#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
833 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Klapkova ulice

Celý název:
Koncepční studie Klapkova ulice
Lokace:
Praha 8 – Kobylisy
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Martin Špičák, Pavla Melková, Žofie Raimanová
Spolupráce:
Michaela Kloudová, Václav Novotný
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2015
Dokončení:
2025
Aktualizováno:
15. 2. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha
01/02

Impulsem ke komplexnímu řešení byla plánovaná rekonstrukce tramvaje, díky které bylo možné ulici uchopit jako jeden celek. Na nepříliš známé ale významné historické ose se střídá několik charakterů. Nejprve prochází původním vesnickým jádrem Kobylis s nízkou zástavbou a živým parterem, pak rušnou křižovatkou se stanicí metra a pokračuje klidnou zástavbou rodinných domů v zahradách. Všechny funkce a druhy dopravy je nutné skloubit do relativně úzkého uličního prostoru.

Motivem koncepční studie byla také koordinace jednotlivých správců a investorů. Podařilo se přesvědčit správce jednotlivých inženýrských sítí, aby se přidali k celkové rekonstrukci ulice a nedošlo tak k neoblíbenému a nákladnému opakovanému rozkopávání uličního prostoru. Osvětlení a trakční vedení je umístěno na společných sloupech, čímž je ušetřen prostor na chodnících. Tématem bylo také nalezení ekonomického ale esteticky vhodného řešení povrchů mimo exponovanou a památkově chráněnou část Prahy.

Vedle úprav, které by měly zajistit kvalitnější podmínky pro běžný provoz, bylo v oblasti vilové zástavby navrženo na místě stávající rozlehlé křižovatky s ul. Veltěžskou pobytové prostranství se stromy, mobiliářem a herním prvkem. V severní části ulice je pak s cílem ochlazování rozpálené komunikace doplněno jednostranné stromořadí.

Klapkova je první koncepční studií, na kterou byla zpracována a schválena projektová dokumentace. V rámci pionýrské snahy o realizaci studie kvalitního městského prostoru došlo k několika střetům s běžnou praxí determinovanou technickými požadavky, normami a stavebními vyhláškami. Výsledný projekt je proto kompromisem. Zkušenosti z této fáze jsou užitečné zejména pro přípravu dalších koncepčně orientovaných projektů veřejných prostranství.

Klapkova ulice je významnou historickou protínající lokální centrum Kobylis. Rekonstrukce tramvajové trati vytváří prostor pro širší úvahu nad celkovým charakterem tohoto veřejného prostranství.