#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Občanská vybavenost
Stavební řízení

Strašnická

Celý název:
Revitalizace prostoru okolí metra Strašnická
Lokace:
Praha 10 – Strašnice
V Olšinách
Starostrašnická
Mrštíkova
Kancelář:
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Investor:
MČ Praha 10
Typologie:
Občanská vybavenost
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
Q4 2020
Dokončení:
Q2 2023
Aktualizováno:
20. 10. 2021
Zdroj informací:
strategieprodesitku.cz, atelierprojektor.cz
01/02

Architektonicko-urbanistická koncepce řeší podobu veřejného prostranství v okolí stanice metra Strašnická a ve Starostrašnické ulici, přilehlého parku mezi ulicemi Mrštíkova a V Olšinách a menšího parčíku severně od ulice Mrštíkova (vedle Vily Mrštíkova).

Účelem záměru rekonstrukce je nalezení vhodného řešení dnes zanedbaných ploch, jejichž aktuální stav vznikl buď svým prostým (morálním) zastaráním nebo dlouhodobě vznikající řadou dílčích nekoncepčních řešení. Vzhledem k relativně velké ploše provázaných prostorů je v rámci budoucích úprav tendence směřovat k etapizaci zhotovování, ekonomii navrhovaných zásahů, koncepčnímu pojetí celého uvažovaného území, snaze podchytit současné potřeby tohoto relativně exponovaného „dopravního uzlu“, ale v zásadě také dopravní funkci nenadřazovat obytnosti těchto prostorů.

Projekt úprav okolí metra Strašnická, včetně úprav ul. Starostrašnická, řeší prostor komplexně, a to z hlediska terénních úprav (např. v místě parku mezi ulicemi Mrštíkova a V Olšinách), plošného řešení materiálů (povrchů pojízdných, pochozích a speciálních / herní plochy, mola aj.), zeleně, drobných či větších staveb a objektů, až po zařízení městským mobiliářem.