Big changes in Prague
Czech sign language
Czech Sign Language
Nákladové nádraží Žižkov

Celou lokalitu i bývalou nádražní budovou čeká velká proměna. Rekonstruovaný památkově chráněný objekt, nové městské parky, školky a školy, ale také protažená tramvaj až na Jarov nebo stovky nových bytů. To vše se blíží k realizaci v tomto brownfieldu, kde se za poslední dobu odehrálo mnoho důležitých kroků. Všechny představíme a budeme o nich diskutovat. Kudy povede tramvaj? Kde budou školky? Jak vysoké mohou být budovy? Kudy povedou propojující zelené koridory a parky? Na Velkých změnách chceme informovat veřejnost a ukázat aktuální stav studie, změny územního plánu i plánovaného harmonogramu a dalších aktualit.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.