#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Infrastruktura
Dokončen

Přestavba ÚČOV na Císařském ostrově

Celý název:
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově – Etapa 0001 Nová vodní linka
Lokace:
Praha 6
Praha 7
Císařský ostrov
Architekt:
Sdružení ÚČOV ve spolupráci se Sweco Hydroprojekt
Kancelář:
Sdružení ÚČOV
Investor:
hlavní město Praha, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Projektant:
Sdružení ÚČOV, Sweco Hydroprojekt a.s.
Typologie:
Infrastruktura
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2013
Dokončení:
2018
Investice:
5,9 mld. Kč
Aktualizováno:
11. 12. 2020
01/03