#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Školství
Stavební řízení

MŠ Sicherova

Celý název:
Mateřská škola Sicherova
Lokace:
Praha 14 – Kyje
Sicherova
Budovatelská
Kancelář:
XTOPIX architekti s.r.o.
Investor:
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace, MČ Praha 14
Typologie:
Školství, Občanská vybavenost
Stav:
Stavební řízení
Dokončení:
2026
Aktualizováno:
24. 6. 2024
Zdroj informací:
pds-skolkasicherova.eu, pdspraha.eu, IPR Praha
Autor: XTOPIX architekti s.r.o. , Zdroj: pdspraha.eu/na-hutich-praha-14
Autor: XTOPIX architekti s.r.o. , Zdroj: pdspraha.eu/na-hutich-praha-14
Autor: XTOPIX architekti s.r.o. , Zdroj: pdspraha.eu/na-hutich-praha-14
01/03
Autor: XTOPIX architekti s.r.o.
Zdroj: pdspraha.eu/na-hutich-praha-14

Mateřská škola s tělocvičnou a dětskou skupinou v Sicherově ulici v Praze 14 je první částí budoucího nového centra již existující čtvrti Na Hutích, která se rozroste o městské nájemní bydlení a občanskou vybavenost s obchody a službami.

Pražská developerská společnost vypsala v prosinci 2021 výběrové řízení na architektonické řešení a projektové práce a od roku 2022 je připravován návrh mateřské školy se čtyřmi třídami, tělocvičnou a dětskou skupinou pro děti do tří let. Projekt MŠ včetně přiléhajících uličních prostranství zpracovává atelier Xtopix architekti společně s ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land05.

V návaznosti na podpis smlouvy o dílo na podzim roku 2022 byla zahájena projektová příprava. V průběhu roku 2023 probíhala intenzivní projektová příprava a v roce 2024 bude zahájen povolovací proces v případě optimálního průběhu s předpokladem získání potřebných povolení na začátku roku 2025.

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace