#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Kultura
Stavební řízení

Muzeum paměti XX. století

Lokace:
Praha 1 – Hradčany
Kanovnická
U Kasáren
Kancelář:
IXA, v.o.s.
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Tomáš Hradečný
Typologie:
Kultura, Občanská vybavenost
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
2021
Dokončení:
2024
Investice:
50 mil. Kč
Aktualizováno:
15. 5. 2023
Zdroj informací:
praha.eu
01/03

Praha obnoví historický Dům pážat na Hradčanech pro potřeby Muzea paměti XX. století.

Rada hl. m. Prahy schválila záměr veřejné zakázky na stavební úpravy objektu v Kanovnické ulici v Praze 1, kde sídlí Muzeum paměti XX. století. V rámci rekonstrukce je v plánu například výměna střešní krytiny, sanace podlah, vybudování výtahu nebo instalace audiovizuálních, datových, komunikačních i zabezpečovacích systémů pro připravované výstavní prostory.

„V současné době našlo v Domu pážat své sídlo Muzeum paměti XX. století, což je tolik potřebná instituce pro povědomí o tom, co se zde dělo v rámci totalitních režimů. Protože budova prošla naposledy rekonstrukcí v 70. letech minulého století, a tato s ohledem na tehdejší dobu nebyla příliš citlivě provedena, právě z dopadů na památkovou ochranu tohoto významného objektu, přistoupili jsme na to, aby se opravil, aby mohl sloužit i jako muzeum. Rekonstrukce se týká i elektrotechniky, rozvodů slaboproudých i silnoproudých, aby objekt zároveň splňoval parametry funkčního prostoru 21. století, ale aby zde byly vytvořeny i expoziční plochy pro návštěvníky muzea. Co se týká realizace, vysoutěžení dodavatele čekáme na přelomu letošního a příštího roku a budova by měla být opravena v druhé polovině příštího roku," říká radní pro oblast správy majetku Jan Chabr.

„Do dvou let zde chce tým muzea v čele s Petrem Blažkem a dalšími historiky vytvořit expozici zaměřující se na klíčové události spojené s totalitními režimy ve 20. století na území Československa. Cílem muzea, které Praha založila, je zachování historické paměti, připomínání odpůrců a obětí totalitních režimů a přispět k pochopení modelů autoritativního vládnutí. V připravované expozici se například dozvíte o cestě k sovětizaci, o proměnách Prahy ve 20. století nebo o bývalé věznici v Kapucínské ulici,“ vysvětluje radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová, která je zároveň předsedkyní správní rady Muzea paměti XX. století.

Dlouhodobým smyslem hlavního města je tak vytvořit na svém území moderní paměťovou instituci zaměřující se na klíčové události 20. století na území Československa po vzoru významných zahraničních muzejních institucí, mezi něž patří Muzeum Varšavského povstání ve Varšavě, Muzeum II. světové války v Gdaňsku, Dům teroru v Budapešti, Topografie teroru v Berlíně, Muzeum holocaustu ve Washingtonu nebo Jad Vašem v Jeruzalémě.

Proto byl na základě vyzvané soutěže v roce 2021 vybrán jako projektant ateliér IXA, aby zpracoval dokumentaci ke stavebnímu povolení na částečnou rekonstrukci objektu Domu pážat pro Muzeum paměti XX. století, jehož je hlavní město zřizovatelem. Připravený záměr nakonec získal pravomocné stavební povolení 15. června 2022.

Nyní pražští radní odsouhlasili vyhlášení veřejné zakázky na samotné stavební úpravy. V plánu je například výměna střešní krytiny, sanace podlah přízemí a dále obnova omítek nebo kanalizace či vybudování výtahu, který zajistí bezbariérový provoz. Přímo pro potřeby provozu Muzea paměti XX. století by měly být také do jednotlivých prostor instalovány zejména audiovizuální, datové, komunikační a zabezpečovací systémy. Předpokládaná hodnota zakázky je necelých 50 milionů korun bez DPH.

Muzeum paměti XX. století je zapsaným ústavem, který 17. listopadu 2019 založilo hlavní město Praha. Jeho sídlem se následně stal právě Dům pážat na Hradčanech v Praze 1.