všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
764 projektů
Infrastruktura
Záměr

Nebušice

Celý název:
Územní studie Nebušice – západ
Lokace:
Praha-Nebušice
K Šárce
Na Závěji
Kancelář:
Společnost společníků Davida Mareše a Eduarda Žaludy
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Alena Švandelíková
David Mareš
Eduard Žaluda
Spolupráce:
Eva Jeníková
Jan Kašík
Jan Kříž
Typologie:
Infrastruktura
Občanská vybavenost
Rozvojové území
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q1 2021
Aktualizováno:
24. 2. 2022

Řešené území o rozloze cca 58,5 ha se nachází na západním okraji Nebušic. Některé jeho části jsou územním plánem určeny jako součást nezastavitelného území, jiné zase ponechány k budoucímu stavebnímu využití. Reálně se však jedná o rozsáhlé plochy orné půdy v současnosti nedotčené zástavbou. Pro území je charakteristická velká výšková diference mezi jeho okraji a údolnicí, která prochází jeho středem v ose pokračování ulice Sichrovského. Významnou hodnotou i limitem tohoto území je jeho bezprostřední vazba na přírodní park Šárka-Lysolaje a zároveň dobré dopravní spojení do centra města. Území tvoří rozhraní mezi vesnickou zástavbou a volnou zemědělskou krajinou a z tohoto hlediska je velmi významné.