Prague tomorrow? The City and the River
Czech sign language
Czech Sign Language
Talk
Tichá voda břehy mele

Řeka je silný element, který funguje svým způsobem nezávisle na městě. Přesto mu ale může pomoct v oblasti udržitelnosti a energetiky. Jakou roli může řeka hrát k docílení větší odolnosti vůči klimatickým změnám? Spousta světových měst aktuálně hledá například možnosti, jak využít řeku k přizpůsobení se extrémním výkyvům počasí. Má Vltava také potenciál stát se symbolem udržitelného rozvoje Prahy?

Pozvání do diskuze přijali:

Petr Hlaváček / Rada MHMP

Štěpán Špoula / IPR Praha

Tomáš Voříšek / společnost SEVEn

Jiří Rosický / Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Miloslav Šindlar / ŠINDLAR group

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.