Velké změny Prahy
Tlumočeno do ČZJ
ČZJ
Metropolitní plán

Nový územní plán je klíčovým dokumentem pro rozvoj Prahy. V roce 2012 dostal jméno „Metropolitní plán“ (MPP) a je založen na nových principech, které umožní město rozvíjet dynamičtěji, ale zároveň klade velký důraz na zachování tradičních pražských hodnot a významně vyšší ochranu stabilizovaného území a přírody, než poskytuje stávající územní plán. Tým Petra Hlaváčka převzal práce na plánu v roce 2018 a vše směřuje k veřejnému projednání, které se uskuteční na začátku roku 2022. V této fázi dojde k zásadním úpravám návrhu MPP dle požadavků státní správy i městských částí a veřejnosti. Zajímá vás, proč Praha potřebuje Metropolitní plán a nestačí jí stávající územní plán? Jak postupují práce na MPP a jak může veřejnost ovlivnit jeho novou podobu? Vše se dozvíte na zářijových Velkých změnách Prahy.

Related

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →