Prague tomorrow?
Vysokoškolské kampusy

Nový Kampus na Albertově, rozšíření filozofické fakulty do Opletalovy ulice, nebo přestavba bývalé menzy 17.listopadu pro účely fakulty humanitních studií. To jsou tři velké projekty rozšiřování vysokoškolských areálů v hlavním městě. Během večera Vám architekti představili, jak přistupovali k realizaci těchto staveb v návaznosti na nároky vysokého školství 21.století. Zároveň zástupci fakult představí, co se v nových budovách bude vyučovat a k jakému účelu jim budou sloužit.

Related
by category

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.