#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Stavba

Tesla Hloubětín

Celý název:
Rezidenční areál Tesla Hloubětín
Lokace:
Praha 9 – Hloubětín
Poděbradská
U Elektry
Kancelář:
LOXIA a.s.
Investor:
CENTRAL GROUP a.s.
Typologie:
Bydlení, Veřejné prostranství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2017
Dokončení:
Q4 2024
Počet bytů:
268
Aktualizováno:
17. 1. 2023
Zdroj informací:
LOXIA a.s., CENTRAL GROUP a.s., central-group.cz
01/05

Území pro výstavbu nového rezidenčního areálu je situováno v dynamicky se rozvíjející části Prahy 9 při jižní hraně ulice Poděbradská a jedná se o již dosluhující areál „Tesla Hloubětín“. Zadáním pro návrh nových rezidenčních budov bylo vytvořit kvalitní a dostupné rodinné bydlení v příjemné a moderní zástavbě. Architekti při návrhu základní struktury vzali v potaz dva hlavní urbanistické principy.

Zaprvé navrhli bloky, které respektují uliční čáru Poděbradské ulice a vytvářejí tak živý městský parter s obchody a službami v přízemí. Toto uzavření ze severu navíc umožňuje návrh zklidněného vnitrobloku s volnější a vzdušnější zástavbou a bohatou zelení. Důležitou součástí návrhu je vytvoření příjemného rytmu v ulici Poděbradská střídáním vyšších a nižších budov postavených kolmo k uliční čáře.

Druhým principem byla velikost městského bloku a jeho měřítko. Namísto jednoho „super bloku“ je navržen na místě bývalé Tesly bloky dva, které jsou uprostřed rozděleny novou ulicí. Tato ulice tvoří pomyslný střed obou bloků a vzniká zde malé náměstí s prostorem pro umělecké dílo uprostřed. Toto dílo by se mělo tematicky vázat k historii místa a napomůže lepší identifikaci nových obyvatel se svojí rezidenční čtvrtí.

Oběma bloky se vine středový lineární park, který vytváří velice příjemné místo jak pro obyvatele nové zástavby, tak pro všechny příchozí. Park by měl kromě příjemné zeleně poskytovat i místa pro aktivní odpočinek všech věkových skupin (hřiště pro malé děti, hřiště pro větší děti, fitness prvky pro dospělé, pétanque apod.).