický plán Prahy.

Chcete uspořádat komentovanou prohlídku pro školy? Napište nám na edu@ipr.praha.eu.

Přijďte si posedět do Café CAMP a vyberte si ze široké nabídky teplých i studených nápojů a denní nabídky polévek a sendvičů. Klidné prostředí pro práci, studium i volný čas. Kromě výběrové kávy od libereckých NordBeans si můžete pochutnat na limonádách John Lemon, netradičních čajích TeaPigs a dalších nápojích.

Akce pro tento týden:

ÚT: Celerový krém

ST: Bramborový krém s česnekem

ČT: Cibulačka

PÁ: Brokolicový krém

QUICHE + JOHN LEMON ZA 75,-.

Knihkupectví PageFive přináší pestrou škálu publikací o architektuře, umění a designu z celého světa. Knihkupectví nabízí ojedinělý výběr toho nejlepšího z domácí, ale hlavně zahraniční scény včetně nejnovějších časopisů.

Tip na tento měsíc:

MODERN LANDSCAPE

Kniha představující více než 30 zajímavých mezinárodních projektů uspořádaných do čtyř tématických částí. Obsahuje rozsáhle ilustrované případové studie, z nichž každá se zabývá jiným krajinářským tématem. V bookshopu Page Five za 1 650,- Kč.

Jaké jsou nové trendy v architektuře, urbanismu nebo designu? Začtěte se do některé z desítek odborných publikací a časopisů v naší prezenční studovně.

Pravidelně odebíráme časopisy Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine a desítky dalších.

Seznam všech našich knih a časopisů najdete zde.

CAMP Praha

Proč se Pražský hrad chová jako autista? Co má společného dystopické sídliště s módou? Jak se žije v ostravském ghettu? A co s pražskými bezdomovci? Wave Camp o vyloučených lokalitách už zítra! @croradiowave @karolina_ketmanova @epos_257 @veronikaruppert

CAMP Praha

Jak se změní Vidoule? Přijďte dnes od 16.00 na veřejné představení projektu. #studioreaktor #urbanism #park #vizualizace #visualisation #urbandesign #landscape

CAMP Praha

One room split by a projection screen, creating two completely different sets of spaces and experiences. The essence of what we’ve been trying to do at CAMP. @signalfestival @touchietouchie.love @haenkehaenke #architecture #performance #interiordesign #interior #design

CAMP Praha

CAMP is not only about architecture. See for yourself this weekend at @signalfestival. Link in bio. //// CAMP není jenom o architektuře. Přesvědčte se sami tento víkend na @signalfestival. Link v biu. #signalfestival #av #performance #sitespecific #dj #camppraha

CAMP Praha

Žáci 9. třídy základní školy během doprovodného programu výstavy Pře(d)stav si Prahu. V případě zájmu o účast vaší třídy kontaktujte edu@ipr.praha.eu #predstavsiprahu #camppraha #vystava #vzdelani #proskoly #praha #edu

CAMP Praha

Z Masaryčky na letiště? Dnes od 19.00 se budeme bavit o revitalizaci nádraží a jeho okolí. #vlak #sotous #nadrazi #revitalizace #brownfield #praha #rozvoj

CAMP Praha

What if your country was swallowed by the sea? With the harsh realities of climate change looming, the Pacific nation Kiribati must find a new solution for the survival of its people. Anote’s Ark, Sunday, 07/10, 19.00. #sundance #kiribati #anotesark #climate #climatechange #globalnioteplovani #zmenaklimatu #film #documentary

CAMP Praha

Stromy nebo domy? Auta nebo kola? Přijďte na komentovanou prohlídku výstavy, dnes od 18.00.

CAMP Praha

Včera nás v CAMPu navštívila Eva Jiřičná. S jakými dalšími osobnostmi byste se u nás rádi setkali?

CAMP Praha

Who doesn’t love the High Line? Tonight we’re screening a film about the @diller_scofidio_renfro project. #highline #nyc #landscape #urbanrenewal #highlinenyc

CAMP Praha

☕️🤓☕️🤓Na dnešní Mezinárodní den kávy jsme si připili skvělou Keňou od libereckých @nordbeans! Ještě máme několik posledních balení limitovaných edicí, tak se stavte. #internationalcoffeeday #coffee #kafe #kava #coffeday

CAMP Praha

Eva Jiricna, a true living legend, is coming to CAMP. There’s a few last tickets left for tomorrow’s discussion with international architects and urban planners. Get them before they’re gone. #architectureweek #architecture #architektura #urbanism #evajiricna #praha #prague

CAMP Praha

Just the time for @nordbeans coffee and @wallpapermag.

CAMP Praha

Intimní černobíle laděný poetický snímek What We Have Made znázorňuje stavbu, tak jak ji obvykle nebývá zvykem vidět. Staveniště je zde zobrazeno jako do detailu vystavěná divadelní scéna. Snímek nám tak umožňuje nahlédnout do mikrosvěta dělníků, kteří jsou v samotném procesu vzniku stavby často opomíjeni, přesto v ní hrají velmi důležitou roli. Muži nejrůznějších typů, stáří, barvy pleti, introvertní nováčci i ostřílení matadoři – ti všichni se tu každý den potkávají bez ohledu na počasí mezi lešením, jeřáby, míchačkami i u společného oběda. V sobotu od sedmi. #film #architecture #construction #architektura #blackwhite

CAMP Praha

Přijďte si zahrát! První komentovaná prohlídka výstavy už dnes od šesti.

CAMP Praha

V sobotu v CAMPu oslavíme #denarchitektury. Spolu s @agebrian se podíváme na výhled z vrchu Emauz, večer nás čeká taneční vystoupení a promítání filmu WHAT WE HAVE MADE. On Saturday we will celebrate the Day of Architecture. Urban walks, dance performance and a movie screening. Check out our facebook for more info! #architecture #architektura #prague #city #urban #camppraha

CAMP Praha

K prvním narozeninám jsme si nadělili zbrusu novou výstavu! For our first birthday, we got ourselves a new exhibition! #architecture #architektura #urbanismus #simcity #city #exhibition #game #gamification #narozeniny

CAMP Praha

IMAGINE PRAGUE. New interactive exhibition where YOU build the city! Will you create a futuristic metropolis or will you let let the city wither and die? #architecture #economicdevelopment #city #sustainableliving #resilience #simcity #gamification #urban #urbanism

CAMP Praha

Herní stoly, táhla a kostičky. Vžij se do role městského plánovače a Pře(d)stav si Prahu! Nová výstava od pátku 21. září. #game #city #simcity #prague #imagineprague #strategicplanning #urbanism

CAMP Praha

Blast from the past. As we prepare for our one year anniversary/exhibition opening we dug up this photo from a while back. Looks better now doesn’t it? #architecture #architektura #city #urban #urbanplanning #construction #reconstruction

CAMP Praha

Books books books! Loads of new reading material in our library. #architecture #architektura #bookstagram #bookshelf #bookworm #bookdesign #urbanism #urbanplanning

CAMP Praha

NEW EXHIBITION COMING SOON! #architecture #urbanism #prague #strategic #planning #sustainability #sustainableliving #resilience #economicdevelopment

CAMP Praha

We’re back next week! To start us off we’ll show you a documentary about a house. The Integral House. And a man who refused Gehry and Koolhaas and commissioned two young architects to build one of the most famous residential houses in North America. #architektura #architecture #integralhouse #toronto #jimstewart #koolhaas #gehry

CAMP Praha

Are you enjoying the summer? We’ll be back soon! The new season starts in a few weeks.

CAMP Praha

Horko? Plovoucí ostrov od architekta Marshalla Blechera a @fokstrot.dk. Foto: @airflix.dk a @gbgregg

CAMP Praha

Gone camping. We’re taking August off to do some interior work and to prepare for the next season. See you in September! #camppraha #camp #architektura #urbanismus

CAMP Praha

POZOR! Už jen dnes do 18:00 můžete podat připomínky k novému Metropolitnímu plánu u nás v CAMPu.

CAMP Praha

Tonight we’ll be talking about #plants and #architecture with the awesome @haenkehaenke !

CAMP Praha

Už jen poslednich pár dní si můžete u nás prohlédnout nový Metropolitní plán. Stavte se!// Last few days to check out the new Metropolitan plan at CAMP.

CAMP Praha

Čí je město? Jakou cenu má veřejný prostor? Je developer sprosté slovo? Zastupiteli, koho zastupuješ? Dokumentární film Bena Tučka, čtyři roky poté. Promítání a diskuze dnes v od 19:00! #plan #urbanism #urbanismus #architektura #politika

CAMP Praha

Did you know that originally there were supposed to be five Prager’s cubes instead of the current three? #tbt #architecture #archive #prager #architect

CAMP Praha

#zahrada #zahradajelek #ferdinadleffler #pagefive

CAMP Praha

Every day thousands of cats roam the streets of Istanbul. This is a story of seven of them. Public space through a feline perspective. Free screening tonight! #cats #architecture #publicspace #urban #jungle #istanbul #feline

CAMP Praha

Fantastic buildings that never were! Tomorrow we’ll be talking with Klára Brůhova about her new book Prague Visions. Check it out, it also has these amazing illustrations, done by @czechgranddesign winner @jan_sramek_kolouch #prague #pragensia #praha #czech #architecture #architektura

CAMP Praha

V518 vs. CAMP

CAMP Praha

#metropolitniplan #ipr #pagefive

CAMP Praha

Like father like son. Architect Adam Gebrian and his son Filip talking about their time spent in Barcelona. #architecture #architektura #gebrian #barcelona #urbanism #lecture

CAMP Praha

Every week different spot, different people, different part of town... our metropolitan container travels all over Prague to give you an idea what the new plan is all about. Next stop - Kobylisy. See you there! #metropolitniplan #prague #urbanplanning #architecture #iprpraha #camp #monumental #container #discussion

CAMP Praha

Got a great book from @oppenheimarchitecture yesterday for our library. Check it out! #architecture #archibooks #books #coffeetablebooks #urban #design

CAMP Praha

How can architecture and nature coexist? Tonight we will be talking with Miami-based architect Chad Oppenheim, winner of the current @cooperhewitt National Design Award. See you there! #architecture #architektura #oppenheim #urbandesign #design #housing #house #interiordesign

CAMP Praha

Appetizer - New Interiors for Restaurants and Cafés ☕🍽 #pagefive #appetizer #gestalten #welovecoffee

CAMP Praha

• urban planning hotspot in the heart of Prague • meeting place for architects, planners and citizens • gallery showcasing newest trends in housing • space for engaging the public • hub for brainstorming the future of cities • testing ground for new ideas and technologies • #camppraha #praha #prague #czech #czechrepublic #city #citylife #urban #modernist #brutalist #architecture #architektura #gallery #housing #innovation #urbandesign #urbanplanning #urbanismo

CAMP Praha

Talking about the new neighborhood in #Brno, three decades of redeveloping a former #Denver airport, as well as the future of autonomous vehicles in urban areas. The one and only @mjcivitas #architecture #architektura #city #urban #urbandesign #landscape #landscapearchitect #landscapearchitecture #civitas

CAMP Praha

Living in suburbias comes at a price! On Monday we are releasing a new study on how population density influences city economies. Authored by a former Prague mayor, together with leading architects and planners, it’s the perfect summer reading for all of you urban planning geeks out there.🤓😎🤓😎 #architecture #architektura #urban #urbanismus #booktip #kniha #knihy #krest #economics #city #mesto

CAMP Praha

An inspiring discussion with one of the greats - Santiago Calatrava! Go see his exhibition at @ghmp.cz

CAMP Praha

It was a pleasure to welcome fabulous Mark Johnson in CAMP! Thank you. #landscapearchitect

CAMP Praha

Něco se chystá! Sledujte @kovy_gameballcz a @jedensvetcz

CAMP Praha

Morning sunshine! How about a cookie and some cold brew to start your day? #coffee #kava #kafe #camppraha #architecture #architektura #cookie #urbandesign #coldbrew #batchbrew #nordbeans #znamsvoukavu

CAMP Praha

Querkraft architekten jsou autoři návrhu vídeňského komplexu, který počítá s 213 byty a veškerou občanskou vybavenost. Komplex se skládá ze sedmi jednoznačně rozlišitelných dřevěných domů, jejichž uspořádání vytváří různé druhy prostoru s širokými možnostmi jejich využití. Autoři v návrhu kladli velký důraz na propojení veřejného a soukromé lho prostranství, které se navzájem prolínají. #kruh #camppraha #querkraft #lecture #architektura #wien

CAMP Praha

Mark Johnson is an American landscape architect known for the revitalization of the Los Angeles river as well as the Stapleton airport in Denver. Now he’s taken on Brno! Listen to him speak at CAMP next week! #architektura #architecture #landscape #landscapearchitecture #denver #stapleton #urbandesign #prague

CAMP Praha

We’re excited! One of the world’s most famous architects - Santiago Calatrava - will stop by CAMP next week for an exclusive Q & A session! #architecturephotography #architecture #architektura #calatrava #urbanscape #trainstation #newyork #nyc

CAMP Praha

Everything you ever wanted to know about Prague. . . . . . . . . . . . . #architecture #camppraha #architektura #architecturephotography #architectureporn #city #citylife #urban #urbanscape #urbandesign #urbanphotography #modernist #modernistarchitecture

CAMP Praha

What do you think of CAMP? Thomas Krarup of @cobearchitects #camppraha #architecture #urbanplanning #cobearchitects #architektura #prague #praha

CAMP Praha

Taky berete kempí plecháček na výlety?

CAMP Praha

Kniha od @phaidonsnaps shrnující práci designéra a architekta Alvara Aalta. Finská ikona v prodeji v @page_five_ 🔝

CAMP Praha

Dnes večer: Thomas Krarup z COBE (DK) #cobearchitects #architecture #architektura #camppraha #praha #prague

CAMP Praha

Metropolitní kontejner každý týden jinde a pro Vás. Až do června po celé Praze #ipr #kontejner #camp #metropolitniplan #architecture #urbanplanning

CAMP Praha

Na prvním wavecampu jsme slyšeli třeba o projektu @illegaltaipei. Co by vás zajímalo příště?

CAMP Praha

S versatilkou CAMP to píše samo! K dostání u nás v bookshopu. #kohinoor #versatilka #architektura #architecture