Tue
discussion
Czech Sign Language
transcription
Stream
Planeta Praha: Klimaticky odolné město

Pražské klima v datech: dá se vůbec vyčíslit, jak na své okolí působí různé projekty? Jaká data sbíráme a které další bychom ještě mohli? Hlavní město Praha má Klimatický plán, má i Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zase dlouhodobě sbírá data o životním prostředí a v současné době připravuje i manuál udržitelné výstavby. Cílem takových kroků je snaha zavčas připravit město na čím dál častější výkyvy počasí a mírnit jejich dopady na obyvatele. Na třetí doprovodné diskuzi k aktuální výstavě budeme diskutovat a ptát se přitom: jak má vypadat udržitelná výstavba a udržitelné čtvrti? Jak je možné zvyšovat kvalitu a dopady adaptačních projektů ve městě? A lze smysluplně sbírat a hodnotit data o takových projektech? Debatovat budou zástupci IPR Praha a Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Pozvání do diskuze přijali:

  • Jiří Čtyroký / IPR Praha
  • Pavla Pelčíková, Dominik Landkammer / IPR Praha
  • Tereza Líbová, Jan Richter / OCP MHMP
Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.