2023
discussion
Czech Sign Language
Úřad, který se baví

Co si představíte, když se řekne úřad? Neefektivní, odtržený od potřeb občanů, nepřipravený na změny a krizové situace? A jde to i jinak? Mohou úřady lépe komunikovat s lidmi? A může být práce na úřadě zábava? Odpověď leží v participaci! V systematickém zapojování nejen veřejnosti, ale i samotných úředníků a dalších aktérů. Praha má s přizváním veřejnosti do procesu plánování města celou řadu zkušeností a chce přínosy participace přenést i do dalších úřadů, ať už se jedná o ministerstva, krajské úřady, magistráty a městské nebo například obecní úřady.

Pozvání do diskuze přijali:

  • Barbara Gindlová / odborná garantka národního projektu Participácia Ministerstva vnitra SR
  • Tomáš Rákos / spoluzakladatel Participation Factory s.r.o.
  • Tomáš Hradil / starosta města Krnov
  • Petra Matúšová / koordinátorka participace na MČ Praha 7

Speciální host:

  • Pepijn Kennis / člen Rady Bruselského regionu za stranu Agora
Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.