Big changes in Prague
Czech sign language
Czech Sign Language
Malé zásahy, obrovské dopady

Veřejný prostor se jako sdílené prostranství skládá z celé řady detailů, které jeho kvalitu dotvářejí v kontextu plánování města. Městský mobiliář, zastávky, dopravní navigační systémy, reklama, úprava dlažby či bezbariérový přístup jsou pojmy, které se vztahují k vizuální, ale také funkční kvalitě města. O veřejném prostoru v Praze a jeho detailech budou debatovat náměstek pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček a náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Akce je tlumočená do českého znakového jazyka a je zajištěn automatický přepis.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.