rezervace
Tue
discussion
Praha zítra? Příměstský park Soutok

Jak bude vypadat území soutoku Berounky a Vltavy? Přijďte se seznámit s rozpracovaným návrhem území příměstského parku Soutok, který bude první svého druhu v České republice a bude sloužit nejen k rekreaci obyvatel Prahy, ale hlavně bude jedním z nástrojů, jak snižovat dopady klimatické změny. Na jaře byla vyhlášena mezinárodní krajinářsko-urbanistická soutěž na proměnu této lokality, v které zvítězil tým složený z architektonických studií EMF (ES–CT), NORMA (CZ) a PARETO (FR). Proběhla řada diskuzí s aktéry i veřejností a byly sesbírány podněty sloužící jako podklad pro další práci na vítězném návrhu.

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.