#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Stavební řízení

Bytový dům Hlubočepy

Lokace:
Praha 5 – Hlubočepy
Ulice Pod Žvahovem
Kancelář:
ArchiProject s.r.o.
Investor:
CASA International s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
Q1 2020
Dokončení:
Q3 2021
Investice:
20 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
ArchiProject s.r.o.
01/03

Navrhované řešení vychází ze stávajících urbanistických vazeb. Dům svým měřítkem respektuje historický vývoj v území a snaží se o logické doplnění stávající struktury. Hmota domu navazuje na okolní budovy a spoluvytváří kultivovaný veřejný prostor.

Vjezd a vstup na pozemek bude zachován na totožném místě z ulice Slivenecká. Půdorys objektu respektuje velikost původního rodinného domu. Jde o třípodlažní stavbu, částečně podsklepenou. Bytový dům má půdorys připomínající písmeno „L“. Je navržen o třech nadzemních podlaží a jednom podzemním. Nosný systém je stěnový. Šikmá sedlová střecha je tvořena dřevěným krovem a plechovou krytinou.