Big changes in Prague
Czech sign language
Czech Sign Language
Evropská města

Jak dlouho dojíždějí lidé do práce v ostatních evropských metropolích? Nakolik je pro ně dostupné bydlení? Kde jsou nejlepší univerzity? Jak tráví volný čas naši západní nebo jižní sousedé? Projekt Praha v evropském kontextu přináší srovnání, která mohou pomoci dalšímu, kvalitnímu rozvoji města. Výběr jedenácti evropských velkoměst zajišťuje srovnatelnost a rozmanitost. Analýza tak přináší jedinečný pohled na Prahu, díky kterému můžeme lépe prozkoumat její silné a slabé stránky. Přijďte se o nich dozvědět víc na dalším setkání Velké změny Prahy s náměstky pro dopravu a územní rozvoj Zdeňkem Hřibem a Petrem Hlaváčkem.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.