#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Záměr

Nové Dvory

Lokace:
Praha 4 – Lhotka, Krč
Praha 12 – Kamýk
Novodvorská
Investor:
hlavní město Praha, Pražská developerská společnost, p. o.
Typologie:
Bydlení, Infrastruktura, Kanceláře, Landscape, Občanská vybavenost, Rozvojové území, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Záměr
Dokončení:
2030
Investice:
16,9 mld. Kč
Počet bytů:
2000
Aktualizováno:
12. 1. 2023
Zdroj informací:
pdspraha.eu, pds-jalovydvur.eu, Pražská developerská společnost, příspěvková organizace, IPR Praha, Akční plán rozvoje bydlení v hl. m. Praze do roku 2025
01/05

Nové Dvory jsou z hlediska majetkového vlastnictví klíčovou lokalitou hl. m. Prahy, kde má město majoritní pozemkové vlastnictví s velkým potenciálem. Rozvoj celé této lokality je předurčen výstavbou stanice metra D Nové Dvory, která by měla být dokončena kolem roku 2028. Tato klíčová infrastrukturní investice města vyžaduje zodpovědný přístup k celé navazující lokalitě tak, aby došlo k adekvátnímu zhodnocení nemovitostních aktiv, koordinovanému rozvoji a přípravě celého území. Navíc je již v současné době také připravováno prodloužení tramvajové tratě.

V této souvislosti byla v roce 2019 iniciována změna územního plánu, která navýší kapacity v lokalitě, jež budou odpovídat potenciálu celého území. Pro tento účel je pořizována studie, která bude finalizována v roce 2022 a která určí základní parametry pro rozvoj celé lokality.

Cílem je, aby v Nových Dvorech vyrostla moderní městská čtvrť – obvodové centrum, která bude zahrnovat bytové domy, administrativní a obchodní prostory, kulturní centrum, školská a volnočasová zařízení. V horizontu 15 let by v Nových Dvorech mohlo vzniknout 1 600 až 2 000 městských nájemních bytů, 35 000 m² HPP komerčních a 60 000 m² HPP administrativních ploch.