#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Kanceláře
Dokončen

Argentinská Office Building

Celý název:
ARGENTINSKÁ OFFICE BUILDING
Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Argentinská
Kancelář:
LOXIA a.s.
Investor:
METROPROJEKT Praha a.s., DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.
Projektant:
METROPROJEKT Praha a.s.
Typologie:
Kanceláře
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2013
Dokončení:
2019
Aktualizováno:
23. 12. 2020
Zdroj informací:
LOXIA a.s.
01/03

V architektonicky zajímavém prostoru pražských Holešovic vzniká nová administrativní budova – společné dílo architektonického studia LOXIA a společnosti METROPROJEKT Praha. Do nové budovy na roh ulic Argentinská a Plynární se v srpnu 2019 nastěhuje společnost Metroprojekt.

Na relativně malou plochu o velikosti 2 130 m2 umístili tvůrci objekt s užitnou plochou přesahující 6 500 m2. Samotná budova se skládá ze dvou podzemních a sedmi nadzemních pater a je navržena jako železobetonový monolitický skelet. Podzemní podlaží ve tvaru vany jsou pak zakotvena na 62 pilotech. Západní stěnu tvoří celoskleněná fasáda v kombinaci s bondovými panely, jižní a severní průčelí pak systémová provětrávací fasáda. Vše završují tři zelené střechy osázené stromy a keři.

Unikátním prvkem jsou „šikmé“ sloupy vedoucí přes dvě podlaží, umístěné na nároží ulic Argentinské a Plynární. Sklon těchto sloupů zvětšuje celkovou plochu nadzemních podlaží. Jejich vynesení mimo jiné komplikovala hranice pozemku investora. Nakonec našli projektanti shodu a byly uspokojeny jak architektonické, tak statické požadavky. Budova je koncipována tak, aby vyhověla požadavkům certifikace LEED, která hodnotí šetrnost budovy k životnímu prostředí.

Příprava a realizace budovy probíhala pomocí inovativní metody BIM, s cílem využít data pro budoucí správu a údržbu. Realizační dokumentace byla Metroprojektem zpracována formou informačního modelu, který byl využit i pro potřeby výběru zhotovitele stavby. Tím se stala firma Metrostav a.s., která metodu BIM využívala i v rámci realizace. Bylo tak využito nejen informačního modelu jako takového, který byl průběžně aktualizován do podoby informačního modelu skutečného provedení, ale i například tolik potřebného společného datového prostředí, které svou funkcionalitou přináší zrychlení a zefektivnění v rámci celého procesu přípravy a realizace. Nyní probíhá v rámci sdružení SUDOP GROUP interní pilotní projekt zaměřený na využití dat pro Asset a Facility management, tedy provoz budovy tak, aby bylo s majetkem nakládáno efektivně po celou dobu jeho životnosti.