Wed
cinema
discussion
V centru a mimo něj

Galerie umístěná v podchodu vestibulu metra na Palackého náměstí v Praze představuje kolemjdoucím různé přístupy k pojmu a významu periferie a jejímu vztahu k centru. Tento zájem se na české umělecké scéně objevuje od 90. let 20. století, kdy se začaly výrazně prosazovat industriální pohraniční oblasti a vznikly specifické výtvarné projevy, odkazující na konkrétní místa a vyrovnání se s vlastní minulostí v nich. Prvním a nejrozšířenějším přístupem je periferie jako místo mimo centrum, které je do jisté míry oddělené od hlavního dění. Tuto oblast zastupuje výstava A žili ve stylu… v podání autorky Terezy Špádové. Doprovodný program – projekce snímku Bezúčelná procházka od Alexandera Hackenschmieda – rozšíří zkoumanou problematiku o debutové dílo tehdy 23 letého průkopníka filmové avantgardy, jež se na našem území věnovalo tématice vztahu centra a periferie ve své době jako první. Na tento 8 minutový dokumentární film, popisující zdánlivě bezvýznamný příběh – cestu tramvají na periferii v Praze-Libni, naváže projekce snímku Velmi účelná procházka od současné autorky Magdaleny Dubnové, který je poctou Hackenschmiedovi i samotnému tématu. Moderovaná diskuze s odborníky, umělkyní Darjou Lukjanenko a kurátory Michalem Kolečkem a Lucií Kvočákovou, rozšíří zkoumané téma o pohled současného umění a přinese nové pohledy i prostor pro sdílení vlastních poznatků či zkušeností.

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.