#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Dokončen

Slunečný vršek

Celý název:
Obytný soubor Slunečný vršek
Lokace:
Praha 15 – Hostivař
K Horkám
Doupovská
Kancelář:
Hlaváček & partner, s.r.o.
Investor:
SV FÁZE, s.r.o.
Projektant:
Hlaváček & partner, s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2002
Dokončení:
2017
Aktualizováno:
21. 12. 2021
Zdroj informací:
hlavacek-partner.cz
01/04

Jedná se o největší projekt navržený a realizovaný firmou Hlaváček a partner a to od začátku až do konce a který vznikl na území Prahy 15 jako dostavba sídliště Košík. Území na kterém tento projekt vznikl má celkovou rozlohu 9,2ha a celému projektu v první fázi předcházela úprava územního plánu hl.m.Prahy. Byla navržena nová městská čtvrť s celkovou kapacitou 1154 bytů , s novým náměstím a komerčními a obchodními plochami, doplněná o doplňkové funkce jako jsou restaurace a fitnes s krytým bazenem. Celý soubor byl stavěn po etapách s tím že výstavba první etapy byla zahájena v roce 2005 a poslední etapa byla dokončena v roce 2016. Součástí celého projektu jsou i rozsáhlé a z hlediska jiných, obdobných developerských projektů, velice nadstandartní relaxční a rekreační plochy v rámci parteru, jako např, horolezecká stěna, tenisový kurt, basketbalové hřiště, minigolf, přírodní jezírka atd. Příprava celého projektu byla velice náročná, zejména v rámci první etapy výstavby, kdy součástí celého řešení byl návrh i komplexní technické infrastruktury, zejména pak návrh odvodu dešťových vod, řešený přes velkokapacitní retenční nádrže s regulovaným odtokem a porměrně dlouhou dešťovou kanalizací do vodoteče Botiče. Přestože kapacit souboru je poměrně velká, jedná se o velmi úspěšný developerský projekt, kdy jednotlivé etapy výstavby byly většinou rozprodány ještě před dokončením.