#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
829 projektů
Bydlení
Studie

Polyfunkční areál Smíchov

Lokace:
Praha 5 – Smíchov
Nádražní
Strakonická
Kancelář:
Hlaváček & partner, s.r.o.
Investor:
CWI Smíchov, s.r.o., Urban Developers and Investors, s.r.o.
Projektant:
Hlaváček & partner, s.r.o.
Typologie:
Bydlení, Kanceláře, Obchod, Rozvojové území
Stav:
Studie
Zahájení:
2018
Aktualizováno:
14. 12. 2021
Zdroj informací:
urban-developers.com, udi-byty.cz, hlavacek-partner.cz
01/05

Uvažovaná výstavba „Polyfunkčního areálu Smíchov“ jehož výslednou podobu navrhoval Ateliér Hlaváček & Partner, s.r.o. je tvořena třemi objekty a to objekty A, B a C. Z toho oba krajní objekty budou administrativní s kombinací obchodních prostor na úrovni parteru a to přístupných jak z vnitrobloku, tak i z ulice Nádražní. Třetí objekt umístěný v centrální části území bude polyfunkční s převažující funkcí bydlení a dlouhodobého ubytování. Také u tohoto objektu jsou na úrovni parteru navrženy nebytové a komerční prostory. Parkování záměru „Polyfunkční areál Smíchov“ bude řešeno téměř výhradně v podzemních garážích objektů. Celý záměr je koncipován tak, aby vznikla nová a důstojná lokalita, prostupné území, které by plnilo městskou funkci přístupnou lidem. Současně je návrh koncipován tak, že v budoucnu umožní i rozšíření ulice Nádražní a její přetvoření v městský bulvár.