Big changes in Prague
Czech sign language
Czech Sign Language
Metropolitní plán

Nový územní plán je klíčovým dokumentem pro rozvoj Prahy. V roce 2012 dostal jméno „Metropolitní plán“ (MPP) a je založen na nových principech, které umožní město rozvíjet dynamičtěji, ale zároveň klade velký důraz na zachování tradičních pražských hodnot a významně vyšší ochranu stabilizovaného území a přírody, než poskytuje stávající územní plán. Tým Petra Hlaváčka převzal práce na plánu v roce 2018 a vše směřuje k veřejnému projednání, které se uskuteční na začátku roku 2022. V této fázi dojde k zásadním úpravám návrhu MPP dle požadavků státní správy i městských částí a veřejnosti. Zajímá vás, proč Praha potřebuje Metropolitní plán a nestačí jí stávající územní plán? Jak postupují práce na MPP a jak může veřejnost ovlivnit jeho novou podobu? Vše se dozvíte na zářijových Velkých změnách Prahy.

Related
by tag

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.