#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Občanská vybavenost
Územní řízení

MŠ Na Marně

Celý název:
Mateřská škola Na Marně
Lokace:
Praha 6 – Bubeneč
Na Marně
Architekt:
Martin Duba, Milada Vorzová, Petr Šindelář
Investor:
MČ Praha 6
Typologie:
Občanská vybavenost, Školství
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q2 2018
Dokončení:
Q2 2021
Investice:
40 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Martin Duba, Milada Vorzová, Petr Šindelář
01/03

Navrhujeme bezpečný svět pro dětské hry, poznání a experimenty. To vše v domáckém prostředí moderní městské vily s bohatou zahradou a prosluněným interiérem.

Archetypální tvar domu je po jednotlivých patrech provozně rozdělen na prostory pro děti a personál. Z hlavní hmoty v parteru prostorově vystupují dva samostatné objemy s mikrotřídou a vstupní halou. Vzdušnost této dispozice v přízemí umožňuje bezproblémové setkávání mnoha dětí, jak při ranním příchodu, tak při odpolední výuce zájmových kroužků.

Velkorysé interiéry s téměř domáckým charakterem jsou díky koncpečnímu rozvržení půdorysu přehledné, nikolik však jednotvárné. Každá ze tříd je rozčleněna do tří zón, které plynule přecházejí jedna do druhé a umožňují tak jejich všestranné využití. Přes vstupní chodbu s umývárnou přicházíme do jídelny s pracovními stoly, která v nároží domu přechází v prosluněnou hernu, a končí klidným prostorem na spaní.

Děti si zde v průběhu dne mohou samy vybrat svůj vlastní prostor s různou míru otevřenosti, soukromí ale i intenzitou světla. Dům je přirozeně osvětlen ze tří světových stran a slunce tak během dne přirozeně dotváří charakter interiéru, který se ze všech stran otevírá do bohaté zahrady. Ta mu dodává jedinečnou atmosféru, ale i potřebnou ochranu a soukromí.

Stejně jako interiér domu je i zahrada utvářena zejména orientací ke slunci a nabízí tak pestrou škálu zeleně. Na západní straně vstupujeme přes veřejnou část jak do budovy školky tak do prosluněné jižní části zahrady, která dále přechází do klidnější východní a intimní severní části s ohništěm.

Dům je navržen jako kompaktní hmota vystavená celodenímu slunci. Přes schodišťovou halu je možné objekt v letních měsících ideálně provětrávat. Jeho půdorysná stopa je jen tak velká, aby prostor uvnitř zůstal vzdušný, ale okolní zahrada více než velkorysá. Svým měřítkem i formou dům reaguje na kontext vilové čtvrti.