#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Polyfunkční objekt Žižkov

Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Pitterova
Architekt:
Martin Hlaváček
Kancelář:
Hlaváček & partner, s.r.o.
Investor:
Olšanská pozemková, a.s.
Projektant:
Hlaváček & partner, s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q1 2017
Dokončení:
Q1 2024
Investice:
450 mil. Kč
Aktualizováno:
12. 10. 2021
Zdroj informací:
Hlaváček & partner, s.r.o.
01/03

Hlavní náplní polyfunkčního objektu ŽIŽKOV bude dlouhodobé ubytování doplněné komercemi. Celková kapacita objektu je 17.500m2 HPP. Hmotové řešení objektu vychází z analýzy odstupových úhlů dle PSP. Návrh tvoří dvě základní hmoty. Nižší hmota má orientaci V-Z a počítá celkem s 8NP, přičemž vstupní patro je vedeno vzhledem k výškovému uspořádání terénu jako 1.PP. Vyšší hmota má celkem 13NP a poslední patro je uskočené západním směrem. Tato hmota má S-J orientaci. Objekt má celkem dvě podzemní podlaží. 1.PP, jak už bylo uvedeno, je řešeno jako vstupní patro. Jsou zde umístěny komerční plochy, zázemí správy objektu, technické místnosti a garáže. 2.PP je vyhrazeno garážím a technickým místnostem. Výška objektu je limitována výškovou hladinou 40m (tato výška je uvažována jako rovnoběžná plocha s přilehlým terénem ve vzdálenosti 40m). Vjezd do garáží navazuje na stávající obslužnou komunikaci a je umístěn cca do středu nižší hmoty. Umístění vjezdu vychází z výškového profilu obslužné komunikace.