#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

AVIA City

Lokace:
Praha 18 – Letňany
Praha 18 – Čakovice
Kancelář:
JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
Investor:
Odien Real Estate a.s.
Typologie:
Bydlení, Doprava, Infrastruktura, Kanceláře, Kultura, Landscape, Mixed-use, Obchod, Občanská vybavenost, Rozvojové území, Sport, Transformační území, Veřejné prostranství, Výroba, Školství
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q3 2007
Investice:
4,5 mld. Kč
Počet bytů:
1400
Aktualizováno:
10. 4. 2024
Zdroj informací:
Odien Real Estate a.s.
01/04

Na území bývalého průmyslového areálu Avie Letňany nacházejícího se na rozhraní Letňan a Čakovic plánuje společnost Odien Real Estate a.s. postupnou proměnu brownfieldu do podoby městské čtvrti s přirozeně smíšeným funkčním využitím. Čtvrti, kde se bydlí i pracuje, kde dojde k prolnutí bydlení i občanské vybavenosti s funkcemi komerčními a rekreačními.

Kromě nastavení urbanistické struktury bylo nutné vytvořit i nové dopravně-organizační schéma a doplnit dlouho izolované lokalitě chybějící vazby s okolní strukturou. Hlavní kompoziční osou se stane pěší bulvár, který propojí severní, východní a jižní perimetr území a kterým bude možné pohodlně projít celým územím. Podél páteřní osy budou koncentrovány plochy občanské a komerční vybavenosti, v druhém sledu pak rezidenční bloková zástavba postupně přecházející do zástavby rozvolněné. V rámci návrhu je zvažována integrace vybraných původních objektů do struktury nové městské čtvrti.

Návrh nastavuje základní mřížku a hierarchii veřejných prostor tak, aby kromě prostoru pro pohyb pěších, cyklistů a automobilů umožnila obsloužit území veřejnou dopravou. Kromě posílení autobusové a železniční dopravy návrh revitalizace vymezuje územní rezervu pro budoucí prodloužení tramvajové trati z Ďáblic, jejíž konečná stanice s točnou je navrhována u ŽST Praha Čakovice.

V souladu s dlouhodobými vizemi na zdvojkolejnění železniční trasy Vysočany – Čakovice a prodloužení trasy metra do Čakovic je společnost Odien Real Estate připravena vymezit územní rezervu pro budoucí umístění stanice metra a odstavné parkoviště. Prostor kolem železniční stanice Čakovice má tak potenciál stát se propojujícím článkem mezi Čakovicemi a Letňany a umožní území Avie zapojit se do organismu města.