#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Rezidence Perucká

Lokace:
Praha 2
Perucká
Kancelář:
LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.
Investor:
Energon Development s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Dokončení:
Q3 2021
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.
01/03

Rezidence Perucká je název pro nově navrhovaný bytový dům v katastru městské části Praha 2 – Vinohrady. Okolí budoucího bytového domu tvoří strmý jižní svah Vinohrad neboli Perucká stráň. Z urbanistického hlediska je zde zjevný naprosto odlišný charakter zástavby, než jaká se vyskytuje výše směrem k náměstí Míru a dále na Vinohrady. Na rozdíl od typické městské blokové zástavby se na území Perucké stráně nachází solitérní vily, viladomy a bytové domy doplněné o objekty výrobního areálu firmy Komwag a administrativního komplexu Park One. Lokalita Perucké stráně je navíc součástí městské památkové zóny Vinohrady – Žižkov – Vršovice.

Novostavba reaguje na urbanistickou strukturu a charakter pozemků v dané lokalitě. Jako architekti vnímáme, že urbanistický koncept vilové zástavby v Perucké ulici je založen na rozmístění domů podél této ulice s respektováním uliční čáry a zastavěnosti pozemků v jejich první polovině.

Pozemek záměru leží v nejnižší části ulice Perucká, která zůstala až do poloviny 20. století nezastavěná, byla zde volná pláň. Po návštěvě archivu se ukázalo, že celá spodní část při ulici Perucká byla v historii zastavěna řadovými garážemi a provozními objekty (dnes areál firmy Komwag). Na pozemku záměru se nacházela provozní budova s byty pro správce těchto garáží a první řada garáží. Tato budova a garáže byly v 90. letech 20. století odstraněny a v současné době je pozemek nezastavěný a slouží jako parkoviště pro okolní objekty.

Nový bytový dům má navržena tři plná nadzemní podlaží, jedno podlaží ustupující a dále jedno podzemní podlaží. Dům bude čítat jeden nebytový prostor v přízemí a dále 15 bytů s příslušným zázemím. V podzemním podlaží bude umístěno parkování přístupné po venkovní jednopruhové rampě a další parkovací stání budou umístěna na terénu kolmo na ulici Perucká. Nezastavěná část pozemku bude rozdělena na soukromé předzahrádky náležící k bytům v prvním nadzemním podlaží a osázena vhodnou zelení.

Architektonický výraz domu je založen na prolínání jednotlivých objemů ve střízlivé barevné kombinaci (bílá – šedá – černá) s důrazem na kvalitní zpracování detailů. Dům má sebevědomě reprezentovat moderní architekturu v sousedství kvalitních historických vil a dotvořit tak lokalitu Perucké stráně.