Planeta Praha
Czech sign language
Czech Sign Language
Talk
Jak pečovat o přírodu ve městě?

Anglický trávník, nebo městská džungle? Praha je jedno z nejzelenějších měst na světě. Mnoho parků a dalších zelených ploch v našem městě ale není upraveno tak, aby tam lidé chtěli trávit čas. Příroda si současně hledá vlastní cestu, kde se uchytit. Prorůstá chodníky, pukliny v omítce, nádražní peróny nebo pokrývá pouliční lampy. Díky klimatické změně máme také větší tlak na udržitelnost. Jak se starat o městskou zeleň tak, abychom jí neubližovali a vzájemně si pomáhali? Jak například hospodařit s dešťovou vodou? IPR se této problematice, tedy modrozelené infrastruktuře, veřejnému prostoru a jeho detailům, usilovně věnuje. Jaké má plány a doporučení?

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.