Big changes in Prague
Czech sign language
Czech Sign Language
Patnáctiminutové město

Podle vědce Carlose Morena je pro život ideální takové město, ve kterém se do práce i ke všem službám dostanete pěšky nebo na kole během 15 minut. Koncept tzv. patnáctiminutového města už začaly využívat v praxi například Paříž, Melbourne nebo Vídeň. A co Praha? Budou se Pražané v budoucnu po centru města pohybovat výhradně bez aut, nebo vzniknou tyranská ghetta, jak varují kritici? Podle prognózy bude v Praze do roku 2030 žít 1,45 milionu obyvatel. Jak se vedení města k tomuto vývoji staví a jaké má plány, aby se město úplně neucpalo? O tom budou další Velké změny Prahy s náměstky pro dopravu a územní rozvoj Zdeňkem Hřibem a Petrem Hlaváčkem.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.