#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Dokončen

Raudnitzův dům

Celý název:
Raudnitzův dům – bydlení pro seniory, Hlubočepy
Lokace:
Praha 5 – Hlubočepy
Hlubočepská 2/33
Kancelář:
Architekti Headhand s.r.o.
Investor:
MČ Praha 5
Typologie:
Bydlení, Občanská vybavenost
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2019
Dokončení:
2022
Investice:
75 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Architekti Headhand s.r.o.
01/03

Řešený objekt, budova čp. 2, se nachází při západním okraji intravilánu obce Hlubočepy v městské části Praha 5.

Dům, nazývaný Raudnitzův v průběhu své existence měnil podobu, rozsah i využití. Jeho starší, severní, část sloužila od sklonku 18. století jako panský hostinec, po přestavbě ve 40. letech 19. století jako soukromá venkovská rezidence v pozdně klasicistním stylu. Od poloviny 20. století jsou v objektu byty, většina bytů je dnes vystěhována a prostory nevyužity. V části objektu je provozována lékařská ordinace, část objektu je využívána pro skladovací prostor.

Jde o opravu, renovaci a stavební úpravu nemovité kulturní památky. Stavební úpravy budou realizovány za účelem nového využití, a to seniorského bydlení. Součástí úprav interiéru je vytvoření malometrážních bytů ve dvou nadzemních podlažích, umístění centra osobní hygieny, společenských prostorů a lékařské ordinace.

Celkem zde bude vytvořeno 26 samostatných jednotek od velikosti 1+kk (26 m²) až po velikost 2+1 (68 m²). Dva byty budou řešeny jako bezbariérové, ostatní budou standardně vybaveny s ohledem na jejich určení. Ordinace bude sloužit pro potřeby obyvatel domu i pro veřejnost. Přízemní část středního příčného traktu bude sloužit jako společenský prostor pro obyvatele domu s možností pořádání akcí i pro širší veřejnost. Je zde navržen společenský sál, salonek, čajová kuchyňka se sociálním zázemím. Společenský prostor bude rozšířen do dvora o jedno pole loubí a vytvořena zimní zahrada, využívající přímý kontakt s venkovním prostředím nádvoří, s možností jeho otevření v letních měsících. V přízemí jižního příčného křídla bude umístěno centrum osobní hygieny s prostory pro masáže, pedikúru, kadeřnické místo apod. pro potřeby rezidentů.

Původní vnitřní členění domu bude z podstatné části zachováno. Ke dvou stávajícím schodištím bude doplněno třetí v jižním příčném traktu. Doplněny budou také dva výtahy. Části a prvky objektu, vyhodnocené stavebně-historickým průzkumem jako hodnotné, budou ve velké míře zachovány. Nové konstrukce vestaveb bytových jednotek budou řešeny lehkými snadno rozebíratelnými konstrukčními systémy.

V rámci celkové úpravy objektu bude rekonstruováno polootevřené nádvoří. Jižní dvůr získá pobytový charakter pro setkávání či venkovní posezení. Nádvoří doplní strom a vyvýšené záhonky s možností pěstování okrasných i užitkových rostlin. Severní nádvoří zůstane volné, budou zde pouze vymezena parkovací stání pro potřeby obyvatel.

Celková vnější podoba domu z klasicistní doby bude při rekonstrukci zachována a plně respektována. Pouze fasáda jižního příčného traktu, bývalé sýpky, bude nově doplněna okenními otvory pro potřeby osvětlení zde umístěných bytů. Upraven bude také vstup do této části domu. Nově se do vnější podoby domu promítne zasklená část loubí mezi dvory.