#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Žitná 14

Celý název:
Žitná 14 – dostavba a rekonstrukce bytového domu
Lokace:
Praha 2 – Nové Město
Žitná
Kancelář:
RCNKSK s.r.o.
Autor:
Filip Kosek, Jan Říčný
Spoluautor:
Barbora Tauerová, Erika Trang Nguyen Thu, Petr Müller
Projektant:
PROFING ML s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2018
Investice:
42 mil. Kč
Aktualizováno:
16. 11. 2021
Zdroj informací:
rcnksk.com
01/05

Dům „U Bílého lva“ je kulturní památkou ČR. Jedná se o neorenesanční činžovní dům s dvorními trakty a drobnými objekty ve druhém dvoře, který byl postaven v letech 1861 – 1880. Záměrem investora je provést památkově citlivou kompletní rekonstrukci objektu pro bydlení s vestavbou jednotlivých hygienických jader a výtahů pro zvýšení komfortu bydlení. Za účelem rozšíření kapacity bytových jednotek je navržena na 2. dvoře demolice řadových garáží a dvoupodlažního objektu. Na uvolněném místě se navrhuje dostavět pětipodlažní a dvoupodlažní objekt s bytovými jednotkami v duchu činžovních pavlačových domů počátku minulého století. Cílem je vytvořit stavbu, která bude typologicky, formálně a materiálově vycházet z klasických pavlačových domů konce 19.století a zároveň bude současná. Plocha druhého dvoru bude sloužit pro umístění podzemního parkingu ve 3 úrovních propojených auto výtahem. Je navrženo využít stávající půdní prostory k vestavbě půdních bytů prosvětlených ateliérovými okny a střešními světlíky.

V dalších fázích by měly postupně následovat rekonstrukce prvního dvorního traktu a závěrem pak rekonstrukce samotného uličního objektu. V domě dlouhou dobu působil a žil hudební skladatel Antonín Dvořák.