#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Stavba

Prague Marina Nova

Celý název:
Bytový dům Prague Marina Nova
Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Jankovcova
Kancelář:
LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.
Investor:
Lighthouse Group s.r.o., DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.
Typologie:
Bydlení, Obchod, Občanská vybavenost, Veřejné prostranství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2014
Počet bytů:
151
Aktualizováno:
7. 1. 2023
Zdroj informací:
LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.
01/05

Navrhované řešení reaguje na tvar využitelného pozemku, který je výrazně omezen šikmo běžící linií protipovodňové ochrany, jdoucí skrze pozemek záměru. Hlavní hmota objektu má půdorysný tvar „L“. Delší rameno podél ul. Jankovcova, má 6+2 ustoupená podlaží, kratší jižní rameno má 6 NP a ve východní části 10 NP. Hmotová rytmizace objektu navazuje na princip rytmizace hmot 1. etapy projektu - Prague Marina.

Východně od objektu je, v návaznosti na řeku, navržen veřejný park. V parteru podél ulic Jankovcova a V Přístavu jsou umístěny obchodní plochy s krytým „loubím“ a mateřská škola. Po stranách průchodu domem vedoucím směrem k lávce jsou navrženy obchodní plochy a restaurace s možností využití plochy pro zahrádku s výhledem na řeku.

Inspirace architektonického řešení vychází z historie přístavu – historické přístavní budovy a průmyslových Holešovic. Je použita kombinace cihelného obkladu a omítky – moderně pojaté okenní šambrány směrem do ulice, fasády orientované směrem k řece jsou převážně prosklené s výhledem na řeku, kombinací s omítkou.

V objektu je navrženo 151 bytů, mateřská škola, obchodní jednotky, 167 parkovacích stání.