#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Občanská vybavenost
Studie

Úřad MČ Praha 16

Lokace:
Praha – Radotín
náměstí Osvoboditelů
Kancelář:
třiarchitekti
Investor:
MČ Praha 16
Autor:
Michal Fišer, Jiří Švehlík
Spolupráce:
Tomáš Feistner, Tomáš Zdvihal
Typologie:
Občanská vybavenost
Stav:
Studie
Zahájení:
2017
Investice:
120 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
MČ Praha 16
01/03

Původní záměr situování nové radnice v rámci plánovaného Centra Radotín na náměstí Osvoboditelů mezi budovou poštovního úřadu a současnou pobočnou budovou úřadu (čp. 21, „akumulátorka“) se totiž ukázal jako příliš nákladný a navíc rizikový. Musel by být realizován společně (nebo minimálně v souladu) s investorem celého projektu, časově by výstavba byla zcela závislá na harmonogramu celé zástavby (vč. realizace inženýrských sítí), navíc v území zatíženém starými ekologickými zátěžemi (což prokázaly zkušební sondy).

Radnice současně musí řešit nevyhovující prostor za kulturním střediskem, a to zejména starou hasičskou zbrojnici a další navazující objekty, které jsou v havarijním stavu. Výstavba komplexu budov pro radnici, dobrovolné hasiče a policii na jednom místě vychází jako logické a výrazně levnější řešení.

Městská část Praha 16 pro potvrzení správnosti myšlenky vyhlásila na konci minulého roku poptávkové řízení na vypracování zastavovacích podmínek „Zástavba centra Koruna“, v němž se na základě předložených studií (návrhů zástavby) umístili na děleném prvním místě Ing. arch. Ivan Sládek a Grido, architektura a design, s. r. o.

Zhotovitel studie provedl vyhodnocení variantního umístění nové radnice Městské části Praha 16, a to buď v rozvojovém území Centrum Radotín, nebo v lokalitě U Koruny. Posuzovány byly dvě architektonické studie umístění nové radnice v lokalitě U Koruny (viz výše) ve srovnání s variantou umístění v rozvojovém území Centrum Radotín.

Doporučení – v lokalitě rozvojového území Centrum Radotín uvažovat s rezidenční zástavbou místo výstavby nové radnice. V případě rozvoje území Centrum Radotín pro rezidenční účely bude celé toto území zhodnoceno. Zhotovitel studie doporučuje výstavbu nové radnice v lokalitě U Koruny. Tímto způsobem vznikne úspora jak na straně stavebních nákladů, tak na straně provozních nákladů spojených s opravami a údržbou lokality U Koruny.

Zhotovitel studie doporučuje výstavbu nové radnice v lokalitě U Koruny. Tímto způsobem vznikne úspora jak na straně stavebních nákladů, tak na straně provozních nákladů spojených s opravami a údržbou lokality U Koruny.

Z hlediska časové náročnosti a rizikovosti jednotlivých variant je vhodné realizovat výstavbu radnice rovněž v lokalitě U Koruny. Jde zejména o to, že se v současném stavu v lokalitě U Koruny nenacházejí objekty využívané ÚMČ Praha 16 a nebude nutné tyto objekty nejprve přemístit na dočasnou adresu, tak jak by tomu bylo v případě realizace nové radnice v rozvojovém území Centrum Radotín. Lze také očekávat, že časová náročnost přípravy lokality U Koruny pro zástavbu objektů úřadu městské části bude mnohem kratší, než by tomu bylo v rozvojovém území Centrum Radotín.