#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Občanská vybavenost
Studie

Zdravotnické a ubytovací zařízení Na Cihlářce

Lokace:
Praha 5 – Smíchov
Na Cihlářce
Kancelář:
MVRDV Architects, Rotterdam
Investor:
Relax Rezidence Cihlářka, s.r.o.
Typologie:
Občanská vybavenost, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2017
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
MVRDV Architects, Rotterdam
01/04

Návrh zdravotnického a ubytovacího zařízení na místě stávajícího areálu bývalého ústavu národního zdraví SANOPZ v ulici Na Cihlářce v Praze 5 – Malvazinkách. Malvazinky jsou rezidenční lokalitou s charakteristikou otevřené vilové struktury zahradního města. Areál bývalého ústavu je v dané lokalitě atypický a vybočuje z principů zahradního města, zejména svou funkcí a měřítkem. Návrh nového objektu zdravotnického a ubytovacího zařízení si klade za cíl zachovat charakter a hlavní kvality zahradního města. Na rozdíl od forem zástavby stávající okolní vilové čtvrti i na rozdíl od stávajícího areálu je však nový návrh založen na principu otevřenosti a prostupnosti území.

Ubytovací jednotky jsou v něm vyzdviženy nad úroveň parteru a umožňují tím vytvoření vzdušného veřejného prostoru s atraktivitou pobytové zahrady, kterou budou moci využívat nejen uživatelé objektu, ale i široká veřejnost z okolí. Veřejný pobytový prostor je určen ke krátkodobé relaxaci, k setkávání i jako vstupní prostor do veřejných zdravotnických funkcí. Zamýšlené funkční využití objektu podporuje odpočinek, relaxaci a péči o zdraví pro zdejší obyvatele – navrhována je rehabilitace, lékárna i soukromé ordinace.

Jednotlivé části objektu vychází z měřítka rezidenčních objektů v dané lokalitě. Objekty o velikosti dvou až tří podlažních domů jsou propojeny do organické struktury. Díky zajímavému prostorovému uspořádání přináší návrh i hravé střešní zahrady plné zeleně. Projekt je ukázkou inovativního a originálního přístupu autorů a investora k výstavbě v tradiční městské zástavbě.

Objekt má svojí vysokou kultivovaností s jasným důrazem na vstřícný postoj k obyvatelům této oblasti pozdvihnout životní a estetickou úroveň bydlení. Výjimečný návrh by se měl stát vyhledávaným objektem nejen pro samotné rezidenty žijící v jeho bezprostřední blízkosti, ale i pro návštěvníky obdivující odlišnost a originalitu záměru. V navrhovaném řešení spatřujeme možnost vnímat území Malvazinek nejen jako tradiční prvorepublikovou vilovou zástavbu v zeleni, ale i jako originální a výjimečnou, rozvíjející se oblast, citlivě navazující novými vizionářskými prvky na kořeny stávající zástavby.