Prague tomorrow?
Metro D

V rámci prvního komentovaného večera výstavy Praha zítra se zaměříme na nejvýznamnější veřejnou investici, kterou ve výstavě máme, tou je metro D. Zástupci IPR, Dopravního podniku, ROPIDu a Metroprojektu představili detailní trasu metra D, její přínos pro Prahu. Co vše se po otevření metra změní a jak nová linka ovlivní dopravu a návaznosti ve svém okolí. A jak bude vůbec první automatické metro v Praze vypadat.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.