rezervace
Tue
guided tour
Czech Sign Language
Praha zítra? Město a řeka

Město a řeka, Praha a Vltava. Patří k sobě už od pradávna a jedna bez druhé by nebyly tím, čím jsou dnes. I když se v průběhu staletí vztah města a řeky vyvíjel a proměňoval, Vltava je dodnes nejdůležitějším krajinným fenoménem, který pomáhá formovat naše představy o tom, jak by se Praha měla do budoucna rozvíjet. Během komentované prohlídky si tyto představy podrobněji přiblížíme na příkladech konkrétních nových projektů a ukážeme si, jak může být město své řece partnerem, a nikoliv protivníkem. Výstavou vás provede její kurátor Eugen Liška společně s náměstkem pro územní a strategický rozvoj Petrem Hlaváčkem.

Related
by category

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.