#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Občanská vybavenost
Dokončen

Úřad MČ Praha 12

Celý název:
Nová radnice MČ Praha 12
Lokace:
Praha 12 – Modřany
Generála Šišky
Kancelář:
LOXIA a.s.
Investor:
MČ Praha 12
Typologie:
Občanská vybavenost
Stav:
Dokončen
Zahájení:
Q2 2019
Dokončení:
Q3 2021
Investice:
600 mil. Kč
Aktualizováno:
23. 2. 2023
Zdroj informací:
LOXIA a.s.
01/03

Území pro výstavbu nové budovy radnice Prahy 12 se nachází v ulici Generála Šišky v blízkosti Sofijského náměstí. Z hlediska urbanistického autoři v návrhu umístili jednak samotnou radnici, ale zamysleli se také nad širším kontextem území a zejména nad veřejným prostorem, který kolem nové radnice vzniká.

Radnice bude dominantní stavbou ulice Generála Šišky. Budovu radnice tvoří tři jednoduché objemy – „kostky“, které jsou seřazeny podél této ulice. Hlavní průčelí orientujeme směrem na západ ke všem přijíždějícím a přicházejícím. Před hlavním průčelím pak vytváříme přiměřeně velký dlážděný předprostor, který dá průčelí dostatečnou možnost vyniknout. Hlavní průčelí s předsazenou nasvícenou sloupovou fasádou s hodinami je tím, co radnici definuje. A také ji odlišuje od klasické administrativní budovy, kterou vlastně každá radnice svým počtem menších či větších kanceláří tak trochu je. Domníváme se, že budova radnice by měla být budovou důstojnou, funkční a promyšlenou, která je však střízlivá ve svém tvarosloví a nevytváří přehnaný dojem sídla či paláce postaveného z veřejných zdrojů. Radnice by měla být také budovou jasnou a přehlednou. Odbory se díky nové radnici konečně v rámci Prahy 12 sdruží pod jednu střechu a lidé je tak nebudou muset hledat na sedmi různých místech. Kromě odborů nabídne budova nové radnice také další prostory pro obyvatele.

Dvoupodlažní vstupní hala s recepcí, bistrem, kavárnou a několika drobnými obchodními jednotkami je jádrem domu. Tato vstupní hala je protažením veřejného prostoru do interiéru domu, slouží všem, kteří do úřadu zavítají. Bude místem setkávání a také příjemným místem pro strávení času před nebo po jednání. Vstupní hala má příchozí obejmout, pohodlně je usadit a dát jim možnost vypít si kávu, sníst něco dobrého, počkat na schůzku, sejít se s někým, nakoupit si, okopírovat si přinesené dokumenty nebo jen vyplnit v klidu formulář. Naší ambicí je vytvořit takový prostor, který lidem zpříjemní jejich jinak obyčejnou cestu na úřad.

Nová radnice lidem dále přináší prostor velkého multifunkčního sálu, ve kterém se kromě pravidelného zasedání zastupitelstva mohou uskutečňovat další kulturní akce v podobě koncertů, tanečních lekcí, malých divadelních představení, ale také výstav, přehlídek a různých burz či trhů. Na tento sál přes foyer navazuje prostor restaurace, která bude sloužit jak zaměstnancům radnice, tak i veřejnosti. Uvažuje se, že prostor sálu i prostor restaurace si budou moci lidé pronajmout i k dalším aktivitám – ke svatebním hostinám, oslavám, konferencím nebo třeba schůzím SVJ.

V posledním podlaží západní „kostky“ se nachází nová obřadní síň s výstupem na velkou střešní terasu. I tento prostor nemusí sloužit pouze svatbám, ale může zde probíhat mnoho jiných akcí od vítání občánků přes komorní koncerty až po vernisáže či výstavy. Nová radnice je koncipována v souladu s aktuálními trendy veřejné správy a zároveň počítá s postupným posunem od osobních návštěv k elektronické komunikaci. Stejný trend se očekává i u způsobu oběhu a archivace dokumentů.