Big changes in Prague
Czech sign language
Czech Sign Language
Nová pravidla pro developery

V nové sezóně opět pokračujeme v cyklu Velké změny Prahy, náměstek primátora Petr Hlaváček bude tentokrát mluvit o nových pravidlech pro investory, která určí, v jaké výši mají přispívat na občanskou vybavenost městu při budování nových městských čtvrtí. Jedná se o pozemky, jež potřebují ke svému zastavění změnu územního plánu, která mnohonásobně zvýší jejich cenu. Nová Metodika by měla určit výši této přidané hodnoty, která by měla být vrácena zpět městu nebo městské části v podobě nových parků, školek nebo bytů rozšiřující bytový fond města. Metodika poprvé nastavuje jednotná pravidla pro všechny městské části. Cílem je vytvořit transparentní pravidla, která budou odpovídající jak pro město, tak pro majitele pozemků.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.