What a plan
Czech sign language
Czech Sign Language
Bydlení: Mrtvý město?

Jak přispívá Metropolitní plán ke zmírnění bytové krize? A zohledňuje ekologická a ekonomická hlediska, především nižší náklady na celkovou infrastrukturu a ochranu krajiny? Pro město je důležitý jak správný rozvoj, tak i ochrana současného stavu. Nový Plán chrání charakter jednotlivých lokalit, a kromě sídlišť se věnuje například i vnitroblokům či zahrádkářským osadám. Zachovává je tam, kde fungují a jsou využívány ke svému účelu, zato ty již obydlené mění na bydlení. Plán vymezuje i nové obytné čtvrti, což jsou především velké prázdné plochy uvnitř města, které zatím neslouží žádnému účelu. Diskutovat v CAMPu budou zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.