#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Ekobyty u Obory

Lokace:
Praha 22 – Uhříněves
Františka Diviše
Architekt:
Tomáš Eckschlager
Investor:
EKOSPOL a.s.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
EKOSPOL a.s.
01/02

Nově navrhovaný bytový dům urbanisticky dotváří blok domů při Sušilově ulici, na tuto zástavbu logicky navazuje a svojí výškou vhodně zapadá do území. Nově navrhovaná slepá komunikace navazuje na stávající komunikaci. Z architektonického hlediska bytový dům navržen jako hranolová hmota s ustupujícími nejvyššími podlažími. Budova sestává z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží.