Sat
For kids
Víkendový Kemp v CAMPu

Celý víkend s architekturou! Uspořádali jsme už čtyři ročníky letních příměstských táborů. Navrhovali jsme Negrelliho viadukt, soběstačné městečko a řešili ostrov Štvanice. Nyní nabízíme podzimní víkend. Dvoudenní příměstský tábor pro děti, během nějž se zaměří na vybrané téma ve městě, budou zkoumat jeho historii, přemýšlet o architektonickém řešení a tvořit a pracovat s různými materiály.

Tábor vedou tři lektorky.

Program je určen pro děti od 9 do 15 let.

Cena je 1000 Kč.

Více informací a rezervace na edu@ipr.praha.eu

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →