Sun
For kids
Výtvarná dílna: Prague Dreams

Co vznikne z mračna bodů? Jakou barvu má pražský sen? V instalaci Prague Dreams pracoval umělec Refik Anadol s městskými daty o Praze. Děti budou v rámci dílny tvořit na podobném principu. Budou spojovat obrazce z bodů na papíře a poté na základě informací o vybrané městské struktuře vytvoří vlastní abstraktní obraz pražských snů.

Program je určen pro děti od 8 do 14 let.

Vstupné 50 Kč.

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →