#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Infrastruktura
Záměr

Nebušice

Celý název:
Územní studie Nebušice – západ
Lokace:
Praha-Nebušice
K Šárce
Na Závěji
Kancelář:
Společnost společníků Davida Mareše a Eduarda Žaludy
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Alena Švandelíková, David Mareš, Eduard Žaluda, Helena Holá, Lukáš Makovský, Pavla Feistnerová, Rostislav Aubrecht, Tomáš Feistner
Spolupráce:
Eva Jeníková, Jan Kašík, Jan Kříž, K+K průzkum, s.r.o., Klára Salzmann, Martina Paldusová, Pavel Ibl, Štěpán Špoula, Zuzana Bečvářová
Typologie:
Infrastruktura, Občanská vybavenost, Rozvojové území, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q1 2021
Aktualizováno:
24. 2. 2022
Zdroj informací:
praha.eu, prahanebusice.cz

Řešené území o rozloze cca 58,5 ha se nachází na západním okraji Nebušic. Některé jeho části jsou územním plánem určeny jako součást nezastavitelného území, jiné zase ponechány k budoucímu stavebnímu využití. Reálně se však jedná o rozsáhlé plochy orné půdy v současnosti nedotčené zástavbou. Pro území je charakteristická velká výšková diference mezi jeho okraji a údolnicí, která prochází jeho středem v ose pokračování ulice Sichrovského. Významnou hodnotou i limitem tohoto území je jeho bezprostřední vazba na přírodní park Šárka-Lysolaje a zároveň dobré dopravní spojení do centra města. Území tvoří rozhraní mezi vesnickou zástavbou a volnou zemědělskou krajinou a z tohoto hlediska je velmi významné.