#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Stavba

Byty Na Vackově – 8. etapa

Celý název:
Obytný soubor Na Vackově, zóna A2 – 8. etapa
Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Olgy Havlové
Kancelář:
Architektonický ateliér KAAMA, s.r.o.
Investor:
Metrostav Development a.s.
Autor:
Jan Tichota, Karel Mrázek
Projektant:
SPS projekt, spol. s r.o.
Typologie:
Bydlení, Obchod, Občanská vybavenost
Stav:
Stavba
Zahájení:
Q2 2016
Dokončení:
Q4 2024
Počet bytů:
209
Aktualizováno:
9. 1. 2023
Zdroj informací:
Metrostav Development a.s., byty.navackove.cz
01/05

Stavba 4 domů o 2 podzemních a 8 nadzemních podlažích je umístěna na území brownfieldu - bývalých garáží. Západní dům s komerčními plochami v parteru je umístěn podél východní strany nově navrženého náměstí. Na něj navazují dva architektonicky sjednocené domy na severní straně pozemku umístěné na vyvýšené platformě vytvářející vlastní klidnější parkově upravený poloveřejný prostor. V přízemí východního domu je umístěna dvoutřídní mateřská školka. Podél ulice Malešické je umístěn čtvrtý obytný dům s komerčními plochami v parteru. Výrazné grafiky je na delších fasádách dosaženo kontrastem otevřených a barevně akcentovaných pevných (zazubených) horizontálních pásů. Otevřené pásy prostoru balkonů přecházejí na kratších fasádách v zalomené horizontální pásy tvořené ustoupenými okny s tmavými meziokenními vložkami. Takto navržená modernistická zástavba bodovými domy s výrazně řešenou grafikou fasád naváže na vzniklou a vznikající zástavbu okolních etap a vytvoří výraznou uliční frontu nového náměstí.