#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Dolní Počernice 1

Celý název:
Dolní Počernice – Projekt 1
Lokace:
Praha-Dolní Počernice
Českobrodská
Dubecká
Kancelář:
LOXIA a.s.
Investor:
Pražská developerská společnost, p. o., hlavní město Praha
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2021
Počet bytů:
250
Aktualizováno:
18. 4. 2024
Zdroj informací:
pdspraha.eu

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: pdspraha.eu/dolni-pocernice-praha-14/

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: pdspraha.eu/dolni-pocernice-praha-14/

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: pdspraha.eu/dolni-pocernice-praha-14/

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: pdspraha.eu/dolni-pocernice-praha-14/

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: pdspraha.eu/dolni-pocernice-praha-14/
01/05

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: pdspraha.eu/dolni-pocernice-praha-14/

Pozemky v Dolních Počernicích o celkové rozloze 18,5 hektaru patří k největšímu souvislému území ve vlastnictví HMP, kde je možné postavit dostupné městské nájemní bydlení. Oblast je díky příměstské železnici a blízkému městskému dopravnímu okruhu dobře spojena s centrem a zároveň nabízí dostatek příležitostí k odpočinku a různým volnočasovým aktivitám.

V Dolních Počernicích vznikne čtvrť koncipovaná jako zahradní město podle zásad udržitelného developmentu. V horizontu 10 až 12 let zde vznikne cca 800 bytových jednotek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, veřejné prostory s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé. V dalších etapách bude součástí řešeného území i základní škola, pro kterou je v územním plánu určená významná plocha.

Vzhledem k tomu, že bytová výstavba je v souladu s územním plánem, PDS rozdělila svěřené území na čtyři projektové části, které by měly být realizovány postupně v letech 2025 až 2034:

  • Projekt 1 – zahrnuje výstavbu cca 250 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2021)
  • Projekt 2 – zahrnuje cca 550 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2022)
  • Projekt 3 – Infrastruktura (veškeré sítě, kanalizace, odpad, dopravní napojení schváleno Radou HMP 2022).
  • Projekt 4 – Veřejná vybavenost. Součástí území je i rozsáhlá plocha určená územním plánem jako veřejná vybavenost a vzhledem k rozsahu projektu a dalším i soukromým záměrům v širší lokalitě je výhledově potřeba připravit výstavbu základní školy.

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace