rezervace
Tue
Discussion
Czech Sign Language
Úřad, který se baví

Co si představíte, když se řekne úřad? Neefektivní, odtržený od potřeb občanů, nepřipravený na změny a krizové situace? A jde to i jinak? Mohou úřady lépe komunikovat s lidmi? A může být práce na úřadě zábava? Odpověď leží v participaci! V systematickém zapojování nejen veřejnosti, ale i samotných úředníků a dalších aktérů. Praha má s přizváním veřejnosti do procesu plánování města celou řadu zkušeností a chce přínosy participace přenést i do dalších úřadů, ať už se jedná o ministerstva, krajské úřady, magistráty a městské nebo například obecní úřady.

Pozvání do diskuze přijali:

  • Barbara Gindlová / odborná garantka národního projektu Participácia Ministerstva vnitra SR
  • Tomáš Rákos / spoluzakladatel Participation Factory s.r.o.
  • Tomáš Hradil / starosta města Krnov
  • Petra Matúšová / koordinátorka participace na MČ Praha 7

Speciální host:

  • Pepijn Kennis / člen Rady Bruselského regionu za stranu Agora
Related

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.

Listen to Iwan Baan talking about the exhibition in CAMP on Bloomberg Connects. Download the app for free.