#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Doprava
Stavba

Barrandovský most

Celý název:
Rekonstrukce Barrandovského mostu
Lokace:
Barrandovský most
Investor:
hlavní město Praha
Typologie:
Doprava, Infrastruktura, Rekonstrukce, Veřejné prostranství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2022
Dokončení:
2024
Investice:
600 milionů
Aktualizováno:
21. 3. 2024
Zdroj informací:
barrandak.cz, praha.eu

Barrandovský most - před rekonstrukcí

Autor: Jan Malý , Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Barrandovský most - před rekonstrukcí

Autor: Jan Malý , Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Barrandovský most - před rekonstrukcí

Autor: Jan Malý , Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Barrandovský most - před rekonstrukcí

Autor: Jan Malý , Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
01/04

Barrandovský most - před rekonstrukcí

Autor: Jan Malý
Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

V pondělí 11. března 2024 vyjela na Barrandovský most těžká technika a začaly tak hlavní práce třetí etapy rekonstrukce mostu. V letošním roce jsou naplánovány dvě poslední etapy, které na sebe budou plynule navazovat, a tím se celková rekonstrukce zkrátí o jeden rok.

Práce, stejně jako v minulých letech, spočívají v kompletním odstranění mostního svršku a vybavení mostu na celé nosné konstrukci. Ve III. etapě se práce dotknou severní poloviny severního mostu (blíže k Podolí) a přilehlého chodníku na římse. Jedná se o dva pravé pruhy ve směru z Jižní spojky a nájezdu z Modřanské ulice na Smíchov. Celá římsa s chodníkem, včetně vozovkového souvrství, izolace a vyrovnávajícího betonu, bude kompletně zbourána a vše bude postaveno nově. Ve IV. etapě se pak práce přesunou na jižní část severní konstrukce, tedy na dva levé pruhy od Jižní spojky na Smíchov. Dále je plánována výměna mostních dilatačních závěrů v celé šíři mostu, postaveny budou nové římsy včetně zábradlí, svodidel a svodidlového zábradlí. Na obou stranách nosné konstrukce bude položeno nové vozovkové souvrství včetně dobetonávky speciálním vysokopevnostním betonem s rozptýlenou výztuží UHPFRC (Ultra-High-Performance Fibre Reinforced Concrete), který na této konstrukci bude také sloužit jako izolace mostu. Vozovkové souvrství bude v rámci inovací pouze dvouvrstvé, namísto obvykle navrhovaného třívrstvého. V závěru etapy bude obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a upraveny přejezdy na most a z mostu.

Rekonstrukce se uskuteční i uvnitř mostu a vznikne zde nové předpětí, což je jednou z technologicky nejnáročnějších prací. Jedná se o vrtání otvorů v příčnících mostu, které jsou uvnitř nosné konstrukce nad podpěrami. Vrty povedou přes hustě vyztuženou a armovanou železobetonovou stěnu, s předpínací výztuží a předpínacími tyčemi. Tento systém dodatečně předepne celou konstrukci a zajistí tak jeho bezproblémové fungování na další desítky let.

HMHP