2022
conference
MĚ100

Ekonomika vs. územní plánování. Sedmý ročník studentské vědecké konference se bude tentokrát věnovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru při spoluúčasti na veřejných investicích. Posluchači se seznámí s příklady měst, kde již zásady spolupráce existují a s iniciativami České komory architektů a Ministerstva pro místní rozvoj ČR v této oblasti. Na konferenci představí rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů posluchači doktorského studia několika vysokých škol.

Na konferenci vystoupí též hosté paní Clare Sheils, ředitelka CBRE, Stefano Wagner, partner Studi Associati SA, Lugano, Björn Mattsson, Business Unit President, Skanska residential development Europe, Marek Jetmar, AMBIS College, Praha a Jaroslav Burian, Univerzita Palackého v Olomouci.

Stream, program konference a registrace na adrese www.me100.info. Konferenci pořádá Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze za podpory grantu SVK 46/22/F5.

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.