#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Studie

Motolské údolí II

Celý název:
Motolské údolí – revitalizace okolí ulice Plzeňská až k Motolským rybníkům
Lokace:
Praha 5
Plzeňská
Cibulka
Homolka
Architekt:
Boris Redčenkov, Jaroslav Wertig, Prokop Tomášek
Kancelář:
A69 - architekti s.r.o., terra florida, v.o.s.
Investor:
MČ Praha 5
Spolupráce:
ATELIÉR DUK s.r.o., Barbora Havrlová, PPU spol. s r.o., Tomáš Cach
Typologie:
Doprava, Landscape, Sport, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2018
Aktualizováno:
12. 10. 2021
Zdroj informací:
a69.cz

Leitmotivem práce se stalo tvrzení: „Motolské údolí je především krajina“.

Studie řeší proměnu západní části Motolského údolí z periferie na město s důsledným důrazem na hodnoty v území. Zásadním fenoménem je městská krajina podél Motolského potoka. Zelená linie, která má silný, avšak neobjevený rekreační potenciál. Studie iniciuje proměnu městské džungle na sportovně-společenský park celoměstského významu. V ose parku zakládá bezpečnou pěší a cyklo promenádu – cestu podél potoka, která navazuje na cestu ve svazích z I. etapy a zpřístupňuje nový městský park se širokým sportovním a společenským využitím. Současně je v návrhu přerod Plzeňské ulice z dopravního koridoru na zelený bulvár, lemovaný dvouřadým stromořadím. Ulice nesmí být bariérou, ale spojnicí protilehlých zelených svahů. Neprostupné výrobní a skladové areály, lze proměnit na sérii lokálních center, která budou ohnisky služeb a zázemí pro celou lokalitu. Cílem je vytvořit vitální a funkční část Smíchova, která bude udržitelným způsobem dlouhodobě sloužit svým obyvatelům. Je to dlouhodobý úkol, pro který studie nastavuje cestu i cíl.